Bài giảng Ngữ văn khối 12 - Tiết: Giảng văn: Sóng

 2 .Tác phẩm.

 - Sáng tác năm 1967 khi tác giả đi thực tế ở vùng biển Diêm Điền.

 - In trong tập thơ Hoa dọc chiến hào (1968).

 - Sóng là một bài thơ tình trong trẻo, hồn nhiên, tiêu biểu cho phong cách thơ Xuân Quỳnh.

 

ppt17 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 17/12/2016 | Lượt xem: 112 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Ngữ văn khối 12 - Tiết: Giảng văn: Sóng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Biển nhớsóngXuân QuỳnhI. Vài nét về tác giả, tác phẩm 1 .Tác giả. -Tên thật là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh(1942- 1988). Quê ở Hà Tây. -Sinh ra trong một gia đình công chức, mồ côi mẹ từ bé. -Từng là diễn viên múa, làm báo, uỷ viên ban chấp hành hội nhà văn. - Là nhà thơ tiêu biểu trong kháng chiến chống Mỹ. Thơ Xuân Quỳnh hồn nhiên tươi tắn, chân thành, say đắm da diết trong khát vọng hạnh phúc đời thường. -Tác phẩm tiêu biểu: Tơ tằm- chồi biếc ( 1963), Hoa dọc chiến hào ( 1968), Tự hát ( 1984),Xuân Quỳnh (1942- 1988)Xuân Quỳnh – Lưu Quang VũCảm nhận của em về cuộc đời tác giả Xuân Quỳnh?I. Vài nét về tác giả, tác phẩm 2 .Tác phẩm. - Sáng tác năm 1967 khi tác giả đi thực tế ở vùng biển Diêm Điền. - In trong tập thơ Hoa dọc chiến hào (1968). - Sóng là một bài thơ tình trong trẻo, hồn nhiên, tiêu biểu cho phong cách thơ Xuân Quỳnh.Hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ bài thơ “Sóng”?V¨n b¶nD÷ déi vµ dÞu ªm,ån µo vµ lÆng lÏS«ng kh«ng hiÓu næi m×nhSãng t×m ra tËn biÓn¤i con sãng ngµy x­aVµ ngµy sau vÉn thÕNçi kh¸t väng t×nh yªuBåi håi trong ngùc trÎThuyền và biểnTr­íc mu«n trïng sãng biÓnEm nghÜ vÒ em,anhEm nghÜ vÒ biÓn línTõ n¬i nµo sãng lªnSãng b¾t ®Çu tõ giãGiã b¾t ®Çu tõ ®©uEm còng kh«ng biÕt n÷aKhi nµo ta yªu nhauCon sãng d­íi lßng s©u,Con sãng trªn mÆt n­íc¤i con sãng nhí bê Ngµy ®ªm kh«ng ngñ ®­îcLßng em nhí ®Õn anh,C¶ trong m¬ cßn thøcDÉu xu«i vÒ ph­¬ng b¾cDÉu ng­îc vÒ ph­¬ng namN¬i nµo em còng nghÜ H­íng vÒ anh mét ph­¬ngë ngoµi kia ®¹i d­¬ng Tr¨m ngµn con sãng ®ã Con nµo ch¼ng tíi bêDï mu«n vµn c¸ch trëCuéc ®êi tuy dµi thÕN¨m th¸ng vÉn ®i quaNh­ biÓn kia dÉu réngM©y vÉn bay vÒ xaLµm sao ®­îc tan raThµnh tr¨m con sãng nháGi÷a biÓn lín t×nh yªu§Ó ngµn n¨m cßn vçII. Đọc hiểu bài thơĐối tượng nào xuất hiện xuyên suốt trong bài thơ?Sóng - EmII. Đọc hiểu bài thơ 1. Sóng. - Dữ dội >Sóng được miêu tả với nhiêu phương diện trạng thái,được khám phá ở chiều sâu liên tưởng. =>Sóng vừa là con sóng tự nhiên vừa mang tính tượng trưng cho nỗi lòng, tâm trạng của một người phụ nữ đang yêu và tính của những cung bậc tình yêu.Chỉ ra những đặc điểm của sóng được tác giả miêu tả trong bài thơ?Nhận xét về việc miêu tả hình tượng sóng? => tìm ý nghĩa tượng trưng?II. Đọc hiểu bài thơ 2. EM. -Xuất hiện song song với sóng có lúc hoà vào nhau có luc xuất hiện riêng. - Em là người phụ nữ đang yêu với nhiều trạng thái tâm hồn. + Băn khoăn về nguồn gốc của tình yêu. + Nhớ thiết tha người yêu. +Thuỷ chung với người yêu.( Nơi nào enm cũng ) + Âu lo cho số phận tình yêu( cuộc đời tuy dài thế) + Khát vọng hoá thân.Chỉ ra những đặc điểm về em được tác giả miêu tả trong bài thơ?II. Đọc hiểu bài thơ 3.Cảm nhận về tâm hồn người phụ nữ qua hình tượng sóng và nhân vật em. - Có những rung cảm, liên tưởng độc đáo về sóng, đã tìm được sự đồng điệu sâu sắc giữa tình yêu và sóng. - Say đắm, mãnh liệt trong tình yêu, chân thành. - Phóng khoáng trong quan niệm. - Khát vọng táo bạo.=> Một vẻ đẹp mang tính truyền thống nhưng cũng rất mới mẻ hiện đại.Em hay chỉ ra những nét đẹp về tâm hồn người phụ qua hình tượng sóng và em?II. Đọc hiểu bài thơ 4.Nghệ thuật - Bài thơ chọn được hình thức biểu hiện phù hợp với tiêu đề “ Sóng”. + Nhịp thơ đều đều liên tiếp. + Các khổ thơ phân chia đều nhau. + Kết cấu song hành giữa sóng và em. - Ngôn ngữ hồn nhiên trong sáng, giàu cảm xúcEm có nhận xét gì về hình thức, ngôn ngữ của bài thơ?III. Tổng KếtChủ đề của bài thơ?Bài thơ là sự giải bày chân thành và mãnh liệt của người phụ nữ về tình yêu. Đó là tình yêu đằm thắm hồn nhiên và có khát vọng lớn, trong sáng, lạc quan, yêu đời. Đó chính là gí trị nhân bản của bài thơ.Sóng về đâu

File đính kèm:

  • pptsong(12).ppt