Giáo án lớp 1 - Tuần 2

I. Mục tiêu:

- Rèn kỷ năng đọc to, đọc hiểu, nắm được nghĩa của các từ mới: kiêu căng, hối hận, can đảm.

- Nắm được diễn biến của câu chuyện và ý nghĩa của chuyện: Phải biết nhường nhịn bạn, nghĩ tốt về bạn, dũng cảm nhận lỗi khi trót cư xử không tốt đối với bạn.

- KÓ l¹i ®­îc tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn dùa theo tranh minh ho¹ .

II. Phương tiện

 Tranh minh hoạ SGK

III. Hoạt động dạy học

 

doc19 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 1081 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1 - Tuần 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 2 Thứ hai ngày 17 tháng 9 năm 2012 TËp ®äc – KÓ chuyÖn Ai cã lçi ? I. Mục tiêu: - Rèn kỷ năng đọc to, đọc hiểu, nắm được nghĩa của các từ mới: kiêu căng, hối hận, can đảm. - Nắm được diễn biến của câu chuyện và ý nghĩa của chuyện: Phải biết nhường nhịn bạn, nghĩ tốt về bạn, dũng cảm nhận lỗi khi trót cư xử không tốt đối với bạn. - KÓ l¹i ®­îc tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn dùa theo tranh minh ho¹ . II. Phương tiện Tranh minh hoạ SGK III. Hoạt động dạy học Tập đọc A. Bài cũ Đọc TL bµi : Hai bµn tay em GV cùng cả lớp nhận xét, bổ sung. B. Bài mới * HĐ1: Giới thiệu bài * HĐ2: Luyện đọc a. GV đọc bài - HS chú ý theo dõi b. Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ khó. - Đọc từng câu. GV ghi bảng: Cô-rét-ti, En- ri-cô. Gọi 1 số em đọc lại từ Đọc nối tiếp mỗi em một câu. GV chú ý sửa sai - Đọc từng đoạn trước lớp ? Kiêu căng nghĩa là thế nào. Đặt câu có từ kiêu căng. ? Như thế nào gọi là can đảm. ? Đặt 1 câu có từ hối hận. - Đọc từng đoạn trong nhóm - HS luyện đọc theo cặp * HĐ3: Tìm hiểu bài HS đọc thầm đoạn 1,2 ? Hai bạn nhỏ trong chuyện tên là gì. ? Vì sao hai bạn giận nhau. HS đọc đoạn 3,4,5. ? Vì sao En- ri- cô hối hận, muốn xin lỗi Cô-rét-ti. ? Hai bạn làm lành với nhau như thế nào. ? Em đoán Cô- rét-ti nghĩ gì khi chủ động làm lành với bạn. ? Bố đã trách mắng En-ri-cô như thế nào. ? Lời trách mắng của bố có đúng không. Vì sao? Theo em mỗi bạn có điểm gì đáng khen. GV tổng kết ý * HĐ4: Luyện đọc lại Hướng dẫn HS đọc theo vai: (En-ri-cô,Cô-rét-ti,Bố En-ri-cô. ) GV cùng cả lớp nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt nhất, nhóm đọc hay nhất. Kể chuyện * HĐ1: GV nêu nhiệm vụ * HĐ2: Hướng dẫn kể GV lưu ý HS: Câu chuyện vốn được kể theo lời của En-ri-cô, để hiểu yêu cầu kể bằng lời của em HS đọc thầm mẫu trong SGK và quan sát tranh minh hoạ, phân biệt En-ri-cô mặc áo xanh, Cô-rét -ti mặc áo nâu. HS tập kể theo cặp, lần lượt kể cho nhau nghe. Gọi 5 HS lên kể nối tiếp 5 đoạn của chuyện dựa vào tranh minh hoạ. Cả lớp bình