Giáo án lớp 1 tuần 31- Tuần 32

I- Mục tiêu:

 - Học sinh quen với nề nếp chào cờ.

 - Học sinh nắm được ưu, khuyết điểm của lớp, của mình trong tuần 30.

 - Nắm được phương hướng tuần 31.

II- Các hoạt động chủ yếu:

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

1. Ổn định lớp

2. Tiến hành

- GV nêu nhận xét các nề nếp thực hiện trong tuần 30.

 + Tuyên dương những HS thực hiện tốt.

 + Nhắc nhở những HS thực hiện chưa tốt.

- GV nêu phương hướng tuần 31.

3. Tổng kết.

- GV tổng kết, nhận xét giờ. - HS ổn định lớp.

 

- HS nghe nhận xét.

 

 

 

- HS nghe nhiệm vụ.

 

- HS vui văn nghệ.

 

doc35 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 903 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 1 tuần 31- Tuần 32, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 31 Thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2010 Chào cờ Nhận xét tuần 30 I- Mục tiêu: - Học sinh quen với nề nếp chào cờ. - Học sinh nắm được ưu, khuyết điểm của lớp, của mình trong tuần 30. - Nắm được phương hướng tuần 31. II- Các hoạt động chủ yếu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. ổn định lớp 2. Tiến hành - GV nêu nhận xét các nề nếp thực hiện trong tuần 30. + Tuyên dương những HS thực hiện tốt. + Nhắc nhở những HS thực hiện chưa tốt. - GV nêu phương hướng tuần 31. 3. Tổng kết. - GV tổng kết, nhận xét giờ. - HS ổn định lớp. - HS nghe nhận xét. - HS nghe nhiệm vụ. - HS vui văn nghệ. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Tập đọc Ngưỡng cửa I- Mục tiêu: - Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: ngưỡng cửa, nơi này, cũng quen, dắt vòng, đi men,…. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ. - Hiểu nội dung bài: Ngưỡng cửa là nơi đứa trẻ tập đi những bước đầu tiên, rồi lớn lên đi xa hơn nữa. - Trả lời được câu hỏi 1, ( SGK ). II- Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh minh hoạ, SGK. - HS : SGK. III- Các hoạt động dạy học: 1. ổn định lớp. 2. Kiểm tra: HS đọc bài: Người bạn tốt - trả lời câu hỏi.. 3. Bài mới. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Luyện đọc. - GV đọc mẫu diễn cảm toàn bài. - Hướng dẫn, gợi ý HS nêu lên những từ khó đọc. - GV kẻ chân từ khó: ngưỡng cửa, nơi này, cũng quen, dắt vòng, đi men…. - Hướng dẫn luyện đọc từ khó. - Hướng dẫn luyện đọc câu, nối tiếp câu. - Hướng dẫn luyện đọc đoạn, nối tiếp đoạn. - Luyện đọc cả bài. Hoạt động 2: Luyện tập. - Tìm tiếng trong bài có vần ăt. - Nhìn tranh nói câu có tiếng chứa vần ăt, ăc., 4. Củng cố, nhận xét. - GV củng cố, nhận xét giờ học. - HS nghe GV đọc bài. - HS tự tìm và nêu từ khó. - HS luyện đọc CN. - HS luyện đọc CN. - HS luyện đọc CN. - HS luyện đọc CN- ĐT. - HS tìm: dắt. - HS thi nói câu có tiếng chứa vần ăt, ăc. Tiết 2 Hoạt động 1: Luyện đọc bài trong SGK. - GV đọc mẫu. - Hướng dẫn cách cầm SGK khi đọc. - Hướng dẫn cách đọc bài. - Hướng dẫn HS đọc bài; + Đọc nối tiếp câu. + Đọc đoạn, nối tiếp đoạn. + Đọc cả bài. Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. - Hướng dẫn đọc bài- Tìm hiểu bài. Hỏiâci dắt em bé tập đi qua ngưỡng cửa ? Hoạt động 3: Luyện nói: Hằng ngày, từ ngưỡng cửa nhà mình, em đi ngững đâu ?. - GV hướng dẫn thảo luận. - Gọi HS trình bày. - Nhận xét, tuyên dương. Củng cố, dặn dò. - GV củng cố, nhận xét giờ. - Dặn HS chuẩn bị bài sau: Kể cho bé nghe. - HS mở SGK. - HS nghe GV đọc. - HS quan sát và thực hành. - HS đọc bài CN. - HS đọc bài CN. - HS đọc bài CN- ĐT. - HS đọc bài- Trả lời câu hỏi. - HS thảo luận nhóm. - Đại diện nhóm trình bày. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Đạo đức Bài 31: Bảo vệ cây và hoa nơi công cộng ( tiết 2 ) I- Mục tiêu: - Kể được một vài ích lợi của cây và hoa nơi công cộng của con người. - Nêu được một vài việc cần làm để bảo vệ cây và hoa nơi công cộng. - Yêu thiên nhiên, thích gần gũi với thiên nhiên. - Biết bảo vệ cây và hoa ở trường, ở đường làng, ngõ xóm và những nơi công cộng khác, biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện. II- Đồ dùng dạy học: Tranh BT 2 ,4 treõn phieỏu BT. III- Các hoạt động dạy học: 1. OÅn ẹũnh : haựt , chuaồn bũ Vụỷ BTẹẹ , phieỏu BT . 2. Kieồm tra baứi cuừ: - Caõy vaứ hoa coự ớch lụùi gỡ cho cuoọc soỏng , cho moõi trửụứng ? - Em phaỷi laứm gỡ ủeồ baỷo veọ caõy vaứ hoa ? - Thaỏy baùn beỷ caứnh haựi hoa nụi coõng coọng , em phaỷi laứm gỡ ? 3. Baứi mụựi : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoaùt ủoọng 1: laứm baứi taọp 3 - GV giụựi thieọu vaứ ghi ủaàu baứi leõn baỷng. - Cho Hoùc sinh mụỷ vụỷ BTẹẹ. - Giaựo vieõn nhaộc laùi yeõu caàu Bt goàm coự 2 phaàn a vaứ b a/ Noỏi tranh vụựi khuoõn maởt phuứ hụùp vụựi tỡnh huoỏng trong tranh . b/ Toõ maứu tranh chổ vieọc goựp phaàn laứm cho moõi trửụứng trong laứnh . Keỏt luaọn: Nhửừng tranh chổ vieõùc laứm goựp phaàn taùo moõi trửụứng trong laứnh laứ T1, 2, 4 . Hoaùt ủoọng 2: Thaỷo luaọn vaứ ủoựng vai theo BT 4. - Goùi HS ủoùc noọi dung, yeõu caàu cuỷa Bt - GV nhaọn xeựt, boồ sung, keỏt luaọn . Neõn khuyeõn ngaờn baùn hoaởc maựch ngửụứi lụựn khi khoõng caỷn ủửụùc baùn. Laứm nhử vaọy laứ goựp phaàn baỷo veọ moõi trửụứng trong laứnh, laứ thửùc hieọn quyeàn ủửụùc soỏng trong moõi trửụứng trong laứnh … Hoaùt ủoõùng 3: Quan saựt thaỷo luaọn BT2 - GV neõu yeõu caàu, ủaởt caõu hoỷi : + Toồ em nhaọn chaờm soực caõy vaứ hoa ụỷ ủaõu ? Vaứo thụứi gian naứo ? Baống nhửừng vieọc laứm cuù theồ naứo ? Ai phuù traựch tửứng vieọc ? Keỏt luaọn: Moõi trửụứng trong laứnh giuựp caực em khoeỷ maùnh vaứ phaựt trieồn. Caực em caàn coự caực hoaùt ủoọng baỷo veọ, chaờm soực caõy xanh . - Cho Hoùc sinh ủoùc 4 caõu thụ : “ Caõy xanh cho boựng maựt Hoa cho saộc cho hửụng Xanh saùch ủeùp moõi trửụứng Ta cuứng nhau gỡn giửừ ”. - Hoùc sinh laọp laùi ủaàu baứi . - Hoùc sinh neõu yeõu caàu BT . - Hoùc sinh thaỷo luaọn theo nhoựm. - Vaứi nhoựm leõn ủoựng vai . - Lụựp nhaọn xeựt , boồ sung . - Hoùc sinh thaỷo luaọn nhoựm. - ẹaùi dieọn nhoựm toồ leõn trỡnh baứy keỏ hoaùch haứnh ủoọng cuỷa mỡnh. - Lụựp nhaọn xeựt boồ sung . 4. Cuỷng coỏ, daởn doứ : - Cho Hoùc sinh haựt baứi “ Ra chụi vửụứn hoa ” - Daởn Hoùc sinh thửùc hieọn toỏt nhửừng ủieàu ủaừ hoùc . - Daởn Hoùc sinh oõn taọp caực baứi ủaừ hoùc ủeồ chuaồn bũ kieồm tra cuoỏi naờm. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Thủ công Bài 31: Cắt, dán hàng rào đơn giản ( tiết 2 ) I- Mục tiêu: - Biết cách kẻ, cắt các nan giấy. - Cắt được các nan giấy. Các nan giấy tương đối đều nhau. Đường cắt tương đối thẳng. - Dán được các nan giấy thành hình hàng rào đơn giản. Hàng rào có thể chưa cân đối. II- Đồ dùng dạy học: - GV : Caực nan giaỏy vaứ haứng raứo maóu. - HS : Giaỏy maứu,giaỏy vụỷ,duùng cuù thuỷ coõng. III- Các hoạt động dạy học: 1. OÅn ủũnh lụựp: Haựt taọp theồ. 2. Baứi cuừ : Kieồm tra ủoà duứng hoùc taọp cuỷa hoùc sinh,nhaọn xeựt . Hoùc sinh ủaởt ủoà duứng hoùc taọp leõn baứn. 3. Baứi mụựi : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoaùt ủoọng 1: HD caựch caột daựn haứng raứo. - Giaựo vieõn nhaộc laùi quy trỡnh caột daựn haứng raứo ủụn giaỷn. - GV goùi hoùc sinh nhaộc laùi nhanh goùn. - GV hửụựng daón caựch caột daựn haứng raứo : - Keỷ 1 ủửụứng chuaồn ( dửùa vaứo ủửụứng keỷ oõ tụứ giaỏy ). - Daựn 4 nan giaỏy ủửựng, caực nan caựch nhau 1 oõ. - Daựn 2 nan ngang, nan ngang thửự nhaỏt caựch ủửụứng chuaồn 1 oõ, nan ngang thửự 2 caựch ủửụứng chuaồn 4 oõ. Hoaùt ủoọng 2: Hoùc sinh thửùc haứnh. - Hoùc sinh thửùc haứnh caột daựn haứng raứo treõn giaỏy maứu ủuựng maóu. - Giaựo vieõn khuyeỏn khớch hoùc sinh coự theồ duứng buựt maứu trang trớ caỷnh vaọt trong vửụứn sau haứng raứo. - Hoùc sinh nhaộc laùi quy trỡnh caột daựn haứng raứo. - Hoùc sinh quan saựt. - Hoùc sinh laứm tửứng bửụực theo sửù nhaộc nhụỷ cuỷa giaựo vieõn. - Hoùc sinh thửùc haứnh, trỡnh baứy saỷn phaồm. 4. Cuỷng coỏ – Daởn doứ : - Giaựo vieõn nhaộc laùi caực bửụực keỷ,caột daựn haứng raứo vaứ caựch trang trớ. 5. Nhaọn xeựt - Thaựi ủoọ hoùc taọp,sửù chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp. - Kyừ naờng thửùc haứnh. - Chuaồn bũ caột daựn vaứ trang trớ hỡnh ngoõi nhaứ. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2010 Tập viết Tô chữ hoa: Q, R I- Mục tiêu: - Tô được các chữ hoa: Q, R. - Viết đúng các vần: ăc, ăt, ươt, ươc; các từ ngữ: màu sắc, dìu dắt, dòng nước, xanh mướt kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo vở Tập viết 1, tập hai ( Mỗi từ ngữ viết được ít nhất 1 lần.). II- Đồ dùng dạy học: - GV: Chữ mẫu - HS : Vở tập viết, bảng con.. III- Các hoạt động dạy học: 1. ổn định lớp. 2. Kiểm tra: HS viết bảng con, bảng lớp: chải chuốt, thuộc bài, bôi bẩn, vuốt tóc….. 3. Bài mới. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Hướng dẫn viết. - GV giới thiệu chữ mẫu. - Hướng dẫn tô các chữ hoa: Q, R. - Hướng dẫn quan sát chữ mẫu:ằc, ăt, ươt, ươc; các từ ngữ: màu sắc, dìu dắt, dòng nước, xanh mướt. Hoạt động 2: Thực hành. - Hướng dẫn mở bài viết. - Hướng dẫn tư thế ngồi viết, cách để vở... Hoạt động 3: Chấm bài. - GV kiểm tra, chấm bài, nhận xét. 4. Củng cố, dặn dò. - GV củng cố, nhận xét giờ. - Dặn HS chuẩn bị bài sau. - HS quan sát chữ mẫu. - HS quan sát qui trình tô chữ hoa. - HS quan sát, phân tích cấu tạo và luyện viết bảng con. - HS mở vở, đọc bài viết. - HS thực hiện đúng yêu cầu. - HS viết bài trong vở tập viết. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Chính tả Ngưỡng cửa I- Mục tiêu: - Nhìn sách hoặc bảng, chép lại đúng khổ thơ cuối bài Ngưỡng cửa 20 chữ trong khoảng 8 - 10 phút. - Điền đúng vần ăt, ăc, chữ g, gh vào chỗ trống. - Làm được bài tập 2, 3 ( SGK ). II- Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép bài tập, bài mẫu… - HS : Vở chính tả… III- Các hoạt động dạy học: 1. ổn định lớp. 2. Kiểm tra: - HS làm bài tập: Điền chữ d,r hay gi, cô …áo, đôi ….