Tập đọc: Mưu chú sẻ

Buỉi sớm, mt con Mèo chp đưỵc mt chĩ SỴ. SỴ hoảng lắm, nhưng n nén sỵ, lƠ phép ni:

Thưa anh, tại sao mt ngưi sạch s như anh trước khi ăn sáng lại không rưa mỈt?

 

ppt16 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 953 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tập đọc: Mưu chú sẻ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra bài cũ Giờ trước các con đã học bài gì? Ai dậy sớm Bước ra vườn buổi sớm, điều gì chờ đón con? Ra ngoài đồng buổi sớm, có gì chờ đón con? Khi dậy sớm chạy lên đồi, điều gì chờ đón con? Tập đọc Mưu chú sẻ Buổi sớm, một con Mèo chộp được một chú Sẻ. Sẻ , nhưng , : - Thưa anh, tại sao một người như anh trước khi ăn sáng không ? Nghe vậy, Mèo bèn đặt Sẻ xuống, đưa hai chân , xoa mép. Thế Sẻ vụt bay đi. Mèo rất nhưng đã muộn mất rồi. Mưu chú Sẻ 1 2 3 4 5 6 hoảng lắm nén sợ lễ phép sạch sẽ rửa mặt vuốt râu tức giận nó lại lên là nói Buổi sớm, một con Mèo chộp được một chú Sẻ. Nghe vậy, Mèo bèn đặt Sẻ xuống, đưa hai chân lên vuốt râu, xoa mép. Thế là Sẻ vụt bay đi. Buổi sớm, một con Mèo chộp được một chú Sẻ. Sẻ hoảng lắm, nhưng nó nén sợ, lễ phép nói: - Thưa anh, tại sao một người sạch sẽ như anh trước khi ăn sáng lại không rửa mặt? Mèo rất tức giận nhưng đã muộn mất rồi. Mưu chú Sẻ 1 2 3 4 5 6 Buổi sớm, một con Mèo chộp được một chú Sẻ. Sẻ hoảng lắm, nhưng nó nén sợ, lễ phép nói: - Thưa anh, tại sao một người sạch sẽ như anh trước khi ăn sáng lại không rửa mặt? Nghe vậy, Mèo bèn đặt Sẻ xuống, đưa hai chân lên vuốt râu, xoa mép. Thế là Sẻ vụt bay đi. Mèo rất tức giận nhưng đã muộn mất rồi. Mưu chú Sẻ 1 2 Buổi sớm, một con Mèo chộp được một chú Sẻ. Sẻ hoảng lắm, nhưng nó nén sợ, lễ phép nói: - Thưa anh, tại sao một người sạch sẽ như anh trước khi ăn sáng lại không rửa mặt? Nghe vậy, Mèo bèn đặt Sẻ xuống, đưa hai chân lên vuốt râu, xoa mép. Thế là Sẻ vụt bay đi. Mèo rất tức giận nhưng đã muộn mất rồi. Mưu chú Sẻ 1 2 Buổi sớm, một con Mèo chộp được một chú Sẻ. Sẻ hoảng lắm, nhưng nó nén sợ, lễ phép nói: - Thưa anh, tại sao một người sạch sẽ như anh trước khi ăn sáng lại không rửa mặt? Nghe vậy , Mèo bèn đặt Sẻ , đưa hai chân lên vuốt râu, xoa mép. Thế là Sẻ vụt bay đi. Mèo rất tức giận nhưng đã mất rồi. Mưu chú Sẻ muộn xuống Tìm tiếng ngoài bài : - Có vần uôn . - Có vần uông . Nói câu chứa tiếng : - Có vần uôn . - Có vần uông . Bé lắc chuông. Trũ chơi Đội 1: Đội 2: … bánh … chỉ … nước … làng … cau cái … … cày hát … Uôn Uông Đội 1: Đội 2: Khuôn bánh Cuộn chỉ Nguồn nước Buôn làng Buồng cau Cái chuông Luống cày Hát tuồng Trũ chơi Uôn Uông

File đính kèm:

  • pptMuu chu Se.ppt
Giáo án liên quan