Tự nhiên xã hội - Bài 24: Cây gỗ

Câu 1: Cây hoa có những bộ phận chính nào ?

Câu 2: Hãy kể tên một số cây hoa mà em biết ?

Câu 3: Người ta trồng hoa để làm gì ?

 

ppt13 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 848 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tự nhiên xã hội - Bài 24: Cây gỗ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
M«n Tù nhiªn vµ X· héi TiÕt sè 24 líp Mét tr­êng tiÓu hoc kh¸nh thÞnh HuyÖn yªn m«, tØnh ninh b×nh Tlex: 0303869584 Email: C1khanhthinhyenmo.ninhbinh@moet.edu.vn KiÓm tra bµi cò Câu 1: Cây hoa có những bộ phận chính nào ? Câu 2: Hãy kể tên một số cây hoa mà em biết ? Câu 3: Người ta trồng hoa để làm gì ? Tự nhiên và Xã hội Tự nhiên và Xã hội Bài 24: Cây gỗ Tự nhiên và Xã hội Tự nhiên và Xã hội Cây phượng Cây mít Cây gỗ có đặc điểm gì khác cây hoa ? Hãy chỉ và nêu tên bộ phận của cây ? Câu 1: Cây gỗ được trồng ở đâu ? Câu 2: Kể tên một số cây gỗ mà em biết ? Câu 3: Kể tên một số đồ dùng làm bằng gỗ ? Câu 4: Cây gỗ có ích lợi gì ? Th¶o luËn nhãm C©y mÝt C©y Hoa s÷a C©y phi lao Cây cao su Cây bàng Cây xoài - Cây gỗ sống ở rừng do tự nhiên và con người trồng. Cây gỗ còn được ở trường, công viên, đường đi…Cây gỗ trồng để làm bóng mát, ngăn lũ lụt, chống sạt lở, làm đẹp cảnh quan, làm cho không khí trong lành, nguồn nước sạch; là vật liệu gỗ quí giá… - Một số cây gỗ còn cho quả để ăn: xoài, mít vú sữa… - Cây gỗ sống ở rừng do tự nhiên và con người trồng. Cây gỗ còn được ở trường, công viên, đường đi…Cây gỗ trồng để làm bóng mát, ngăn lũ lụt, chống sạt lở, làm đẹp cảnh quan, làm cho không khí trong lành, nguồn nước sạch; là vật liệu gỗ quí giá… - Một số cây gỗ còn cho quả để ăn: xoài, mít vú sữa… Thân cây gỗ dùng để làm một số đồ dùng: giường, tủ, bàn, ghế và một số đồ mĩ nghệ… Thân cây gỗ dùng để làm một số đồ dùng: giường, tủ, bàn, ghế và một số đồ mĩ nghệ… Các em cùng xem câu hỏi và trả lời: Cây gỗ có rễ, thân, cành và lá. Cây gỗ có ở rừng và được trồng ven đường, sân trường.. Đ Đ Giờ ra chơi, em cùng bạn bẻ lá phượng. S Cây gỗ cho ta bãng mát, ngăn lũ lụt, gỗ làm đồ dùng… Đ Em cùng bạn đu cành bàng chơi đánh đu. S

File đính kèm:

  • pptBai 24.ppt
Giáo án liên quan