ép, cái ….ổ. 3. Bài mới. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Hướng dẫn tập chép. - GV đọc mẫu bài viết ( bảng ). - Gọi HS đọc lại. - Hướng dẫn HS viết từ khó: nơi này, lớp, xa tắp…. Hoạt động 2: Thực hành. - GV hướng dẫn cách viết bài, cách trình bày. - GV đọc lại bài. - GV kiểm tra, chấm bài, nhận xét. Hoạt động 3: Luyện tập. a. Điền vần ăt hay ăc. b. Điền chữ g hay gh. 4. Củng cố, dặn dò. - GV củng cố, nhận xét giờ. - HS nghe đọc mẫu. - 1, 2 HS đọc lại. - HS luyện viết trên bảng con. - HS quan sát, lắng nghe. - HS soát lỗi chính tả. - HS nêu yêu cầu, làm bài, chữa bài. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Toán Bài 121: Luyện tập I- Mục tiêu: Thực hiện được các phép tính cộng, trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 100, bước đầu nhận biết quan hệ phép cộng và phép trừ. II- Đồ dùng dạy học: Baỷng phuù ghi caực baứi taọp 2, 4 ( moói baứi 2 baỷng ) III- Các hoạt động dạy học: 1. OÅn ẹũnh : Haựt – chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp. 2. Kieồm tra baứi cuừ : - 2 HS leõn baỷng sửỷa baứi taọp 4 / Vụỷ baứi taọp / 51 . Giaựo vieõn ghi baứi toaựn treõn baỷng Tóm tắt Coự taỏt caỷ : 86 ủieồm Haứ coự : 43 ủieồm Toaứn : … ủieồm ? Baứi giaỷi : Soỏ ủieồm Toaứn coự laứ : 86 – 43 = 43 ( ủieồm ) ẹaựp soỏ : 43 ủieồm 3. Baứi mụựi : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi . - Giaựo vieõn giụựi thieọu vaứ ghi ủaàu baứi. - Cho hoùc sinh mụỷ Saựch giaựo khoa. Baứi 1: ẹaởt tớnh roài tớnh - Cho HS neõu laùi caựch ủaởt tớnh vaứ caựch tớnh. - Cho hoùc sinh laứm baỷng con. - Giaựo vieõn nhaọn xeựt, sửỷa baứi chung. Baứi 2: Vieỏt pheựp tớnh thớch hụùp. - GV treo 2 baỷng phuù coự ghi noọi dung baứi taọp 2. Yeõu caàu hoùc sinh ủaùi dieọn cuỷa 2 ủoọi leõn baỷng ghi caực pheựp tớnh thớch hụùp vaứo oõ troỏng. 42 + 34 = 76 34 + 42 = 76 76- 34 = 42 76 – 42 = 34 - Giaựo vieõn sửỷa baứi chung. Baứi 3 : ẹieàn = - Hoỷi hoùc sinh neõu caựch thửùc hieọn pheựp tớnh so saựnh. - Cho hoùc sinh thửùc hieọn pheựp tớnh vaứo Saựch giaựo khoa baống buựt chỡ. - 2 em laởp laùi ủaàu baứi. - Hoùc sinh neõu yeõu caàu baứi taọp. - 3 daừy baứn moói daừy 2 pheựp tớnh laứm vaứo baỷng con. - 3 hoùc sinh leõn baỷng sửỷa baứi. - Hoùc sinh tửù neõu yeõu caàu baứi taọp. - Hoùc sinh vieỏt 4 pheựp tớnh thớch hụùp vaứo baỷng con. 2 hoùc sinh leõn baỷng. - Caỷ lụựp sửỷa baứi nhaọn bieỏt veà tớnh chaỏt giao hoaựn trong pheựp tớnh coọng vaứ quan heọ giửừa pheựp coọng vaứ pheựp trử.ứ - Hoùc sinh neõu yeõu caàu baứi taọp. - Tỡm keỏt quaỷ cuỷa pheựp tớnh veỏ traựi vaứ veỏ phaỷi . Laỏy keỏt quaỷ cuỷa 2 pheựp tớnh so saựnh vụựi nhau. - Hoùc sinh tửù laứm baứi vaứp Saựch giaựo khoa baống buựt chỡ mụứ. - 3 hoùc sinh leõn baỷng chửừa baứi. 4. Cuỷng coỏ, daởn doứ : - Giaựo vieõn nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Tuyeõn dửụng hoùc sinh hoaùt ủoọng toỏt . - Yeõu caàu hoùc sinh veà nhaứ laứm baứi taọp trong vụỷ baứi taọp toaự - Chuaồn bũ cho baứi hoõm sau : ẹoàng hoà. Thụứi gian. