Nội dung hướng dẫn học sinh tự học tại nhà môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh Lớp 7 - Từ 2/3/2020 đến 15/3/2020 - Trường PTDTBT THCS Tả Phìn

Bài 1:

a. Có mấy loại từ láy? Đặc điểm của các loại từ láy đó?

b. Sắp xếp các từ láy sau vào bảng phân loại từ láy: đo đỏ, liêu xiêu, rì rào, lềnh bềnh, tim tím.

c. Đặt câu với một trong số các từ láy ở phần b?

Bài 2:

 Thế nào là quan hệ từ? Các câu sau mắc lỗi gì khi sử dụng quan hệ từ? Em hãy sửa lại cho đúng?

a, Đối với bản thân em còn nhiều thiếu sót, em hứa sẽ tích cực sửa chữa.

b. Với câu tực ngữ “Lá lành đùm lá rách”, cho em hiểu đạo lí làm người là phải giúp đỡ người khác.

 

docx7 trang | Chia sẻ: Chiến Thắng | Ngày: 25/04/2023 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nội dung hướng dẫn học sinh tự học tại nhà môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh Lớp 7 - Từ 2/3/2020 đến 15/3/2020 - Trường PTDTBT THCS Tả Phìn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Từ ngày 2/3/2020 đến 15/3/2020 I. KHỐI 7 MÔN NỘI DUNG TỰ HOC HƯỚNG DẪN CỦA GV YÊU CẦU CẦN ĐẠT TÀI LIỆU HỌC TẬP THỜI GIAN HOÀN THIỆN VĂN I. Phần tiếng Việt II. Phần Văn II. Phần tập làm văn Bài 1: a. Có mấy loại từ láy? Đặc điểm của các loại từ láy đó? b. Sắp xếp các từ láy sau vào bảng phân loại từ láy: đo đỏ, liêu xiêu, rì rào, lềnh bềnh, tim tím. c. Đặt câu với một trong số các từ láy ở phần b? Bài 2: Thế nào là quan hệ từ? Các câu sau mắc lỗi gì khi sử dụng quan hệ từ? Em hãy sửa lại cho đúng? a, Đối với bản thân em còn nhiều thiếu sót, em hứa sẽ tích cực sửa chữa. b. Với câu tực ngữ “Lá lành đùm lá rách”, cho em hiểu đạo lí làm người là phải giúp đỡ người khác. Bài 3: Tìm từ đồng nghĩa thay thế các từ in đậm trong các câu sau: - Món quà anh gửi, tôi đã đưa tận tay chị ấy rồi. - Bố đưa khách ra đến cổng rồi mới trở về. - Cụ ốm nặng đã đi hôm qua rồi. Bài 4: Viết một đoạn văn ngắn về tình cảm quê hương, có sử dụng ít nhất hai cặp từ trái nghĩa? Bài 5: Tìm và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong khổ 1 và cuối bài thơ “Tiếng gà trưa” của nhà thơ Xuân Quỳnh. Bài 1: Học thuộc lòng các bài thơ: Cảnh Kuya, Rằm tháng giêng, Tiếng gà trưa. Bài 2: Có bạn cho rằng cụm từ “ta với ta” trong hai bài thơ “Qua đèo Ngang” và “Bạn đến chơi nhà” nội dung hoàn toàn chẳng khác gì nhau. Em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao? Bài 3: Trình bày nội dung, nghệ thuật bài: “Rằm tháng riêng”, “Cảnh Khuya”, “Tiếng gà trưa” Bài 1: Thế nào là văn biểu cảm? Nêu bố cục của bài văn biểu cảm. Bài 2: Viết bài văn biểu cảm về người thân trong gia đình em. Bài 3: Viết bài văn biểu cảm về con vật nuôi mà em yêu thích. - Giúp Hs củng củng cố lại những kiến thức cơ bản nhất về phần văn, tiếng Việt và tập làm văn. - Rèn ý thức tự làm bài tập ở nhà. Vở ghi của học sinh, SGK ngữ văn học kì I. Trước ngày 15/3 ĐỊA Phần I: Môi trường địa lí Phần II: Thiên nhiên con người ở các châu lục Bài 1 a, Trên thế giới dân cư chủ yếu sinh sống ở khu vực nào? Vì sao? b, So sánh sự khác nhau giữa quần cư nông thôn và đô thị về kinh tế, mật độ và lối sống? Bài 2 a, Em hãy nêu vị trí và đặc điểm của môi trường xích đạo ẩm? b, Hãy nêu nguyên nhân và hậu quả của di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng? Bài 3 Hãy phân tích mối quan hệ giữa dân số với tài nguyên, môi trường ở đới nóng? Bài 4 Nêu đặc điểm địa hình và khoáng sản châu Phi Bài 5 Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ dân