Tự nhiên và xã hội - Bài 15: Lớp học

Trong lớp học có những ai và những thứ gì ?

Lớp học của bạn gần giống lớp học nào trong các hình đó ?

Bạn thích lớp học nào trong các hình đó ? Tại sao ?

 

ppt12 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 840 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tự nhiên và xã hội - Bài 15: Lớp học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gi¸o viªn thÓ hiÖn: Nhan ThÞ Kim Oanh Tr­êng TiÓu häc Kim §ång – VÜnh Linh – Qu¶ng TrÞ Kính chào các thầy, cô giáo đã về thăm lớp, dự giờ Bài cũ: Bài 15 + Trong lớp học có những ai và những thứ gì ? + Lớp học của bạn gần giống lớp học nào trong các hình đó ? + Bạn thích lớp học nào trong các hình đó ? Tại sao ? Thảo luận nhóm đôi Hoạt động 1: Quan sát + Trong lớp học có những ai và những thứ gì ? + Lớp học của bạn gần giống lớp học nào trong các hình đó? + Bạn thích lớp học nào trong các hình đó ? Tại sao ? * Lớp học nào cũng có thầy ( cô ) giáo và học sinh và đồ dùng học tập. Kết luận hoạt động 1: Hoạt động 2: Thảo luận theo sao Giới thiệu về lớp học của mình * Các em cần nhớ tên lớp, tên trường và yêu lớp học của mình. Kết luận hoạt động 2: Hoạt động 3: Trß ch¬i: “ Ai nhanh mµ ®óng ” Líp chóng m×nh ®oµn kÕt Nh¹c vµ lêi : Mộng Lân * Trong lớp học có: thầy ( cô ) giáo và học sinh và đồ dùng học tập. * Các em cần nhớ tên lớp, tên trường và yêu quý lớp học của mình. Kết luận: Tự nhiên và xã hội: Lớp học Chúc các thầy, cô giáo mạnh khoẻ, hạnh phúc, chúc các em học giỏi

File đính kèm:

  • pptGADT LOP 1 - LOP HOC (PPTminimizer).ppt
Giáo án liên quan