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Âm nhạc Bài 31: Học bài Đường và chân ( GV chuyên soạn giảng ) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Thứ tư ngày 14 tháng 4 năm 2010 ( ĐC Phượng soạn giảng ) Thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2010 Mĩ thuật Bài 31: Vẽ cảnh thiên nhiên ( GV chuyên soạn giảng ) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Chính tả Kể cho bé nghe I- Mục tiêu: - Nghe – viếtchính xác 8 dòng đầu bài thơ Kể cho bé nghe trong khoảng 10 -15phút. - Điền đúng vần ươt,ươc, chữ ng, ngh vào chỗ trống. - Làm được bài tập 2, 3 ( SGK ). II- Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép bài tập, bài mẫu… - HS : Vở chính tả… III- Các hoạt động dạy học: 1. ổn định lớp. 2. Kiểm tra: - HS làm bài tập: Điền chữ g hay gh; cái …ế, nhà ….a.. 3. Bài mới. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Hướng dẫn tập chép. - GV đọc mẫu bài viết ( bảng ). - Gọi HS đọc lại. - Hướng dẫn HS viết từ khó: chó vện, chăng, dây điện, nhện, xay lúa…. Hoạt động 2: Thực hành. - GV hướng dẫn cách viết bài, cách trình bày. - GV đọc lại bài. - GV kiểm tra, chấm bài, nhận xét. Hoạt động 3: Luyện tập. a. Điền vần ươc hayươt. b. Điền chữ ng hay ngh. 4. Củng cố, dặn dò. - GV củng cố, nhận xét giờ. - HS nghe đọc mẫu. - 1, 2 HS đọc lại. - HS luyện viết trên bảng con. - HS quan sát, lắng nghe. - HS soát lỗi chính tả. - HS nêu yêu cầu, làm bài, chữa bài. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Kể chuyện Dê con nghe lời mẹ I- Mục tiêu: - Kể lại được một đoạn câu chuyện dựa theo tranh và gợi ý dưới tranh. - Hiểu nội dung của câu chuyện: Dê con do biết nghe lời mẹ nên đã không mắc mưu Sói. Sói bị thất bại, tiu nghỉu bỏ đi. II- Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ, nội dung câu chuyện… III- Các hoạt động dạy học: 1. ổn định lớp. 2. iểm tra : HS kể lại câu chuyện Sói và Sóc. 3. Bài mới. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Kể chuyện. - GV giới thiệu câu chuyện. - GV kể mẫu ( 2 lần ). + Lần 1: Kể nội dung câu chuyện. + Lần 2: Kể kết hợp với tranh minh hoạ. Hoạt động 2: Thực hành kể lại. - GV hướng dẫn kể theo đoạn, kể phân vai. - Nhận xét, tuyên dương. Hoạt động 3: Nêu bài học. - GV hướng dẫn, gợi ý nêu ý nghĩa câu chuyện Hỏi: Qua câu chuyện, em thấy tại sao Dê con không bị Sói ăn thịt? 4. Củng cố, dặn dò. - GV củng cố, nhận xét giờ. - HS nghe và đọc tên câu chuyện. - HS nghe kể chuyện. - HS nghe- quan sát tranh vẽ. - HS thực hành kể trong nhóm. - Các nhóm trình bày. - HS trả lời- liên hệ bản thân. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Toán Bài 123: Thực hành I- Mục tiêu: Biết đọc giờ đúng, vẽ kim đồng hồ chỉ đúng các giờ trong ngày. II- Đồ dùng dạy học: - Maởt ủoàng hoà, caực tranh veừ cuỷa caực baứi taọp. III- Các hoạt động dạy học: 1. OÅn ẹũnh : Haựt – chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp. 2. Kieồm tra baứi cuừ : - Goùi 3 HS ủoùc soỏ giụứ ủuựng treõn maởt ủoàng hoà cuỷa giaựo vieõn treo treõn baỷng. - Goùi 3 em leõn chổnh kim ủoàng hoà chổ 8 giụứ, 11 giụứ, 3 giụ.ứ - caỷ lụựp nhaọn xeựt, giaựo vieõn sửỷa sai. 3. Baứi mụựi : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi. - Giaựo vieõn giụựi thieọu baứi ghi ủaàu baứi. - Cho hoùc sinh mụỷ Saựch giaựo khoa . Baứi 1: Vieỏt theo maóu. - Cho hoùc sinh ủoùc maóu kim ngaộn chổ soỏ 3 kim daứi chổ soỏ 12 laứ 3 giụứ ủuựng. - Giaựo vieõn nhaọn xeựt sửỷa sai chung, Baứi 2: Veừ theõm kim ngaộn ủeồ ủoàng hoà chổ ủuựng giụ.