Bài giảng Toán Lớp 6 - Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

1. Vẽ đoạn thẳng trên tia

Hãy mô tả cách vẽ đoạn thẳng TA = 10 cm trên một đường thẳng khi biết độ dài của nó.

Vậy để vẽ đoạn thẳng OM = a cm trên tia Ox ta làm như thế nào? (nêu rõ từng bước)

Ví dụ 1:

Trên tia Ox vẽ đoạn thẳng OM = 2cm

Cách vẽ:

Mút O đã biết

 Vạch của thước ứng với 1 điểm trên tia, điểm ấy chính là điểm M.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: yencn352 | Ngày: 27/08/2021 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 6 - Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 9. VẼ ĐOẠN THẲNG CHO BIẾT ĐỘ DÀI BÀI 9. VẼ ĐOẠN THẲNG CHO BIẾT ĐỘ DÀI 1. Vẽ đoạn thẳng trên tia Nhận xét: Trên tia Ox bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một điểm M sao cho OM = a (đơn vị độ dài)2. Vẽ hai đọan thẳng trên tia Nhận xét: Trên tia Ox, OM = a, ON = b, Nếu 0 < a < b thì điểm M nằm giữa hai điểm O và NVí dụ 1Ví dụ 2Ví dụ 1. Vẽ đoạn thẳng trên tia Trên tia Ox vẽ đoạn thẳng OM = 2cm.Ví dụ 1:Hãy mô tả cách vẽ đoạn thẳng TA = 10 cm trên một đường thẳng khi biết độ dài của nó.Vậy để vẽ đoạn thẳng OM = a cm trên tia Ox ta làm như thế nào? (nêu rõ từng bước)Cách vẽ: Mút O đã biết Xác định mút M như sau: Vạch của thước ứng với 1 điểm trên tia, điểm ấy chính là điểm M.BÀI 9. VẼ ĐOẠN THẲNG CHO BIẾT ĐỘ DÀI 0 Cm12345678910THCS Phulac* Ví dụ 1: Trên tia Ox vẽ đoạn thẳng OM = 2cm. (Dùng thước có chia khoảng.) * Cách vẽ: Mút O đã biết. Cần xác định mút M.+ Đặt cạnh thước trùng tia Ox, sao cho vạch số 0 trùng gốc O.+ Vạch của thước ứng với 1 điểm trên tia, điểm ấy chính là điểm M...OMx0 Cm12345678910THCS Phulac* Ví dụ 1: Trên tia Ox vẽ đoạn thẳng OM = 2cm. (Dùng compa và thước thẳng.) * Cách vẽ: Mút O đã biết. Cần xác định mút M.+ Đặt compa sao cho một mũi nhọn trùng với vạch số 0, mũi kia trùng với vạch số 2.+ Giữ độ mở compa không đổi, đặt compa sao cho một mũi nhọn trùng với gốc O, mũi kia nằm trên tia cho ta điểm M...OMx0 Cm12345678910THCS Phulac1. Vẽ đoạn thẳng trên tia Nhận xét: Trên tia Ox bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một điểm M sao cho OM = a (đơn vị độ dài)2. Vẽ hai đọan thẳng trên tia Khi đặt hai đọan thẳng trên cùng một tia có chung một mút là gốc tia, ta có nhận xét gì về vị trí của ba điểm (đầu mút của các đọan thẳng)?Ví dụ 2: Trên tia Ox vẽ đoạn thẳng OM = 2cm, ON = 3cm. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? BÀI 9. VẼ ĐOẠN THẲNG CHO BIẾT ĐỘ DÀI 0 Cm12345678910THCS Phulac..OMxVí dụ 2: Trên tia Ox vẽ đoạn thẳng OM = 2cm, ON = 3cm. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?N.M nằm giữa O và N1. Vẽ đoạn thẳng trên tia Nhận xét: Trên tia Ox bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một điểm M sao cho OM = a (đơn vị độ dài)2. Vẽ hai đọan thẳng trên tia Nhận xét: Trên tia Ox, OM = a, ON = b, Nếu 0 < a < b thì điểm M nằm giữa hai điểm O và NBÀI 9. VẼ ĐOẠN THẲNG CHO BIẾT ĐỘ DÀI 0 Cm12345678910THCS Phulac..OMxBT 53: Trên tia Ox vẽ đoạn thẳng OM = 3cm, ON = 6cm. Tính MN. So sánh OM và MN.N.BÀI TẬPVì OM<ON nên M nằm giữa O và N, ta có OM+MN=ON Thay OM = 3cm, ON = 6cm. Do đó: 3+MN=6 MN=6-3Suy ra: MN=3 Vậy OM=MN=3cm. 0 Cm12345678910THCS Phulac..OMxN.BT 59: Trên tia Ox, cho ba điểm M, N, P biết OM = 2cm, ON = 3cm, OP = 3,5cm. Hỏi trong ba điểm M, N, P thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại. Vì sao ?BÀI TẬPP.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_6_bai_9_ve_doan_thang_cho_biet_do_dai.ppt