Tự nhiên và xã hội - Lớp 1 - Bài Gió

Bạn hãy cho biết, mỗi hình vẽ những gì ?

-Hình nào thể hiện trời đang có gió ?

Trong các hình có gió đó :

+Hình nào có gió mạnh, hình nào có gió nhẹ?

 

ppt9 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 1207 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tự nhiên và xã hội - Lớp 1 - Bài Gió, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Tự nhiên và xã hội Lớp : 1 Bài : GIÓ Thứ ba ngày 14 tháng 4 năm 2009 Tự nhiên và xã hội : Kiểm tra bài cũ : 1/Em hãy quan sát tranh, mô tả bầu trời và những đám mây. Thứ ba ngày 14 tháng 4 năm 2009 Tự nhiên và xã hội : GIÓ Thảo luận nhóm 4 -Bạn hãy cho biết, mỗi hình vẽ những gì ? -Hình nào thể hiện trời đang có gió ? -Trong các hình có gió đó : +Hình nào có gió mạnh, hình nào có gió nhẹ? S/66 Thứ ba ngày 14 tháng 4 năm 2009 Tự nhiên và xã hội : GIÓ -Bạn hãy cho biết, mỗi hình vẽ những gì ? -Hình nào thể hiện trời đang có gió ? H1 H2 H3 H4 H5 H5 Thứ ba ngày 14 tháng 4 năm 2009 Tự nhiên và xã hội : GIÓ Lặng gió H3 H5 H4 H2 Gió mạnh Gió mạnh Gió nhẹ Gió nhẹ + Hình nào có gió mạnh ? -Trong các hình có gió đó : + Hình nào có gió nhẹ ? Thứ ba ngày 14 tháng 4 năm 2009 Tự nhiên và xã hội : GIÓ -Giúp nhà nông giê lúa. -Đẩy buồm thuyền. -Tạo năng lượng điện. Thứ ba ngày 14 tháng 4 năm 2009 Tự nhiên và xã hội : GIÓ -Em quan sát xem lá cây, ngọn cỏ, lá cờ ... ngoài sân có lay động hay không ? -Sau khi quan sát em rút ra được kết luận gì ? Thứ ba ngày 14 tháng 4 năm 2009 Tự nhiên và xã hội : GIÓ Quan sát ngoài trời 1 2 3 4 Tìm từ diễn tả về mức độ gió thích hợp cho mỗi bức tranh sau: 1 2 3 4 5 6 7 8 Rất tiếc ! Thứ ba ngày 14 tháng 4 năm 2009 Tự nhiên và xã hội : GIÓ -Trời lặng gió thì cây cối đứng im. -Có gió nhẹ làm cho lá cây, ngọn cỏ ... lay động nhẹ. -Gió mạnh mà nguy hiểm nhất là bão. -Nhờ quan sát cây cối, cảnh vật xung quanh và cảm nhận của mỗi người mà ta biết trời lặng gió hay có gió, gió nhẹ hay gió mạnh. +Trời lặng gió thì cây cối như thế nào ? +Lá cây, ngọn cỏ...như thế nào khi có gió nhẹ ? +Gió mạnh mà nguy hiểm nhất gọi là gì ? +Nhờ đâu mà em biết được trời có gió hay lặng gió, gió mạnh hay gió nhẹ ?

File đính kèm:

  • pptbai gio(2).ppt
Giáo án liên quan