ứ - Giaựo vieõn sửỷa sai chung. Baứi 3: Noỏi tranh vụựi ủoàng hoà thớch hụùp. - Buoồi saựng : Hoùc ụỷ trửụứng luực 10 giụứ. - Buoồi trửa : aờn cụm luực 11 giụ.ứ - Buoồi chieàu : hoùc nhoựm luực 3 giụ.ứ - Buoồi toỏi : nghổ ụỷ nhaứ luực 8 giụ.ứ Baứi 4: - Hửụựng daón HS phaựn ủoaựn ủửụùc vũ trớ hụùp lyự cuỷa kim ngaộn chaỳng haùn nhỡn vaứo tranh thaỏy luực ủoự maởt trụứi ủang moùc thỡ coự theồ ngửụứi ủi xe maựy baột ủaàu ủi tửứ luực 6 giụứ saựng ( Hoaởc 7 giụứ saựng ) tửụng tửù khi veà ủeỏn queõ coự theồ laứ 10 giụứ saựng hoaởc 11 giụứ saựng hoaởc 3 giụứ chieàu. - HS coự theồ neõu caực giụứ khaực nhau nhửng hoùc sinh caàn neõu caực lyự do phuứ hụùp vụựi vũ trớ cuỷa kim ngaộn treõn maởt ủoàng hoà. - GV quan saựt, nhaọn xeựt tuyeõn dửụng hoùc sinh laứm baứi vaứ lyự giaỷi toỏt . - Hoùc sinh đọc laùi teõn baứi hoùc. - Hoùc sinh neõu yeõu caàu baứi taọp. - Hoùc sinh tửù quan saựt caực hỡnh veừ tieỏp theo vaứ laứm baứi vaứo phieỏu baứi taọp ( trong vụỷ Baứi taọp ). - 4 hoùc sinh leõn baỷng sửỷa baứi . - Caỷ lụựp nhaọn xeựt. - Hoùc sinh neõu maóu - Hoùc sinh tửù veừ kim ngaộn theõm vaứo maởt ủoàng hoà chổ soỏ giụứ ủaừ cho. - 4 em hoùc sinh leõn baỷng veừ hỡnh treõn baỷng. - Caỷ lụựp nhaọn xeựt. - Hoùc sinh neõu yeõu caàu baứi taọp. - Hoùc sinh noỏi caực tranh veừ chổ tửứng hoaùt ủoọng vụựi maởt ủoàng hoà chổ thụứi ủieồm tửụng ửựng. - Hoùc sinh ủoùc baứi toaựn : Baùn An ủi tửứ thaứnh phoỏ veà queõ. Veừ theõm kim ngaộn thớch hụùp vaứo moói ủoàng ho.à - Hoùc sinh tửù laứm baứi vaứo saựch Giaựo khoa baống buựt chỡ mụứ. 4. Cuỷng coỏ, daởn doứ : - Giaựo vieõn nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Tuyeõn dửụng hoùc sinh hoaùt ủoọng toỏt . - Yeõu caàu hoùc sinh veà nhaứ laứm baứi taọp vaứo vụỷ baứi taọp. - Chuaồn bũ cho baứi hoõm sau : Luyeọn taọp. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Buổi chiều An toàn giao thông Bài 3: Đèn tín hiệu giao thông I- Mục tiêu: - Biết nơi có tín hiệu và ý nghĩa của tín hiệu đèn giao thông. - Xác định đúng tín hiệu, có phản ứng đúng tín hiệu đèn giao thông. - Đi theo tín hiệu đèn giao thông để đảm bảo an toàn. II- Đồ dùng dạy học: Các đèn giao thông bằng bìa, ảnh… III- Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. ổn định lớp. 2. Kiểm tra. 3. Bài mới:- GV giới thiệu bài. - Nội dung. Hoạt động 1: Giới thiệu đèn tín hiệu giao thông. - GV nêu câu hỏi. + Đèn tín hiệu giao thông được đặt ở đâu? + Tín hiệu đèn có mấy màu ? + Thứ tự các màu ? - GV giới thiệu các đèn tín hiệu giao thông. GV KL: Đèn tín hiệu giao thông được đặt ở đường phố, nơi có đông người qua lại, đèn tín hiệu có 3 màu( xanh, đỏ,vàng)…. Hoạt động 2: Quan sát tranh, ảnhchụp… - GV hướng dẫn HS quan sát tranh trong SGK. - GV gợi ý nêu câu hỏi- HS trả lời. KL: Khi tín hiệu đèn xanh bật lên thì người và xe được phép đi, khi tín hiệu đèn đỏ bật lên thì người và xe phải dừng lại… Hoạt động 3: TRò chơi “ đèn xanh, đèn đỏ”. - GV hướng dẫn cách chơi. - Nhận xét, tuyên dương. Hoạt động 4: Trò chơi: Đợi, quan sát và đi. - GV phổ biến cách chơi. - Nhận xét, tuyên dương. 