Bài giảng Hình học 11 tiết 16: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song

Câu 1 : Nêu các cách xác định mặt phẳng ?

Câu 2 : Nêu phương pháp

 + Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng phân biệt ?

 + Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng

 + Chứng minh ba điểm thẳng hàng ?

 

pptx19 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 21/11/2016 | Lượt xem: 83 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Hình học 11 tiết 16: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP 11A2Giáo viên thực hiện : VŨ THU MINH NGUYỆT Trường THPT Đồng Xoài – Bình Phước Kiểm tra bài cũ Câu 1 : Nêu các cách xác định mặt phẳng ?Câu 2 : Nêu phương pháp + Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng phân biệt ? + Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng + Chứng minh ba điểm thẳng hàng ?HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU VÀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG Tiết PPCT : 16Trong mặt phẳng ở lớp dưới các em đã được biết bao nhiêu vị trí tương đối giữa hai đường thẳng ?cắt nhausong songtrùngI. Vị trí tương đối của 2 đường thẳng trong không gianTrường hợp 1: có một mặt phẳng chứa a và bcắt nhausong songtrùngVậy bây giờ trong không gian , cho hai đường thẳng a , b liệu giữa chúng có thể xảy ra các khả năng nào ?Trường hợp 2: không có mặt phẳng nào đồng thời chứa cả hai đường a và bI. Vị trí tương đối của 2 đường thẳng trong không gianKhi đó a và b được là:HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAUabmp(P)§Þnh nghÜaHai ®­êng th¼ng gäi lµ ®ång ph¼ng nÕu chóng cïng n»m trong mét mÆt ph¼ngHai ®­êng th¼ng gäi lµ chÐo nhau nÕu chóng kh«ng ®ång ph¼ng.Hai ®­êng th¼ng gäi lµ song song nÕu chóng ®ång ph¼ng vµ kh«ng cã ®iÓm chung.Trong không gian cho hai đường a , b không có điểm chung . Bạn có kết luận gì về vị trí tương đối của chúng không ? Vì sao ?a, b có thể song song hoặc chéo nhauHai đường song song Hai đường chéo nhau Không có điểm chung Cùng nằm trong một mặt phẳngKhông có điểm chung Không cùng nằm trong một mặt phẳngVậy bạn hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa hai vị trí tương đối này ?1Cho tø diÖn ABCD. H·y xÐt vÞ trÝ t­¬ng ®èi gi÷a các cặp đường thẳng sau AB và CD ; BC và AD ; AC và BD ?BCDAVì AB và CD không đồng phẳng nên chúng chéo nhauTương tự ta có BC và AD chéo nhau , AC và BD chéo nhau vì chúng không đồng phẳngII. Tính chất của hai đường thẳng song song Định lý 1 : Trong không gian qua một điểm không nằm trên một đường thẳng cho trước có một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đã choBạn nào còn nhớ nội dung tiên đề Ơclit trong mặt phẳng không ?a’aA.Dựa vào nội dung định lý thì mặt phẳng có thể được xác định bằng cách nào ?Một mặt phẳng được hoàn toàn xác định khi biết haiđường thẳng song song a và b ( ký hiệu mặt phẳng là (a,b ) )Nếu ba mặt phẳng phân biệt cắt nhau theo 3 giao tuyến phân biệt thì các giao tuyến đôi một song song hoặc đồng quy RcQPabRcPQbaIĐịnh lý 2 :Quan sát hình vẽ của định lý trên và nhận xét gì về vị trí tương đối của c với a và với b ?HỆ QUẢRcQPbaRcQPbaVí dụ : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. 1) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) 2) M là một điểm trên cạnh SA. Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mp(MBC)3. Ví dụ áp dụng.SDCBA.MNLời giải:1) Giao tuyến của (SAB) và (SCD).SDCBA.MNdPhương pháp tìm giao tuyến của hai mặt phẳng ?.SDCBA.MNd2) Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mp(MBC)Tìm giao tuyến của hình chóp bởi mặt phẳng (MBC) là tìm yếu tố nào ?Vậy thiết diện của hình chóp bởi mặt phẳng ( MBC ) là hình thang MNCBVò trí töông ñoái cuûa hai ñöôøng thaúng a vaø b.Coù moät maët phaúng chöùa a vaø b (a vaø b ñoàng phaúng).Khoâng coù maët phaúng naøo chöùa a vaø b (a vaø b khoâng ñoàng phaúng).a b ={M}abMaaba // baaba  baa vaø b cheùo nhau.abIa VÒ TRÍ TÖÔNG ÑOÁI GIÖÕA HAI ÑÖÔØNG THAÚNG:TÍNH CHẤT CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG HQ : III. Bài tập về nhà Học bài và làm bài tập trong sgk

File đính kèm:

  • pptxHINH HOC 11.pptx