Ma trận đề kiểm tra học kỳ II môn Giáo dục công dân Lớp 9 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Sài Đồng

I/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1/ Kiến thức

Học sinh: Củng cố kiến thức về vi phạm PL và trách nhiệm PL của CD, Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội, nghĩa vụ bảo vệ TQ, sống có đạo đức và tuân theo PL.

2/ Kĩ năng

- Hệ thống hóa kiến thức.

- Làm bài kiểm tra tổng hợp.

3/ Thái độ

Học sinh: trung thực, nghiêm túc trong giờ thi.

 

docx3 trang | Chia sẻ: yencn352 | Lượt xem: 303 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ma trận đề kiểm tra học kỳ II môn Giáo dục công dân Lớp 9 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Sài Đồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN Trường THCS Sài Đồng MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII Môn: GDCD 9 Năm học: 2018 - 2019 I/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1/ Kiến thức Học sinh: Củng cố kiến thức về vi phạm PL và trách nhiệm PL của CD, Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội, nghĩa vụ bảo vệ TQ, sống có đạo đức và tuân theo PL. 2/ Kĩ năng - Hệ thống hóa kiến thức. - Làm bài kiểm tra tổng hợp. 3/ Thái độ Học sinh: trung thực, nghiêm túc trong giờ thi. II/ MA TRẬN ĐỀ Cấp độ Tên bài Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao CỘNG TN TL TN TL TN TL TN TL 1. Vi phạm PL và trách nhiệm PL của CD Nhận biết được khái niệm VPPL, TNPL Hiểu được các qui định của PL về VPPL, TNPL Đánh giá được hành vi vi phạm pháp luật, TNPL Xử lí được các tình huống liên quan đến tệ nạn xã hội. Số câu: Số điểm: % : 2 0,5 5 3 0,75 7,5 2 0,5 5 1 1 10 8 2,75 27,5 2. Quyền tham gia QLNN, QLXH của CD. Nhận biết được khái niệm quyền tham gia QLNN Trình bày được khái niệm, các hình thức tham gia QLNN Hiểu được các qui định của PL về quyền tham gia QLNN Thực hiện hành vi hợp pháp để bảo vệ quyền sở hữu tài sản của công dân. Số câu: Số điểm: % : 1 0,25 2,5 1 0,75 7,5 6 1,5 15 2 0,5 5 1 1 10 11 4 40 3. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc Trình bày được khái niệm bảo vệ TQ. Trình bày được các ND bảo vệ TQ Phân biệt được các việc làm góp phần bảo vệ TQ Giải thích được lí do phải bảo vệ TQ Nhận xét đánh giá được các hành vi phạm PL Liên hệ trách nhiệm của CD, HS trong việc bảo vệ TQ Số câu: Số điểm: % : 1 0,25 2,5 1 0,5 5 2 0,5 5 1 0,25 2,5 2 0,5 5 1 0,5 5 8 2,5 25 4. Sống có đạo đức và tuân theo PL Nhận biết được khái niệm sống có đạo đức và tuân theo PL Phân biệt được các việc làm sống có đạo đức, tuân theo PL Số câu: Số điểm: % 1 0,25 2,5 2 0,5 5 3 0,75 7,5 Tổng số câu: 7 14 7 2 32 Tổng số điểm: 2,5 3,5 2,5 1,5 10 Tỉ lệ: 25 35 25 15 100

File đính kèm:

  • docxma_tran_de_kiem_tra_hoc_ky_ii_mon_giao_duc_cong_dan_lop_9_na.docx
Giáo án liên quan