Trả bài viết Người lái đò sông Đà

Vẻ đẹp đầy chất thơ
-Gợi cảm
-Màu sắc thay đổi qua mỗi mùa
-Vẻ đẹp cổ kính hoang sơ
-Nghệ thuật miêu tả : so sánh đẹp,liên tưởng độc đáo, câu văn xuôi giàu chất thơ . . .

ppt39 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 1092 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Trả bài viết Người lái đò sông Đà, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT SỬA BÀI VIẾT GIỮA HỌC KỲ II LỚP 12A16 NỘI DUNG TIẾT HỌC I.PHÂN TÍCH ĐỀ II.LẬP DÀN Ý III.NHẬN XÉT CHUNG IV.LỖI SAI CỤ THỂ ÑEÀ KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KYØ II NAÊM HOÏC 2004 - 2005 “Phong caûnh Taây Baéc döôùi ngoøi buùt cuûa Nguyeãn Tuaân vöøa huøng vó uy nghieâm- vöøa tuyeät vôøi thô moäng” (saùch Vaên hoïc 12, taäp I, NXB Giaùo duïc, 2000 trang 168) Anh (chò) haõy phaân tích hình töôïng con soâng Ñaø trong tuøy buùt Ngöôøi laùi ñoø soâng Ñaø cuûa Nguyeãn Tuaân ñeå laøm saùng toû yù kieán treân. HEÁT I.Phân tích đề : 1.Yêu cầu kiểu bài: 2.Nội dung : 3.Phạm vi : I.Phân tích đề : 1.Yêu cầu : Phân tích tác phẩm 2.Nội dung :Sông Đà hùng vĩ uy nghiêm, tuyệt vời thơ mộng 3.Phạm vi : Tác phẩm Người lái đò sông Đà -Nguyễn Tuân II.DAØN YÙ : 1.Môû baøi : II.DÀN Ý : 1.Mở bài : -Ngöôøi laùi ñoø soâng Ñaø trích tuøy buùt soâng Ñaø cuûa Nguyeãn Tuaân laø keát quûa cuûa chuyeán ñi thöïc teá Taây Baéc 1958. -Phong caûnh Taây Baéc “huøng vó uy nghieâm” vaø “tuyeät vôøi thô moäng” ñöôïc Nguyeãn Tuaân theå hieän trong tuøy buùt naøy chuû yeáu qua vieäc mieâu taû con soâng Ña.ø 2.THAÂN BAØI : a.Soâng Ñaø huøng vó, uy nghieâm : a.Sông Đà hùng vĩ, uy nghiêm: -Cảnh trí dữ dội -Âm thanh ghê rợn -Lòng sông toàn đá chìm đá nổi -Nghệ thuật miêu tả :từ ngữ mạnh, so sánh lạ lẫm, nhân hóa sống động….. b.Sông Đà tuyệt vời thơ mộng : b.Sông Đà tuyệt vời thơ mộng : -Vẻ đẹp đầy chất thơ -Gợi cảm -Màu sắc thay đổi qua mỗi mùa -Vẻ đẹp cổ kính hoang sơ -Nghệ thuật miêu tả : so sánh đẹp,liên tưởng độc đáo, câu văn xuôi giàu chất thơ . . . 3.Kết bài : -”Người lái đò sông Đà” in đậm phong cách Nguyễn Tuân. -Đó là tác phẩm ” độc nhất vô nhị” → quà tặng quý giá mà nhà văn yêu nước dâng cho tổ quốc. III.Nhận xét chung : 1.Thống kê điểm : 2. Ưu điểm : -Nắm vững tác phẩm, thuộc những câu văn dài, khó. -Vận dụng được kiến thức vào bài làm khá tốt. -Bố cục rõ, khá cân đối. -Diễn đạt có tiến bộ. Khắc phục được nhược điểm (dùng viết xóa, viết tắt, viết số…) 3.Hạn chế : -Xác định sai vấn đề -Bố cục bài chưa hợp lý -Cả phần thân bài là một đoạn văn. -Trình bày cẩu thả, chữ viết khó đọc. -Còn sai chính tả, kiến thức, dẫn chứng chưa chính xác, chưa phân tích dẫn chứng… IV.Lỗi sai cụ thể : a.Chính tả : IV.Lỗi sai cụ thể: 1.Chính tả : 2.Sai kiến thức : -Bài thơ Người lái đò sông Đà -Truyện ngắn Sông Đà -Tác phẩm ra đời trong cuộc kháng chiến chống Pháp. -Dùng lửa để tả nước là nghệ thuật chuyển đổi cảm giác. -Chao ôi ! Trông con sông, vui như thấy nắng giòn tan sau kỳ mưa dầm, vui như nối lại chiêm bao đứt quãng…. → chuyển đổi cảm giác (thị giác → thính giác) -Lửa → nước → biện pháp đối lập c.Dẫn chứng thiếu chính xác : _Tiếng nước ụt ụt như tiếng cửa cái bị sặc. 3.Daãn chöùng thieáu chính xaùc: -Mặt ông đò méo xệch vì đau đớn -Dài hàng ngàn cây số : sóng xô đá, đá xô nước. . . . -Mùa thu nước sông Đà lừ lừ chín đỏ như da mặt người bầm đi vì rượu bia. -Mùa thu màu xanh ấy chuyển sang màu đỏ lừ của rượu bữa. - -Đường tóc, chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc…. -Áng tóc đó ẩn hiện trong mây chiều bông nở giữa trời Tây Bắc hoa lài, hoa gạo giữa rừng tháng hai. -Con hươu nhìn người khách đang trôi vào bờ. -Sông Đà gợi cảm như gặp lại cố nhân giữa nắng tháng 3 Đường thi, bên bờ sông hoang sơ tiền sử hoang dại. -Có lúc con sông Đà hú lên như tiếng của một ngàn con trâu mộng. -Con sông Đà được miêu tả như con hươu ngẩng đầu nhung tuôn dài như áng tóc trữ tình tuôn dài làm cho ta cảm thấy rất thơ mộng khi đứng ngắm nhìn sông Đà…. - -Bờ sông hồn nhiên như nỗi niềm cổ kính tuổi xưa. -Thuyền tôi trôi nổi trên sông. -Sông Đà gợi cảm như gặp lại cố nhân giữa nắng tháng 3 Đường thi, bên bờ sông hoang sơ tiền sử hoang dại. -Trong chuyến đi thực tế vào năm 4.Diễn đạt : Qua tùy bút Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân đã giúp người đọc hiểu được sự hung bạo của con sông.Qua đó cũng nói lên vẻ đẹp của con sông. Sửa : Qua tùy bút Người lái đò sông Đà, Nguyễn Tuân đã giúp người đọc hiểu được sự hung bạo và vẻ đẹp của con sông. -Với phong cách nghệ thuật miêu tả thiên nhiên của Nguyễn Tuân thật sắc sảo. Ông là một trong những cây bút xuất sắc của văn xuôi Việt Nam. Sửa : Với phong cách nghệ thuật miêu tả thiên nhiên sắc sảo,Nguyễn Tuân là một trong những cây bút xuất sắc của văn xuôi Việt Nam.

File đính kèm:

  • pptTra bai viet Nguoi Lai Do Song Da.ppt