Bài giảng môn Hình học lớp 7 - Tiết 6: Hai đường thẳng song song (Tiếp theo)

1.Nhắc lại kiến thức lớp 6

Hai đường thẳng song song là 2 đường thẳng không có điểm chung

Hai đường thẳng phân biệt thì hoặc cắt nhau hoặc song song

 

ppt12 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 13/10/2016 | Lượt xem: 101 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Hình học lớp 7 - Tiết 6: Hai đường thẳng song song (Tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra bài cũBài 1: Xác định vị trí của 2 đường thẳng a và b trong các hình dưới đâyab0c)abb)ab0a)abd)1.Nhắc lại kiến thức lớp 6Hai đường thẳng song song là 2 đường thẳng không có điểm chungHai đường thẳng phân biệt thì hoặc cắt nhau hoặc song songTiết 6:hai đường thẳng song songBài 2: Điền dấu “ x “ vào ô thích hợp:Nội dungĐúngSaia. Hai đường thẳng song song là 2 đường thẳng không có điểm chung.b. Hai đường thẳng song song là 2 đường thẳng không cắt nhau.c. Hai đường thẳng song song là 2 đường thẳng phân biệt không cắt nhau.d. Hai đường thẳng song song là 2 đường thẳng không cắt nhau, không trùng nhau.e. Hai đoạn thẳng song song là 2 đoạn thẳng không có điểm chung.xxxxxHoạt động nhóm ( 2 phút)?11. Đoán xem các đường thẳng nào song song với nhau trong các hình dưới đây?2. Nêu đặc điểm của các góc ở hình mà em dự đoán có hai đường thẳng song song?gdeab45o45oca)60o60onhmc)b)90o80oBài 4: Cho hình vẽ: Để a//b thì:Góc A1 có số đo là:A. 600 B. 300 C. 1500 2. Góc B1 có số đo là:A. 750 B. 250 C. 1050BAcbB1750CabAB3001Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau ( hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a và b song song với nhau.2.Tính chấtab45o45ocgdem60o60onha)b)c)90o90o80o90o2) Cách vẽ hai đường thẳng song song?2 Cho đường thẳng a và điểm A nằm ngoài đường thẳng a. Hãy vẽ đường thẳng b đi qua A và song song với a.bAaDùng góc nhon 600 của ê ke để vẽ 2 góc so le trong bằng nhau => a // b2) Cách vẽ hai đường thẳng song song?2 Cho đường thẳng a và điểm A nằm ngoài đường thẳng a. Hãy vẽ đường thẳng b đi qua A và song song với a.bAaDùng góc nhon 600 của ê ke để vẽ 2 góc đồng vị bằng nhau Bài 24: Điền vào chỗ () trong các phát biểu saua) Hai đường thẳng a,b song song với nhau được kí hiệu là b) Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì . a // b thì a song song với b bAa?Bài 25: Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường thẳng a đi qua A và một đường thẳng b đi qua B sao cho b song song với a.Ba // b(GV gọi 2 h/s lên bảng dùng ê ke vẽ theo 2 cách)Cách 1: Sử dụng 2 góc đồng vị bằng nhau. Hướng dẫn về nhà:Học thuộc định nghĩa và tính chất hai đường thẳng song song.Biết cách vẽ hai đường thẳng song song. Làm các baùi tập 24 => 27 / SGK/91

File đính kèm:

  • ppthai dt song song HONG.ppt