Bài giảng Hình học 10 bài 4: Luyện tập hệ trục tọa độ

2/ Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng và tọa độ trọng tâm của tam giác?

Trả lời: Nếu I là trung điểm của đoạn thẳng AB thì:

 Nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì:

 

ppt14 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 22/11/2016 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Hình học 10 bài 4: Luyện tập hệ trục tọa độ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
-TRÖÔØNG TRUNG HOÏC PHOÅ THOÂNG PHAÏM HUØNGTỔ TOÁN GIAÙO AÙN ÑIEÄN TÖÛ THIEÁT KEÁ TREÂN POWER POINTGIAÙO VIEÂN : NGUYỄN TRÍ HuỆ LUYỆN TẬP. HỆ TRỤC TỌA ĐỘCHÖÔNG I - BAØI 4 :1/ Trong mp Oxy, cho Trả lời: a) Kiểm tra bài cũ a) Tìm tọa độ các vectơ b) Nếu thì tọa độ 2 vectơb)2/ Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng và tọa độ trọng tâm của tam giác?Trả lời: Nếu I là trung điểm của đoạn thẳng AB thì: Nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì:Bài 1. Trong mp Oxy cho Tìm tọa độ vectơ GiảiBài TậpBài 2. Trong mp Oxy cho tam giác ABC có A(-2;2), B(3;1), C(-1;4) d) Tìm tọa độ điểm M sao cho B là trung điểm AMa) Tìm tọa độb) Tìm tọa độ c) Tìm tọa độ trọng tâm tam giác ABCe) Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hànhBài 2. Trong mp Oxy cho tam giác ABC có A(-2;2), B(3;1), C(-1;4) a) Tìm tọa độ Giảib) Tìm tọa độ Bài 2. Trong mp Oxy cho tam giác ABC có A(-2;2), B(3;1), C(-1;4)c) Tìm tọa độ trọng tâm tam giác ABCGiảiG là trọng tâm của tam giác ABC :VậyBài 2. Trong mp Oxy cho tam giác ABC có A(-2;2), B(3;1), C(-1;4) d)Tìm tọa độ điểm M sao cho B là trung điểm AMVậy:GiảiB là trung điểm của đoạn thẳng AMBài 2. Trong mp Oxy cho tam giác ABC có A(-2;2), B(3;1), C(-1;4) e) Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hànhGiảiTa có: ABCD là hình bình hành Vậy: DACBCâu hỏi trắc nghiệm Câu 1: Cho hai điểm A(3;-5),B(1;7). Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB là: a/ (-2;-1) b/ (2;-1) c/ (2;1) d/ (-2; 1)Đáp án đúng: c Câu 2: Trong mp Oxy cho tam giác ABC có A(1;-3),B(2;5),C(0;7). Tọa độ trọng tâm của tam giác ABC là: a/ (0;5) b/ (1;4) c/ (3;0) d/ (1;3) Đáp án đúng: dBài tập về nhàCho tam giác ABC có A(-3;4),B(1;1) và C(9;-3).a/Tìm tọa độ trọng tâm tam giác ABC.b/Tìm tọa độ điểm D sao cho C là trọng tâm tam giác ABD.c/Tìm E sao cho tứ giác ABCE là hình bình hành.CHÂN THÀNH CẢM ƠN !!3/ Cho hình bình hành ABCD có A(-2;3), B(0;4), C(5;-4). Tọa độ đỉnh D là: a/ (7;2) b/ (3;-5) c/ (3;7) d/ (3;2) Đáp án đúng: b

File đính kèm:

  • pptBai tap He truc toa do(1).ppt