chọn bạn kể tốt nhất. IV. Củng cố - Dặn dò ? Em học được gì qua câu chuyện này. GV nhận xét giờ học, dặn dò HS. _______________________________ To¸n T6: trõ c¸c sè cã ba ch÷ sè (có nhớ 1 lần) I. Mục tiêu. - HS biết cách đặt tính và tính trừ các số có 3 chữ số ( có nhớ một lần ở hàng chục hoặc hàng trăm ) - Giải toán có lời văn. II. Hoạt động dạy học * HĐ1: Giới thiệu phép trừ 432 - 215 GV ghi bảng: 432 - 215 = ? 432 ? HS nêu cách đặt tính dọc 215 ? Em bắt đầu trừ từ hàng nào. 217 ? 2 có trừ được 5 không. GV: 2 không trừ được 5, ta lấy 12 trừ 5 bằng 7, viết 7 nhớ 1 1 thêm 1 bằng 2, 3 trừ 2 bằng 1, viết 1 4 trừ 2 bằng 2, viết 2. Kết quả 432 - 215 =217 ? Phép trừ này khác phép trừ đã học ở chỗ nào. ( Phép trừ có nhớ ) Gọi 1 số em nêu lại cách tính. * HĐ2: Giới thiệu phép trừ 627 - 143 ? HS nêu cách đặt tính và tính kết quả. 627 GV lưu ý HS về cách trừ có nhớ. 143 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào nháp 484 * HĐ3: Thực hành HS mở vở BT trang 8, đọc kỹ yêu cầu và làm bài GV theo dõi chung hướng dẫn thêm cho 1 số học sinh còn yếu. * HĐ4: Chấm, chữa bài - Số 1: 2 HS lên thực hiện- Cả lớp chú ý bổ sung - Số 2: Giải: Đoạn dây điện còn lại là: 650 - 245 = 405 (cm ) Đáp số: 405 cm - Số 3: GV vẽ sơ đồ tóm tắt ở bảng Gọi 1 em lên giải: Bạn Bình có số tem là: 348 -160 = 188 ( tem ) Đáp số: 188 tem ________________________________ Tù nhiªn – x· héi VÖ sinh h« hÊp I. Mục tiêu: - HS nắm được ích lợi của việc tập thở buổi sáng - Kể ra những việc nên làm và không nên làm để giữ vệ sinh cơ quan hô hấp - Biết giữ sạch mũi, họng. II. Phương tiện: Tranh III. Hoạt động dạy học: * HĐ1: Thảo luận nhóm HS mở SGK quan sát tranh ? Tập thở sâu vào buổi sáng có lợi gì. ? Hàng ngày chúng ta nên làm gì để giữ sạch mũi, họng. HS nêu - GV kết luận *Tập thở sâu vào buổi sáng có lợi cho sức khoẻ vì: - Buổi sáng sớm không khí trong lành, ít khói, bụi... - Sau một đêm nằm ngủ, không hoạt động, cơ thể cần được vận động để mạch máu lưu thông. - Hít thở không khí trong lành và hô hấp sâu để tống nhiều khí các bô níc ra ngoài và hít được nhiều khí ô xy vào phổi. Các em nên tập thể dục đều đặn vào các buổi sáng sớm. * HĐ2: Thảo luận theo cặp - HS quan sát tranh ở SGK ? Nêu tên những việc nên làm để bảo vệ và giữ vệ sinh cơ quan hô hấp. ? Những việc nào ta không nên làm. Gọi 1 số HS lên trình bày- Cả lớp nhận xét, bổ sung,. GV kết luận, nhắc lại nội dung bài học. IV. Tổng kết giờ học- Dặn dò HS. _____________________________________ Buæi chiÒu: LuyÖn TiÕng ViÖt: LuyÖn ®äc: Ai cã lçi ? I. Mục tiêu: - Rèn kỷ năng đọc to, đọc hiểu, ®äc diÔn c¶m. - Nắm được diễn biến của câu chuyện và ý nghĩa của chuyện - KÓ l¹i ®­îc tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn . II. Hoạt động dạy học * HĐ1: - HD HS Luyện đọc a. GV tæ chøc cho hs ®äc bµi d­íi nhiÒu h×nh thøc - nhãm, c¸ nh©n,… - Theo c¸c b¹n trong bµi bạn có điểm gì đáng khen. - Hướng dẫn HS đọc theo vai: (En-ri-cô,Cô-rét-ti,Bố En-ri-cô. ) GV cùng cả lớp nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt nhất, nhóm đọc hay nhất. * HĐ2: HD HS kÓ chuyÖn. - HS tập kể theo cặp, lần lượt kể cho nhau nghe. - Gọi 5 HS lên kể nối tiếp 5 đoạn của chuyện . - HS xung phong kÓ chuyÖn. - Cả lớp bình chọn bạn kể tốt nhất. III. Củng cố - Dặn dò ? Em học được gì qua bµi häc này. __________________________________ MÜ thuËt: GV chuyªn d¹y ____________________________________ Anh v¨n: GV chuyªn d¹y ____________________________________ Thứ ba ngày 18 tháng 9 năm 2012 ThÓ dôc Bài 3: «n ®I ®Òu . T/c kÕt b¹n I. Mục tiêu: - HS ôn đi th­êng 1- 4 hàng dọc theo nhÞp ,dãng hµng cho th¼ng trong khi ®i. - Trò chơi: T×m ng­êi chØ huy II. Hoạt động dạy học: * HĐ1: Phần mở đầu Tập hợp lớp, ổn định tổ chức, phổ biến nội dung bài học. - HS điểm số báo cáo - Khởi động tại chỗ - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc. * HĐ2: Phần cơ bản a. Đi đều theo 1- 4 hàng dọc - GV yêu cầu HS đi thường theo nhịp sau đó đi đều theo nhịp hô 1-2, 1-2,... - GV theo dõi chung, lưu ý các em khi luyện tập. - Cho các em luyện tập theo từng tổ, thi đua giữa các tổ. b. Trò chơi : T×m ng­êi chØ huy - GV nêu nội dung trò chơi,cách chơi, luật chơi - HS nhắc lại - Tổ chức vui chơi thử 1 số lần. GV theo dõi nhắc nhở thêm. - HS vui chơi theo đơn vị tổ. * HĐ3: Phần kết thúc - Hướng dẫn HS đi chậm theo vòng tròn, vỗ tay và hát. - Hệ thống lại bài học - Dặn dò HS. _________________________________ To¸n T7: luyÖn tËp I. Mục tiêu: - Rèn kỷ năng tính cộng, trừ các số có 3 chữ số ( không nhớ hoặc có nhớ 1 lần) - Vận dụng vào giải toán có lời văn. II. Hoạt động dạy học: * HĐ1: Củng cố lý thuyết GV ghi bảng: 327 + 138 423 + 393 786 - 458 Gọi 3 HS lên bảng đặt tính và tính. ? Nêu cách đặt tính và tính kết quả. Cho 1 số em nhắc lại * HĐ2: Luyện tập HS mở vở BT Toán trang 9, đọc thầm y/ c các BT. Gọi 1 số em đọc to y/ c từng bài, xác định cách làm và làm bài. GV theo dõi chung, hướng dẫn thêm cho những em còn yếu. * HĐ3: Chấm, chữa bài. Chấm bài cho HS Chữa 1 số bài HS hay sai - Bài2: 2 HS lên bảng chữa - Bài 3: Gọi 1 số em nêu miệng kết quả- Cả lớp nhận xét - Bài 4: 1 HS giải Số học sinh khối lớp Ba là: 215 - 40 = 175 ( em ) Đáp số: 175 em - Bài 5: Hướng dẫn lập bài toán Gọi 1 số em nêu miệng bài toán- GV bổ sung ? Em hãy nêu cách giải BT. Cả 2 ngày bán được số đường là: 115 + 125 = 240 (kg ) Đáp