Bài giảng Mỹ thuật 8 - Tiết 20: Thường thức mỹ thuật Sơ lược về mỹ thuật hiện đại phương Tây từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

 Sự ra đời

Phong cách nghệ thuật

Kể tên một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của các trường phái hội họa

 

ppt33 trang | Chia sẻ: thaiphong | Ngày: 26/04/2016 | Lượt xem: 869 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Mỹ thuật 8 - Tiết 20: Thường thức mỹ thuật Sơ lược về mỹ thuật hiện đại phương Tây từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GV : TRẦN LOAN PHƯỢNGTiết 20 : thường thức mỹ thuậtSơ lược về mỹ thuật hiện đại phương tây từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XXXã hội phương Tây giai đoạn cuối thế kỉ xix đầu thế kỉ xx có những chuyển biến gì?Đọc và tìm thông tin , điền vào phiếu học tập Sự ra đờiPhong cách nghệ thuậtKể tên một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của các trường phái hội họa 1. Trường phái hội họa ấn tượngMụ-nờ (1840-1926)Đờ-ga (1834-1917)Ma-nờ (1832-1883)* Cỏc họa sĩ tiờu biểu như:Xơ-ra (1859-1891)Gụ-ganh (1848-1903)Van-gốc (1853-1890)* Cỏc tỏc phẩm tiờu biểu:Bỏn khoả thõn (Rơ-noa)Quỏn Mulanh do Galette(Rơ-noa)Ngụi sao (Đờ-ga)Bữa ăn trờn cỏ (Ma-nờ)Ao hoa sỳngMụ-nờNhà thờ lớn Ru-văng (Mụ- nờ)Quỏn cà phờ đờm (Van-gốc)Đờm đầy sao (Van-gốc)Chỳng ta là ai? Chỳng ta từ đõu tới? Chỳng ta làm gỡ? Chỳng ta sẽ đi về đõu?(Gụ-ganh)1. Trường phái hội họa Dã thú* Cỏc họa sĩ tiờu biểu như:Ma-tớt-xơ(1869-1954)Van-đụn-ghen(1877-1968)Va-lơ-manh(1876-1958)* Cỏc tỏc phẩm tiờu biểu:Cửa sổ mở (Ma-tit-xơ)Gia đỡnh họa sĩ (Ma-tit-xơ)Chiếc khăn phủ bàn (Ma-tit-xơ)Chõn dung (Ma-tit-xơ)Nhảy múa ( Ma - tit - xơ )Phong cảnh ( Vơ - la – manh)1. Trường phái hội họa Lập thể* Cỏc họa sĩ tiờu biểu như:Brắc-cơ(1882-1963)Pi-cỏt-xụ(1880-1973)* Cỏc tỏc phẩm tiờu biểu:Những cụ gỏi A-vi-nhụng (Pi-cỏt-xụ)Người đàn bà và chiếc đàn (Pi-cỏt-xụ)Nuy (Brắc-cơ)Người đàn bà khúc (Pi-cỏt-xụ)Tranh phong cảnh (Pi-cỏt-xụ)Trũ chơi “Bộ nhớ siờu việt”Trả lời nhanh cỏc cõu hỏi theo hiệu lệnh người hướng dẫn.Bắt đầu1/. Sự kiện nào khụng xảy ra ở cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?Cụng xó Pari thành lập Chiến tranh thế giới thứ hai bựng nổCỏch mạng thỏng 10 Nga thành cụng Cả a, b, c đều đỳng.abcdXơ-ra (1859-1891)2/. Họa sĩ Xơ-ra thuộc trường phỏi hội họa nào?Lập thể Trừu tượngDó thỳ Ấn tượng.abcdChiếc khăn phủ bàn 3/. Tỏc phẩm dưới đõy thuộc trường phỏi hội họa nào?Lập thể Trừu tượngDó thỳ Ấn tượng.abcdĐờ-ga (1834-1917)Gụ-ganh (1848-1903)Van-gốc (1840-1926)Ma-tớt-xơ(1869-1954)4/. Họa sĩ nào dưới đõy khụng thuộc trường phỏi hội họa Ấn tượng? abcdChõn dung Ao hoa sỳngNgười đàn bà và chiếc đànQuỏn cà phờ đờm5/. Tỏc phẩm nào dưới đõy thuộc trường phỏi hội họa “Dó thỳ”?abcd

File đính kèm:

  • pptbai 20 - lop 8.ppt