Bài giảng Hình học 11 Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Nhắc lại định nghĩa góc giữa 2 đường thẳng và góc giữa đường thẳng với mặt phẳng?

•Góc giữa đường thẳng a và mp (P):

_ Nếu a vuông góc với (P) thì góc giữa dt a và mp (P) là .

_ Nếu a không vuông góc với (P) thì góc giữa dt a và mp (P) là góc giữa hình chiếu a’ của a lên mp (P).

 

ppt27 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 24/11/2016 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Hình học 11 Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra bài cũ Nhắc lại định nghĩa góc giữa 2 đường thẳng và góc giữa đường thẳng với mặt phẳng?Góc giữa 2đt a và b là góc giữa 2đt a’ và b’ cùng đi qua 1 điểm và lần lượt song song (hoặc trùng) với a và b.aa'b'bNhắc lại định nghĩa góc giữa 2 đường thẳng và góc giữa đường thẳng với mặt phẳng?MNhắc lại định nghĩa góc giữa 2 đường thẳng và góc giữa đường thẳng với mặt phẳng?Góc giữa đường thẳng a và mp (P):_ Nếu a vuông góc với (P) thì góc giữa dt a và mp (P) là ._ Nếu a không vuông góc với (P) thì góc giữa dt a và mp (P) là góc giữa hình chiếu a’ của a lên mp (P). Bài 4 Hai mặt phẳng vuông gócPQbaPa I. Góc giữa hai mặt phẳng:1. Định nghĩa: Góc giữa 2 mp là góc giữa 2 đt lần lượt vuông góc với 2 mp đó.Lấy sao cho Dễ thấy PQRpqba2. Phương pháp xác định góc giữa 2 mặt phẳng:Phương pháp xác định góc giữa 2mp (P) và (Q):Tìm Đỉnh góc là điểm Hai tia của góc là đường thẳng p, q nằm trên mp (P), (Q) và cùng vuông góc với tại M VD: Cho hình chóp SABC có . Gọi là góc giữa mp (ABC) và (SBC). Hãy xác định và CMR: Xác định góc Trong (SBC) dựng tại H (2) tại H (3)Từ (1),(2),(3) tao cóABCSHVD: Cho hình chóp SABC có . Gọi là góc giữa mp (ABC) và (SBC). Hãy xác định và CMR: CM: vuông tại A HSHABC3. Định lí 1:S: dtích đa giác H trong mp (P)S’: dtích hình H’ H : góc giữa 2 mp (P) và (P’) thì ta có II. Hai mặt phẳng vuông góc:1. Định nghĩa: Hai mp (P) và (Q) gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa chúng bằng .K‎í hiệu: hayVD: Cho tứ diện ABCD có AB, AC, AD đôi một vuông góc nhau. Hãy tìm ra 3 cặp mp vuông góc nhau trong tứ diện đã cho.2. Điều kiện để 2mp vuông góc: Định lí 2: Nếu một mặt phẳng chứa một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng khác thì 2 mặt phẳng đó vuông góc.Chứng minh định lý 2CM: Giả sử Khi đóPhương pháp CM 2 mp vuông góc:CM VD: Cho đều, I là trung điểm của BC, D đối xứng với A qua I, . CM D đx A qua I (gt)I là trung điểm ADI là trung điểm BCABCD là hbhMà đều AB=ACABCD là hình thoi3. Tính chất của 2 mp vuông góc: Định l‎í 3: (Phương pháp CM đường thẳng vuông góc với mặt phẳng)Hệ quả 1Hệ quả 2(Phương pháp CM đường thẳng vuông góc với mặt phẳng)Hệ quả 3Qua đt a không vuông góc với mp (P) có duy nhất một mp (Q) vuông góc với mp (P)Củng cốKhái niệm góc giữa hai mpĐịnh nghĩa hai mp vuông gócĐiều kiện để hai mp vuông gócPhương pháp chứng minh hai mp vuông gócPhương pháp chứng minh đường thẳng vuông góc mặt phẳng A Góc SOCBGóc SBADGóc SAOCGóc SOACho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tâm O; SA=x và SA vuông góc với (ABCD). Gọi B’, D’ lần lượt là hình chiếu của A lên SB và SD.Câu 1: Góc giữa (SBD) và (ABCD) là? Hãy chọn câu đúng.B’BCDD’SOA A(SAB)  (SAD)B(SAC)  (ABD)D (SAC)  (ABCD)C (SBD)  (ABCD)Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tâm O; SA=x và SA vuông góc với (ABCD). Gọi B’, D’ lần lượt là hình chiếu của A lên SB và SD.Câu 2: Chọn một kết luận sai.B’BCDD’SOABài tập về nhàLàm các bài tập từ 21  24Cám ơn cô và các em đã chú ý theo dõi!!! ^^

File đính kèm:

  • pptHai mat phang vuong goc tiet 1(1).ppt