số: 240 kg III. Tổng kết giờ học - Dặn dò HS. _________________________________ Anh v¨n: GV chuyªn d¹y ChÝnh t¶ Ai cã lçi ? I. Mục tiêu: - Rèn kỷ năng nghe, viết chính tả. - Viết chính xác đoạn 3 của bài: Ai có lỗi? - Phân biệt vần uêch/uyu hoặc âm đầu s/x. II. Hoạt động dạy học: A. Bài củ: GV đọc các từ , gọi HS lên bảng viết lần lượt Ngọt ngào, đàng hoàng, ... B. Bài mới: * HĐ1: Giới thiệu bài * HĐ2: Hướng dẫn nghe viết a. Hướng dẫn chuẩn bị. GV đọc đoạn viết - HS chú ý nghe. Gọi vài ba HS đọc lại. ? §oạn văn nói điều gì. ( En -ri - cô hối hận, khi bình tĩnh lại muốn xin lỗi bạn nhưng không đủ can đảm ) ? Tìm tên riêng trong bài chính tả. ? Nhận xét về cách viết hoa tên riêng nói trên. ( Viết hoa chữ cái đầu tiên, đặt dấu gạch nối giữa các chữ ). GV nói thêm: Đây là tên riêng của người nước ngoài nên có cách viết đặc biệt. Đọc 1 số từ khó - HS viết vào nháp Cô - rét - ti, khuỷu tay, sứt chỉ,... b. Hướng dẫn viết bài vào vở. GV đọc bài cho HS viết - Lưu ý: Đọc thong thả từng câu, mỗi câu 2-3 lần kết hợp theo dõi, uốn nắn HS về tư thế ngồi viết, cách trình bày,... - HS viết xong khảo lại bài c. Chấm bài. - GV chấm bài cho HS- HS tự chữa lỗi sai. * HĐ3: Hướng dẫn làm BT - HS mở vở BTTV, đọc y/c BT - Thảo luận cách làm và làm bài vào vở - GV theo dõi chung hướng dẫn thêm cho những HS còn yếu. - Gọi 1 số em nêu kết quả bài làm - GV ghi bảng: - Nguệch ngoạc, rỗng tuếch, tuệch toạc, trống huếch trống hoác. - Khuỷu tay, khuỷu chân, ngã khuỵu, khúc khuỷu. - Cho HS đọc lại các từ trên. III. Tổng kết giờ học - Dặn dò HS _______________________________ Buæi chiªu: TËp viÕt «n ch÷ hoa : ¡ , ¢ I. Mục tiêu: - Củng cố cách viết chữ hoa Ă -  thông qua từ, câu ứng dụng. - Biết cách trình bày đúng, sạch sẽ. II. Phương tiện: Chữ mẫu : Ă -  - Âu Lạc III. Hoạt động dạy học: A. Bài củ: ? Nêu lại chữ cái, câu, từ ứng dụng đã viết ở tuần trước. B. Bài mới: * HĐ1: Giới thiệu bài * HĐ2: Hướng dẫn viết HS mở vở Tập viết ? Nêu tên các chữ hoa có trong bài ( Ă, Â, L ) Cho HS quan sát chữ mẫu Hướng dẫn cách viết chữ Ă, Â, L HS viết vào vở nháp, GV lưu ý các em chữ Ă,  viết tương tự như chữ A nhưng có thêm dấu phụ. ? Từ ứng dụng hôm nay là từ gì - 1 số HS nêu GV: Âu Lạc là tên nước ta thời cổ, có vua An Dương Vương đóng đô ở Cổ Loa, nay thuộc huyện Đông Anh - Hà Nội. Hướng dẫn viết từ Âu Lạc ? Đọc câu ứng dụng trong bài ? Em hiểu ý nghĩa của câu này là gì. GV giảng thêm về câu ứng dụng. * HĐ3: HS viết bài vào vở Lưu ý ngồi viết đúng tư thế, trình bày đúng mẫu, đúng cỡ , sạch sẽ, rõ ràng. * HĐ4: Chấm, chữa bài GV chấm bài, nhận xét kết quả IV. Tổng kết giờ học - Dặn dò HS. ________________________________ LuyÖn TiÕng