Kế hoạch cá nhân bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014

Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm: Giảng dạy và chủ nhiệm lớp 5B

 Căn cứ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30, 31, 32, 33/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011và Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo; Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ công văn Số: 583/ PGDĐT - GDTX Về việc hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng thường xuyên giáo viên hè năm học 2012-2013 và định hướng xây dựng kế hoạch năm học 2013 -2014.

Căn cứ vào kế hoạch của Nhà trường và của Tổ Khối 4 + 5

Căn cứ vào khả năng, năng lực của bản thân, cá nhân tôi xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên hè năm học 2012 – 2013 và định hướng xây dựng kế hoạch năm học 2013 -2014 như sau :

 

doc6 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 965 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch cá nhân bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD& ĐT THIỆU HOÁ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH THIỆU CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thiệu Chính, ngày 10 tháng 4 năm 2013 KẾ HOẠCH CÁ NHÂN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013-2014 Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thượng Hiền Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiểu học Chức vụ: Giáo viên Tổ chuyên môn: 4 + 5 Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm: Giảng dạy và chủ nhiệm lớp 5B Căn cứ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30, 31, 32, 33/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011và Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo; Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. Căn cứ công văn Số: 583/ PGDĐT - GDTX Về việc hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng thường xuyên giáo viên hè năm học 2012-2013 và định hướng xây dựng kế hoạch năm học 2013 -2014. Căn cứ vào kế hoạch của Nhà trường và của Tổ Khối 4 + 5 Căn cứ vào khả năng, năng lực của bản thân, cá nhân tôi xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên hè năm học 2012 – 2013 và định hướng xây dựng kế hoạch năm học 2013 -2014 như sau : I. Mục đích bồi dưỡng - Tự trang bị kiến thức về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển giáo dục Tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục Tiểu học. - Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân, nâng cao mức độ đáp ứng khả năng của bản thân với yêu cầu phát triển giáo dục Tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học. - Nâng cao nhận thức, phấn đấu thực hiện tốt nội dung và nhiệm vụ được giao trong năm học 2012-2013. II. Nội dung bồi dưỡng 1. Khối kiến thức bắt buộc a. Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp Tiểu học áp dụng trong cả nước : Bộ GDĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục Tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục Tiểu học. b. Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục tiểu học theo từng thời kỳ của mỗi địa phương theo quy định của Sở GD&ĐT Thanh Hoá. 2. Khối kiến thức tự chọn Khối kiến thức tự chọn bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên. Trong quá trình dạy học, bản thân tôi tự nhận thấy còn nhiều hạn chế trong cách vận dụng các phương pháp dạy học tích cực và còn bỡ ngỡ trong khi vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực nên lựa chọn nội dung bồi dưỡng TH15, TH16. III. Kế hoạch và nội dung bồi dưỡng Khối kiến thức bắt buộc do Sở GDĐT, Phòng GDĐT bồi dưỡng Thời gian Nội dung bồi dưỡng Hình thức thực hiện Số tiết Tháng 9/2013 - Công tác điều tra phổ cập, cách ghi sổ sách, nhập phần mềm phổ cập - Học tập nhiệm vụ năm học Tập huấn tại trường Tập huấn tại trường 5 5 Tháng 10/2013 - Cách lập các loại kế hoạch, cách ghi hồ sơ đầu năm. - XD các loại kế hoạch. - Cách thực hiện dạy học thao mô hình trường Tiểu học mới . - Sinh hoạt chuyên môn - hội giảng cấp trường. - Bồi dưỡng kiến thức về văn hóa địa phương. Tập huấn tại trường, học hỏi, trao đổi với đồng nghiệp 15 Tháng 11/2013 - Không ngừng tìm tòi về việc thực hiện công tác KĐCL GD. - Học tập cách Soạn -Dạy giáo án điện tử. - Hội thảo phương pháp lồng ghép bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán. - Thăm lớp dự giờ đồng nghiệp về nội dung giao quyền tự chủ về nội dung và phương pháp dạy học. - Bổ trợ thêm kĩ năng tin học. - Giải toán nâng cao, Tiếng Việt nâng cao. - Học tập thêm một số nội dung cần thiết. - Nhóm thảo luận, cùng học và làm. - Dự giờ, trao đổi sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường nghiệp.Trao đổi thảo luận cùng giáo viên. - Tập trung toàn tổ khối chuyên môn trường, , dự giờ đồng nghiệp. - Tập trung toàn tổ khổi chuyên môn trường, tổ chức thao giảng, dự giờ đồng nghiệp. - Cá nhân, tranh thủ học hàng ngày. - Tập giải toán, tiếng Việt ở tài liệu tham khảo, giải toán trên internet - Cá nhân tự tranh thủ 10 Tháng 12/2013 - Sinh hoạt chuyên môn cụm. - Bổ trợ thêm kĩ năng tin học. - Giải toán, Tiếng Việt nâng cao. - Làm một số đề kiểm tra. - Htập thêm một số nội dung cần thiết... Tham gia hội thảo chuyên môn. Tham gia hội giảng cấp trường, dự giờ trao đổi chuyên môn cùng đồng nghiệp - Cá nhân, tranh thủ. - Cá nhân, tranh thủ học hàng ngày. - Cá nhân, tranh thủ luyện thêm ở tài liệu tham khảo - Cá nhân, tranh thủ. 15 Tháng 01/2014 - Nghiên cứu lại cách ghi sổ điểm, học bạ học sinh để chỉ đạo thực hiện hồ sơ cuối học kỳ 1. - Chuyên đề về nội dung soạn bài và dạy học giáo án điện tử. - Học tập nội dung phổ biến GDPL trong trường học. - Giải toán, Tiếng Việt nâng cao. - Bổ trợ thêm kĩ năng tin học. - Làm một số đề ktra để khảo sát hsinh. * Tự đánh giá học kỳ 1. - Học tập thêm một số nội dung cần thiết. - Nhóm, tổ thảo luận. - Dự giờ toàn trường trao đổi học tập kinh nghiệm. - Tập trung toàn trường. - Cá nhân tự học. - Cá nhân vào diễn đàn tìm hiểu. - Cá nhân. - Cá nhân tự học. 10 2 .Khối kiến thức tự chọn Thời gian Nội dung bồi dưỡng Mục tiêu bồi dưỡng T.gian tự học (tiết) Thời gian học tập trung (tiết) Lý.th T.hành Tháng 2/2014 TH7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện 1. Xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường về vật chất (phòng học, cảnh quan trường lớp, tạo khu vui chơi…) 2. Xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường về tinh thần (quan hệ giáo viên-giáo viên, giáo viên-học sinh, học sinh-học sinh, nhà trường- phụ huynh…) Hiểu được xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt vật chất; hiểu được ý nghĩa và biết cách tạo môi trường trường học thân thiện về mặt vật chất. Hiểu được thế nào là xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt tinh thần; hiểu ý nghĩa và biết cách xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt tinh thần. 10 1 4 Tháng 3/2014 4/2014 TH15 : Một số phương pháp dạy học tích cực ở Tiểu học 1. Phương pháp giải quyết vấn đề. 2. Phương pháp làm việc theo nhóm. 3. Phương pháp hỏi đáp. 4. Phương pháp “ bàn tay nặn bột” .... Hiểu được mục đích, đặc điểm, quy trình và điều kiện để thực hiện có hiệu quả một số phương pháp dạy học tích cực ở Tiểu học. Biết cách vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực dạy các môn học ở Tiểu học 8 2 5 Tháng 5/2014 6/2014 TH16 : Một số kỹ thuật dạy học tích cực 1. Kĩ thuật đặt câu hỏi. 2. Kĩ thuật dạy học theo góc 3. Kĩ thuật lắng nghe và phản hồi tích cực. 4. Kĩ thuật tổ chức trò chơi học tập 5. Kĩ thuật học tập hợp tác 6. Kĩ thuật “ khăn trải bàn” 7. Kĩ thuật “ổ bi” Kỹ thuật tia chớp Kỹ thuật "3 lần 3" Kỹ thuật "bể cá" Kỹ thuật XYZ,… Hiểu được mục đích, đặc điểm, cách tiến hành một số kĩ thuật dạy học tích cực ở Tiểu học. Biết cách vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực vào dạy các môn học ở Tiểu học 10 1 4 Tháng 7/2014 8/2014 - Đánh giá, rút kinh nghiệm về quá trình tự bồi dưỡng hè năm hoc 2012- 2013 - Xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2013-2014, đăng ký chuyên đề bồi dưỡng. Đánh giá rút kinh nghiệm. 3 2 10 Trên đây là kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân tôi. Do kinh nghiệm lập kế hoạch còn nhiều hạn chế nên rất mong được sự đóng góp ý kiến của BGH và các đồng chí đồng nghiệp để kế hoạch tự bồi dưỡng của tôi được hoàn thiện và được thực hiện có hiệu quả trong năm học này. Thiệu Chính, ngày 10 tháng 4 năm 2013 TỔ TRƯỞNG GIÁO VIÊN Hoàng Thị Nga Nguyễn Thượng Hiền HIỆU TRƯỞNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾ HOẠCH CÁ NHÂN Bồi dưỡng Thường xuyên KẾ HOẠCH CÁ NHÂN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013 – 2014 Họ và tên: Nguyễn Thượng Hiền Tổ chuyên môn: 4 + 5 Trường Tiểu học Thiệu Chính Huyện Thiệu Hoá – Thanh Hoá Năm học: 2013 - 2014

File đính kèm:

  • docKe hoach boi duong thuong xuyen tieu hoc nam hoc20122013.doc
Giáo án liên quan