Bài giảng Toán Lớp 6 - Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

1. Vẽ góc trên nửa mặt phẳng

* Nhận xét: (SGK)

2. Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳng

Ví dụ 3: Cho tia Ox. Vẽ 2 góc xOy và xOz trên cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox sao cho xOy = 500, xOz = 650

 

ppt15 trang | Chia sẻ: yencn352 | Ngày: 27/08/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 6 - Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1. Vẽ góc trên nửa mặt phẳngVí dụ 1: Cho tia Ox. Vẽ góc xOy sao cho* Cách vẽ: Đặt thước đo góc trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox sao cho:+ Tâm của thước trùng với gốc O của tia Ox và tia Ox đi qua vạch số 0 của thước+ Kẻ tia Oy đi qua vạch 500 của thước đo góc. Góc xOy là góc cần vẽBÀI 5: VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐOxOy = 500Oxy91234567810500Hãy quan sát cách vẽ sau đâyTrình bày cách vẽ góc xOy ?1. Vẽ góc trên nửa mặt phẳngVí dụ 1: xOy500Ví dụ 2: Vẽ góc ABC = 350Để vẽ góc ABC em tiến hành như thế nào? + Vẽ tia BC (hay tia BA) + Vẽ tia BA tạo với tia BC góc 35091234567810BCA91234567810350BÀI 5: VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐO1. Vẽ góc trên nửa mặt phẳngVí dụ 1: xOy500Ví dụ 2:350BCAxOym0Trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox ta vẽ được mấy tia Oy để xOy = m0 ?Trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một tia Oy sao cho xOy = m0y’m0* Nhận xét: (SGK)BÀI 5: VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐO1. Vẽ góc trên nửa mặt phẳngVí dụ 1: xOy500Ví dụ 2:350BCA* Nhận xét: (SGK)Trên mặt phẳng, cho tia Ax. Có thể vẽ được mấy tia Ay sao cho xAy = 500Axyy’500500Trên mặt phẳng, có thể vẽ được 2 tia Ay và Ay’ tạo với tia Ax góc 500BÀI 5: VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐOBài 1. Các cách vẽ góc xOy sau, cách nào đúng, cách vẽ nào sai ? xĐúngSaiSaixxy500Oy500Ox500c.ba1. Vẽ góc trên nửa mặt phẳngVí dụ 1: Ví dụ 2:350BCA* Nhận xét: (SGK)2. Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳngVí dụ 3: Cho tia Ox. Vẽ hai góc xOy và xOz trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox sao cho xOy = 500, xOz = 650Oy500xOy500xBÀI 5: VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐO1. Vẽ góc trên nửa mặt phẳngVí dụ 1: Ví dụ 2:350BCA* Nhận xét: (SGK)2. Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳngVí dụ 3: Cho tia Ox. Vẽ 2 góc xOy và xOz trên cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox sao cho xOy = 500, xOz = 650Oy500xOy500xOy500x91234567810z650BÀI 5: VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐO1. Vẽ góc trên nửa mặt phẳngVí dụ 1: Ví dụ 2:350BCA* Nhận xét: (SGK)2. Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳngVí dụ 3:Oy500xOy500xOy500xz650* Nhận xét (SGK)BÀI 5: VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐOAi vẽ đúng ?Bài tậpNhận xét hình vẽ của các bạn, với bài tập: “ Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia OA , vẽ hai tia OB, OC sao cho BOA = 1450 , COA = 550 “Bạn An vẽ :Bạn Hà vẽ :OAB5501450CSaiĐúngOAB5501450CBÀI TẬP24/ T 84 Vẽ góc xBy có số đo bằng 450Hướng dẫn: Vẽ tia Bx, sau đó trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Bx vẽ tia By sao cho xBy = 450 25/ T 84 Vẽ góc IKM có số đo bằng 1350 Đáp ánBx24/ T 8491234567810y45025/ T 84KM91234567810I1350DẶN DÒ + Xem kỹ cách vẽ góc (VD 1 SGK)+ Học thuộc hai nhận xét+ Làm bài tập: 26 trang 84 SGK + Xem trước Bài 4: Khi nào thì xOy+yOz= xOzHƯỚNG DẪNBài 26Xác định xem đỉnh của góc cần vẽ là điểm nào, sau đó xác định hai cạnh rồi tiến hành vẽ góc như bài tập 24 và 25

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_6_bai_5_ve_goc_cho_biet_so_do.ppt
Giáo án liên quan