số và sản lượng công nghiệp của Châu Phi so với thế giới, biết rằng: dân số Châu Phi chiếm 13,4% dân số thế giới Sản lượng công nghiệp Châu Phi chiếm 2% sản lượng công nghiệp thế giới. Nhận xét về trình độ phát triển công nghiệp của Châu Phi. - Giúp Hs củng cố lại những kiến thức cơ bản nhất về môi trường địa lí trên và thiên nhiên một số khu vực trên thế giới. - Rèn ý thức tự làm bài tập ở nhà. Vở ghi của Hs, SGK địa lí. Trước ngày 15/3 TIẾNG ANH Thì Hiện Tại Đơn * To be + S + am, are, is + O - S + am, are, is + not + O ? Am, Are,Is + S + O ? *Verb + S + V( s,es) + O - S + do/does + not + V(inf) + O ? Do/ Does + S + V(inf) +O ? - Cách thên đuôi es : động từ, danh từ tận cùng là O, S, X, Z,CH, SH - Các động từ , Danh từ tận cùng là y đổi y bàng I rồi thêm es - Các động, danh từ còn lại thêm s - Nhớ lại kiến thức đã học để làm bài tập - Chia động từ trong ngoạc - Có bài tập kèm theo SGK + vở ghi 15/03/2020 Thì Hiện Tại Tiếp Diễn + S + am, are, is + V(ing) + O - S + am, are, is + not + V(ing) +O ? Am, Are,Is + S + V(ing) + O ? - Nhớ lại kiến thức đã học để làm bài tập - Có bài tập kèm theo SGK + vở ghi 15/03/2020 Thì tương lai đơn S + will/shall + V(inf) + O S + will/shall + not + V(inf) + O WillShall + S + V(inf) + O? - Yes. S + will/shall - No. S + will/shall + not Biết được cách trả lời cho mỗi loại câu - Có bài tập kèm theo SGK + Vở ghi 15/03/2020 Unit 3 Câu cảm thán , so sánh nhất của tính từ. What (a,an) + adj + N(s,es) ! S + to be + the + adj(est) + . - Nhớ được công thức của hai dạng ngữ pháp trên đẻ làm bài tập. - Có bài tập kèm theo SGK + Vở ghi 15/03/2020 Unit 7 Cấu trúc câu It takes + (sb) + time + to +V (inf) + O Hình thức so sánh: more, fewer, less. - Nhớ lại kiến thức đã học để làm bài tập - Có bài tập kèm theo SGK + Vở ghi 15/03/2020 Cách phát âm es,s - iz= c,ce,s,se,ss,x,z,ze,ch,sh,ge - s = p,k,t,f,ph,gh,th - z = b,d,g,l,m,n,ng,r,v,ve,y,the và các nguyên âm. - Nhớ lại kiến thức đã học để làm bài tập - Có bài tập kèm theo SGK + Vở ghi 15/03/2020 Unit 8 - ôn lại cấu trúc câu How far/ much..? - I’d like. - Nhớ lại kiến thức đã học để làm bài tập SGK + Vở ghi 15/03/2020 Lịch Sử Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX - Tổ chức bộ máy nhà nước thời Ngô Quyền. - Ý nghĩa cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn. - Tình hình kinh tế Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê - Sự thành lập nhà Lý, nguyên nhân dời đô và tổ chức bộ máy chính quyền thời Lý. - Sự chuẩn bị và cuộc tiến công tập kích sang đất Tống của nhà Lý - Diễn biến, kết quả, ý nghĩa cuộc kháng chiến trên phòng tuyến sông Như Nguyệt. - Sự phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp nước Đại Việt thời Lý. - Sự thành lập nhà Trần và tổ chức bộ máy nhà Trần. - Quá tình chuẩn bị của nhà Trần và diễn biến cơ bản trong cuộc kháng chiến lần 1. - Diễn biến, kết quả cuộc kháng chiến lần 2. - Diễn biến kết quả, ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 - Nguyên nhân, ý nghĩa của 3 lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên xâm lược. - Tình hình kinh tế xã hội thời Trần cuối thế kỷ XIV. - Những hoạt động chính của nghĩa quân Lam Sơn trong giai đoạn đầu - Giúp Hs củng củng cố lại những kiến thức cơ bản nhất về lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX Vở ghi của học sinh, SGKLịch sử 7. Trước ngày 15/3

File đính kèm:

  • docxnoi_dung_huong_dan_hoc_sinh_tu_hoc_tai_nha_mon_ngu_van_lich.docx
Giáo án liên quan