4. Củng cố, dặn dò. - GV củng cố, dặn HS thực hiện đúng theo đèn tín hiệu. - HS hát TT. - HS chuẩn bị đèn tín hiệu giao thông… - HS trả lời. - HS quan sát đèn tín hiệu giao thông bằng bìa. - HS quan sát tranh SGK. - HS trả lời câu hỏi của GV. - HS vui chơi. - HS cùng vui chơi. ––––––––––––––––––––––––––––––– Ôn toán Bài: Thực hành I- Mục tiêu: Củng cố đọc giờ đúng, vẽ kim đồng hồ chỉ đúng các giờ trong ngày. II- Đồ dùng dạy học: Mô hình đồng hồ, vở BTT… III- Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. ổn định lớp. 2. Kiểm tra. 3. Bài mới: Thực hành. - Gv hướng dẫn HS làm bài trong vở BTT ( tr. 54 ). Bài 1: Viết vào chỗ chấm ( theo mẫu ). - GV hướng dẫn quan sát và viết giờ đúng ứng với mỗi đồng hồ. - GV kiểm tra, chữa bài. Bài 2: Vẽ thêm kim ngắn để đồng hồ chỉ giờ đúng. - GV hướng dẫn vẽ kim ngắn ứng với số giờ của mỗi đồng hỗ. - Chữa bài. Bài 3. Viết giờ thích hợp vào mỗi bức tranh. - GV hướng dẫn. - Gọi HS chữa bài. 4. Củng cố, nhận xét. - GV cho HS thực hành lại cách xem giờ đúng trên mô hình đồng hồ. - Nhận xét giờ học. HS hát TT. HS chuẩn bị vở BTT HS mở vở BTT. HS nêu yêu cầu. HS làm bài – chữa bài. HS nêu yêu cầu. Dùng bút chì để vẽ – chữa bài. HS nêu yêu cầu. HS quan sát tranh và viết giờ ứng với mỗi tranh. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Ôn thể dục Bài 31: Trò chơi vận động I- Mục tiêu: - Biết cách chuyền cầu theo nhóm 2 người ( bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ ). - Biết cách chơi và tham gia vào trò chơi ( có kết hợp vần điệu ). II- Địa điểm- phương tiện: Trên sân trường, còi….. III- Nội dung- phương pháp. Nội dung Phơng pháp 1. Phần mở đầu. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung. - Đứng vỗ tay và hát. - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc 40- 60m. - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. - Ôn bài thể dục phát triển chung: 1 lần. 2. Phần cơ bản. a. Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ: 6 – 8 phút. - GV hướng dẫn HS ôn lại vần điệu trò chơi. - HS tiến hành vui chơi. b. Chuyền cầu theo nhóm hai người. - HS tự chơi. - Thi chuyền cầu theo nhóm hai người hoặc tâng cầu cá nhân. - GV theo dõi, nhận xét. 3. Phần kết thúc. - Đi thường theo nhịp ( 2 -4 hàng dọc ) và hát: 2 -3 phút. - Ôn động tác điều hoà, vươn thở bài thể dục. - GV, HS hệ thống bài. - Nhận xét giờ. ***************** ***************** * GV * * * * HS1 HS2 HS1 HS2 ****************** ****************** * GV ****************** ****************** * GV –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Thứ sáu ngày 16 tháng 4 năm 2010 Tập đọc Hai chị em I- Mục tiêu: - Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: vui vẻ, một lát, hét lên, dây cót, buồn,….Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu. - Hiểu nội dung bài: Cởu em không cho chị chơi đồ chơi của mình và cảm thấy buồn chán vì không có người cùng chơi. - Trả lời được câu hỏi 1,2 ( SGK ). II- Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh minh hoạ, SGK. - HS : SGK. III- Các hoạt động dạy học: 1. ổn định lớp. 2. Kiểm tra: HS đọc bài: Kể cho bé nghe - trả lời câu hỏi.. 3. Bài mới. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Luyện đọc. - GV đọc mẫu diễn cảm toàn bài. - Hướng dẫn, gợi ý HS nêu lên những từ khó đọc. - GV kẻ chân từ khó: vui vẻ, một lát, hét lên, dây cót, buồn… - Hướng dẫn luyện đọc từ khó. - Hướng dẫn luyện đọc câu, nối tiếp câu. - Hướng dẫn luyện đọc đoạn, nối tiếp đoạn. - Luyện đọc cả bài. Hoạt động 2: Luyện tập. - Tìm tiếng trong bài có vần et. - Tìm tiếng ngoài bài có vần et, oet. - Điền vần et hoặc oet. 4. Củng cố, nhận xét. - GV củng cố, nhận xét giờ học. - HS nghe GV đọc bài. - HS tự tìm và nêu từ khó. - HS luyện đọc CN. - HS luyện đọc CN. - HS luyện đọc CN. - HS luyện đọc CN- ĐT. - HS tìm: hét. - HS tự tìm. Tiết 2 Hoạt động 1: Luyện đọc bài trong SGK. - GV đọc mẫu. - Hướng dẫn cách cầm SGK khi đọc. - Hướng dẫn cách đọc bài. - Hướng dẫn HS đọc bài; + Đọc nối tiếp câu. + Đọc đoạn, nối tiếp đoạn. + Đọc cả bài. Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. - Hướng dẫn đọc bài- Tìm hiểu bài. Hỏi: Cậu em làm gì: - Khi chị đụng vào con gấu bông ? - Khi chị lên dây cót chiếc ô tô nhỏ? Hỏi: Vì sao cậu em thấy buồn khi ngồi chơi một mình? Hoạt động 3: Luyện nói: Em thường chơi với anh ( chị, em ) những trò chơi gì?. - GV hướng dẫn thảo luận. - Gọi HS trình bày. - Nhận xét, tuyên dương. Củng cố, dặn dò. - GV củng cố, nhận xét giờ. - Dặn HS chuẩn bị bài sau: Hồ gươm. - HS mở SGK. - HS nghe GV đọc. - HS quan sát và thực hành. - HS đọc bài CN. - HS đọc bài CN. - HS đọc bài CN- ĐT. - HS đọc bài- Trả lời câu hỏi. - HS thảo luận nhóm. - Đại diện nhóm trình bày. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Toán Bài 124: Luyện tập I- Mục tiêu: Biết xem giờ đúng, xác định và quay kim đồng hồ đúng vị trí tương ứng với giờ, bước đầu nhận biết các thời điểm trong sinh hoạt hằng ngày. II- Đồ dùng dạy học: Baỷng phuù ghi caực baứi taọp. III- Các hoạt động dạy học: 1. OÅn ẹũnh : Haựt – chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp 2. Kieồm tra baứi cuừ : - 3 HS ủoùc soỏ giụứ treõn maởt ủoàng hoà giaựo vieõn treo treõn baỷng : 7 giụứ, 12 giụứ, 6 giụứ. - 3 hoùc sinh leõn baỷng veừ theõm kim ngaộn vaứo ủoàng hoà ủeồ coự : 5 giụứ, 9 giụứ, 1 giụứ. - Caỷ lụựp nhaọn xeựt baứi cuỷa baùn, giaựo vieõn sửỷa baứi chung. 3. Baứi mụựi : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi - Giaựo vieõn giụựi thieọu baứi ghi ủaàu baứi. - Cho hoùc sinh mụỷ Saựch giaựo khoa . Baứi 1: Noỏi ủoàng hoà vụựi soỏ chổ giụứ ủuựng. - Giaựo vieõn hoỷi laùi hoùc sinh caựch xem giụứ ủuựng treõn maởt ủoàng ho.à -Nhaọn xeựt sửỷa baứi. Baứi 2: Quay caực kim treõn maởt ủoàng hoà ủeồ ủoàng hoà chổ caực giụứ ủaừ cho. - Giaựo vieõn nhaọn xeựt, kieồm tra baứi laứm cuỷa hoùc sinh tuyeõn dửụng hoùc sinh laứm nhanh, ủuựng . Baứi 3: Noỏi moói caõu vụựi ủoàng hoà thớch hụùp ( theo maóu ). - Giaựo vieõn treo baỷng maóu leõn baỷng. - Giaựo vieõn nhaọn xeựt sửỷa sai chung. - Em ủi hoùc luực 7 giụứ ( Noỏi vụựi ủoàng hoà chổ 7 giụứ ). - Em hoùc xong buoồi saựng luực 11 giụứ ( Noỏi vụựi maởt ủoàng hoà chổ 11 giụứ). - Em hoùc buoồi chieàu luực 2 giụứ ( Noỏi vụựi maởt ủoàng hoà chổ 2 giụứ ). - Em tửụựi hoa buoồi chieàu luực 5 giụứ ( Noỏi vụựi maởt ủoàng hoà chổ 5 giụứ ). - Em ủi nguỷ luực 9 giụứ ( Noỏi vụựi maởt ủoàng hoà chổ 9 giụứ ). - 3 hoùc sinh đọc laùi ủaàu baứi . - Hoùc sinh mụỷ Saựch giaựo khoa. - Hoùc sinh neõu yeõu caàu baứi taọp . -

File đính kèm:

  • docTuan 31-32.doc
Giáo án liên quan