Bài giảng Toán Lớp 6 - Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu

3/ Bài tập áp dụng:

Bài 1: Cô Lan là công nhân của một công ty Dệt may hưởng lương theo sản phẩm: May được một sản phẩm đúng quy cách được 20000đ, may ra một sản phẩm sai quy cách bị phạt 10000đ. Tháng vừa qua cô Lan làm ra được 50 sản phẩm đúng quy cách và 5 sản phẩm sai quy cách. Hỏi lương của cô Lan tháng vừa qua cô nhận được bao nhiêu tiền?

Giải: Mỗi sản phẩm sai quy cách bị trừ 10000đ nghĩa là được thêm -10000đ. Vậy lương của cô Lan tháng vừa qua nhận được là: 50.20000đ+5.(-10000)=950000đ

 

ppt10 trang | Chia sẻ: yencn352 | Ngày: 27/08/2021 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 6 - Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 10. NHÂN HAI SỐ NGUYÊN KHÁC DẤU.1/ Nhận xét mở đầu: - Hãy hoàn thành phép tính:a/ -3.4 = (-3)+(-3)+(-3)+(-3)= b/ -3.5 =. . . . . . . . . . . . . . . =. . . . . . -12(-3)+(-3)+(-3)+(-3)+(-3)-15 - Theo cách tính trên, hãy tính: a/ (-5).6 = . . . . c/ 7.(-2) = . . . . b/ 5.(-6) = . . . . d/ (-7).2 = . . . . -14-14-30-30 - Tính và so sánh: a/ (-5).6 và b/ 5.(-6) và -Ta có: 2/ Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu:Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu trừ trước kết quả nhận được. Ghi nhớ: - Nhân hai số nguyên khác dấu, kết quả mang dấu trừ. - Tích của một số nguyên a với số 0 bằng 0. VÍ DỤ: Thực hiện phép tính: a/ (-10).11 b/ 9.(- 3) c/ 150.(- 4) c/ a.0 = -(10.11) = -110= -(9.3) = -27= -(150.4) = -600= 0 Sử dụng máy tính bỏ túi câu c/: BÀI 10. NHÂN HAI SỐ NGUYÊN KHÁC DẤU.Bài 1: Cô Lan là công nhân của một công ty Dệt may hưởng lương theo sản phẩm: May được một sản phẩm đúng quy cách được 20000đ, may ra một sản phẩm sai quy cách bị phạt 10000đ. Tháng vừa qua cô Lan làm ra được 50 sản phẩm đúng quy cách và 5 sản phẩm sai quy cách. Hỏi lương của cô Lan tháng vừa qua cô nhận được bao nhiêu tiền? 3/ Bài tập áp dụng:Giải: Mỗi sản phẩm sai quy cách bị trừ 10000đ nghĩa là được thêm -10000đ. Vậy lương của cô Lan tháng vừa qua nhận được là: 50.20000đ+5.(-10000)=950000đBÀI 10. NHÂN HAI SỐ NGUYÊN KHÁC DẤU.Bài 2: Nhà toán học nổi tiếng của Việt Nam, ông là ai?Haõy thực hiện caùc pheùp tính döôùi ñaây roài vieát caùc chöõ töông öùng vôùi caùc kết quả tìm ñöôïc vaøo caùc oâ ôû haøng döôùi cuûa baøi. Khi ñoù em seõ bieát ñöôïc teân cuûa nhaø toaùn học. H = 5.(-14) U = (– 25).12 N = (– 125).4 G = (– 67).8 O = 15.(– 3) C = – 25 –( – 5) B = – 10 – 50 A = – 145.0 3/ Bài tập áp dụng:-500-536-45-60 0-45-20-70 0-300HGBUOOAANC^?^= -500= -20= 0= -300= -45= -70= -536= -60BÀI 10. NHÂN HAI SỐ NGUYÊN KHÁC DẤU.Giáo sư Ngô Bảo Châu đoạt giải toán học Fields ngày 19/8/2010.Giáo sư Bảo Châu là nhà toán học đầu tiên của Việt Nam giành được giải thưởng danh giá này. Hôm nay, Việt Nam trở thành quốc gia châu Á thứ hai sau Nhật có nhà toán học đoạt giải Fields. Thành tựu của giáo sư Ngô Bảo Châu đã được tạp chí uy tín Time của Mỹ đánh giá là một trong 10 phát kiến khoa học quan trọng nhất của năm 2009. Huy chương Fields là một giải thưởng được trao cho tối đa bốn nhà toán học không quá 40 tuổi tại mỗi kỳ Đại hội Toán học Thế giới của Hiệp hội toán học quốc tế (IMU). Từ một học sinh chuyên toán ở Hà Nội những năm đầy khó khăn, giáo sư Ngô Bảo Châu đã trở thành nhà toán học tầm cỡ trong ngành toán thế giới. Ngô Bảo Châu sinh năm 1972 tại Hà Nội. Anh là con duy nhất của Giáo sư tiến sĩ khoa học Ngô Huy Cẩn của Viện Cơ học và Phó giáo sư tiến sĩ Trần Lưu Vân Hiền, công tác tại Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương. Anh từng học tại trường Thực nghiệm Giảng Võ Hà Nội trước khi vào khối phổ thông chuyên toán của Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, nay là Đại học Quốc gia Hà Nội. Điền vào ô trống ký hiệu cho phù hợp:(- 67) . 8 0 15 . (- 3) 15 (-7) . 2 -7<<<Bài 3:Điền vào ô trống :x5-18-25y-710-10x . y-180-1000-35-1801840Bài 4:BÀI 10. NHÂN HAI SỐ NGUYÊN KHÁC DẤU.- Xem lại các bài tập đã sửa, làm bài tập 75, 76, 77 SGK trang 89.Chuẩn bị tiết sau: Nhân hai số nguyên cùng dấu, đem theo máy tính.- Học thuộc quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_6_bai_10_nhan_hai_so_nguyen_khac_dau.ppt