Tự nhiên và xã hội - Bài 22: Cây rau

 

Em hãy nêu rễ, thân, lá của cây rau?

Trong đó bộ phận nào ăn được ?

 

ppt18 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 777 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tự nhiên và xã hội - Bài 22: Cây rau, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ng­êi thùc hiÖn: Lª ThÞ Thu Thứ ba ngµy 17 th¸ng 2 năm 2009 Tự nhiªn vµ X· hội Câu hỏi thảo luận Em hãy nêu rễ, thân, lá của cây rau? Trong đó bộ phận nào ăn được ? Tự nhiên và xã hội : Cây rau Thứ ba ngày 17 tháng 2 năm 2009 Hoạt động 1 : Các bộ phận chính của cây : Tự nhiên và xã hội : Cây rau L á Th ân R ễ Tự nhiên và xã hội : Cây rau Thứ ba ngày 17 tháng 2 năm 2009 Các loại rau ăn thân và lá : rau cải rau muống hành ta cải bắp mồng tơi rau ngót Tự nhiên và xã hội : Cây rau Thứ ba ngày 17 tháng 2 năm 2009 Các loại rau ăn thân : su hào hành tây Tự nhiên và xã hội : Cây rau Thứ ba ngày 17 tháng 2 năm 2009 Các loại rau ăn rễ : cải củ cà rốt Tự nhiên và xã hội : Cây rau Thứ ba ngày 17 tháng 2 năm 2009 * Các loại rau ăn quả: đậu Hà Lan su lê dưa chuột cà chua bí đao Tự nhiên và xã hội : Cây rau Thứ ba ngày 17 tháng 2 năm 2009 Các loại rau ăn hoa : súp lơ xanh súp lơ trắng thiên lí Tự nhiên và xã hội : Cây rau Thứ ba ngày 17 tháng 2 năm 2009 bí đỏ Cây rau được trồng ở đâu ? Câu hỏi thảo luận Hoạt động 2 : Tự nhiên và xã hội : Cây rau Thứ ba ngày 17 tháng 2 năm 2009 Vì sao ta cần ăn nhiều rau ? Câu hỏi thảo luận Tự nhiên và xã hội : Cây rau Thứ ba ngày 17 tháng 2 năm 2009 “¨n kh«ng rau nh­ ®au kh«ng thuèc” Tự nhiên và xã hội : Cây rau Thứ ba ngày 17 tháng 2 năm 2009 Trước khi ăn rau ta phải làm gì ? Tự nhiên và xã hội : Cây rau Thứ ba ngày 17 tháng 2 năm 2009 Thứ ba ngµy 17 th¸ng 2 năm 2009 Tự nhiªn vµ X· hội

File đính kèm:

  • pptCay rau(18).ppt
Giáo án liên quan