Bài giảng môn Hình học 12 - Tiết 18: Luyện tập

+ Xác định tõm I của đaường trũn ngoại tiếp đỏy của hỡnh đa diện.

+ Kẻ trục của đường trũn ( I ).

+ Dựng mặt phẳng trung trực ( P ) của một cạnh bên của hình đa diện.

+ Xác định giao điểm O của trục với mặt phẳng ( P ).

+ Suy ra tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình đa diện đó.

 

ppt8 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 02/12/2016 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Hình học 12 - Tiết 18: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sở Giáo dục và đào tạo thanh hoáTrường THPT triệu sơn 2-------------------------*** -------------------------Chương II: mặt cầu, mặt trụ, mặt nón Đ 1. mặt cầu, khối cầu Tiết 18: luyện tập Giáo viên: Nguyễn Thị Thức – Trường THPT Triệu Sơn 2 – Thanh HoáBài 1: MẶT CẦU, KHỐI CẦUTiết 18: LUYỆN TẬPKiểm tra bài cũ:Cỏch xỏc định tõm và bỏn kớnh của một mặt cầu ngoại tiếp một hỡnh đa diện?Cỏch xỏc định tõm và bỏn kớnh của một mặt cầu ngoại tiếp một hỡnh đa diện:+ Xỏc định tõm I của đường trũn ngoại tiếp đỏy của hỡnh đa diện.+ Kẻ trục của đường trũn ( I ).+ Dựng mặt phẳng trung trực ( P ) của một cạnh bên của hình đa diện.+ Xác định giao điểm O của trục với mặt phẳng ( P ).+ Suy ra tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình đa diện đó.Bài tập1: Cho hình chóp S.ABC có đường cao SA = a, đáy là tam giác đều cạnh a. Tìm tâm và tính bán kính của mặt cầu ngoai tiếp hình chóp đó. Bài tập1: Cho hình chóp S.ABC có đường cao SA = a, đáy là tam giác đều cạnh a. Tìm tâm và tính bán kính của mặt cầu ngoai tiếp hình chóp đó. G*HCBAS***OMGiải: Vì tam giác ABC đều nên tâm đường tròn ngọai tiếp tam giác ABC là trọng tâm G của tam giác ABC.Dựng là trục của đường tròn tâm (G).Mặt phẳng trung trực của SA cắt tại O.O là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC. Vậy:Bài tập 2: Cho hình chóp tam giác đều SABC có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng b. Tìm tâm và tính bán kính của mặt cầu ngoai tiếp hình chóp đó.OMHCBAS...Giải: Vì S.ABC là hình chóp đều nên: Trục của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC chính là đường cao SH của hình chóp. Tâm O của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC nằm trên SH.Gọi M là trung điểm của SA. Qua M dựng mặt phẳng trung trực của SA cắt SH tại O. Khi đó có OS = OA (1)Mà theo gt OA = OB = OC (2)Từ (1) và (2) suy ra O là tâm của mặt cầu ngoại tiếp S.ABC.Bán kính của mặt cầu: R = SO = = ( Hai tam giác đồng dạng SMO và tg SHA)SH = Vậy: Bài tập 3: Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện.2) Tính diện tích của mặt cầu đó. OMHDCBA...aaaaaa Giải: 1) Tương tự như bài tập 1, ta có: ( Với: )2) Diện tích của mặt cầu là: (đvdt)Bài tập 4: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy là a, các cạnh bên tạo với đáy góc . Hãy tính:1) Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.2) Thể tích của khối cầu đó. MOI*DCBAS**Đáp số: 1)Do tam giác SBD đều (gt)( SI là đường cao trong tam giác đều SBD ). Do đó: (đvdt)2)(đvtt)Đặc biệt: Bài tập 5: Cho hình chóp S.ABC, đáy là tam giác ABC vuông tại B, cạnh SA vuông góc với mp(ABC). Xác định tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.Bài tập 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA = SA vuông góc với mp(ABCD). Tìm tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.2) Tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu đó.Bài tập 7: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a. Tìm tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.2) Tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu đó.

File đính kèm:

  • pptLuyen tap mat cau khoi cau tiet 18.ppt