Tự nhiên và xã hội - Cây rau

Câu 2. Tại sao ăn rau lại tốt cho sức khỏe?

• Giỳp tiờu hoỏ tốt.

• Tăng sức đề khỏng cho cơ thể.

c. Cả 2 ý kiến trên.

Cả 2 ý kiến trên.

 

ppt20 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 897 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tự nhiên và xã hội - Cây rau, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO VIấN: NGUYỄN THỊ THIỆN VÂN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC HỘI I MễN: TỰ NHIấN VÀ XÃ HỘI LỚP 1C Hóy giới thiệu về gia đỡnh em. Hóy kể cỏc hoạt động ở lớp học. Hóy kể tờn một nơi cụng cộng và kể cỏc hoạt động diễn ra ở đú. Thứ năm ngày 16 thỏng 2 năm 2012 Tự nhiờn và xó hội Hóy kể tờn một số loại rau mà em biết? Cõy rau được trồng ở đõu? Lá Thân Rễ Chỉ và cho biết cỏc bộ phận của cõy rau cải ? Cõy rau em chuẩn bị cú cỏc bộ phận nào? * Cỏc loại rau ăn lỏ: * Cỏc loại rau ăn thõn: * Cỏc loại rau ăn củ: * Cỏc loại rau ăn quả: Cỏc loại rau ăn hoa: Ăn rau cú lợi ớch gỡ? Khi ăn rau chỳng ta lưu ý điều gỡ? Câu 1. Em hãy nêu các bộ phận chính của cây rau? Rễ, thân, lá. b. Rễ, củ, hoa. c. Củ, thân, lá. a. Rễ, thân, lá. Giỳp tiờu hoỏ tốt. Tăng sức đề khỏng cho cơ thể. c. Cả 2 ý kiến trên. c. Cả 2 ý kiến trên. Câu 2. Tại sao ăn rau lại tốt cho sức khỏe? -Kể được tờn và nờu ớch lợi của một số cõy rau. - Chỉ được rễ, thõn, lỏ, hoa của rau. * YCPT: Kể tờn cỏc loại rau ăn lỏ, rau ăn thõn, rau ăn củ, rau ăn quả, rau ăn hoa,…

File đính kèm:

  • pptCAY RAU(3).ppt
Giáo án liên quan