ViÖt: «n ch÷ hoa : ¡ , ¢ I. Mục tiêu: - Củng cố cách viết chữ hoa Ă -  thông qua từ, câu ứng dụng. - Biết cách trình bày đúng, sạch sẽ . III. Hoạt động dạy học: * HĐ1: KiÓm tra sù chuÈ bÞ cña hs. * HĐ2: Hướng dẫn viết - HS mở vở Tập viết ? Nêu tên các chữ hoa có trong bài ( Ă, Â, L ) Nªu cách viết chữ Ă, Â, L HS viết vào vở nháp. ? Từ ứng dụng hôm nay là từ gì - 1 số HS nêu. HS nªu vµ viết từ Âu Lạc vµo vë nh¸p. ? Đọc câu ứng dụng trong bài ? Em hiểu ý nghĩa của câu này là gì. HS viÕt c©u øng dông vµo vë nh¸p * HĐ3: HS viết bài vào vở ( PhÇn cßn l¹i ) Lưu ý ngồi viết đúng tư thế, trình bày đúng mẫu, đúng cỡ , sạch sẽ, rõ ràng. * HĐ4: Chấm, chữa bài GV chấm bài, nhận xét kết quả IV. Tổng kết giờ học - Dặn dò HS _________________________________. LuyÖn To¸n luyÖn tËp I. Mục tiêu: - Rèn kỷ năng tính cộng, trừ các số có 3 chữ số ( không nhớ hoặc có nhớ 1 lần) - Vận dụng vào giải toán có lời văn. II. Hoạt động dạy học: * HĐ1: Củng cố lý thuyết * HĐ2: HD HS Luyện tập HS mở vở SGK Toán trang 8, đọc thầm y/ c các BT. *Lµm thªm:( HS kh¸ giái ) Khèi ba cã 175 häc sinh .TÝnh sè hs khèi hai biÕt r»ng sè hs khèi ba Ýt h¬n sè hs khèi hai 40 em. Gọi 1 số em đọc to y/ c từng bài, xác định cách làm và làm bài. GV theo dõi chung, hướng dẫn thêm cho những em còn yếu. * HĐ3: Chấm, chữa bài. Chấm bài cho HS III. Tổng kết giờ học - Dặn dò HS. _______________________________ Thứ 4 ngày 19 tháng 9 năm 2012 ____________________ TËp ®äc C« gi¸o tÝ hon I. Mục tiêu: - Rèn kỷ năng đọc to, đọc hiểu. - Nắm được nghĩa của 1 số từ mới: khoan thai, khúc khích, tỉnh khô, núng nính,... II. Hoạt động dạy học: A. Bài củ: gäi 5 HS ®äc bµi : Ai cã lçi . GV Nhận xét, ghi điểm. B. Bài mới * HĐ1: Giới thiệu bài * HĐ2: Luyện đọc HS mở SGK a. GV đọc bài - HS chú ý theo dõi. b. Hướng dẫn đọc kết hợp giải nghĩa từ - Đọc từng câu: HS đọc nối tiếp mỗi em 1 câu, GV lưu ý các em đọc ngắt nghỉ đúng chỗ. - Đọc từng đoạn trước lớp ( 3 đoạn ) Tập giải nghĩa từ khó, đặt câu có từ mới. - Đọc từng đoạn trong nhóm. - Các nhóm thi đọc, 1 số em đọc cả bài. * HĐ3: Tìm hiểu bài - Đoạn 1. HS đọc bài ? Truyện có những nhân vật nào. ? Các bạn nhỏ trong bài chơi trò chơi gì. - 2 đoạn còn lại- HS đọc thầm bài ? Những cử chỉ nào của "cô giáo"Bé làm em thích thú. ? Tìm những hình ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu của đám học trò. GV tổng kết các ý, nêu nội dung chính: Bài văn tả trò chơi lớp học rất ngộ nghĩnh của mấy chị em. * HĐ4: Luyện đọc lại Gọi 3 HS khá đọc nối tiếp cả bài. Hướng dẫn cách đọc diễn cảm đoạn 1. Thi đọc bài cá nhân - Cả lớp chú ý nhận xét đánh giá kết quả * HĐ5: Củng cố giờ học - Dặn dò HS. To¸n T8: «n tËp b¶ng nh©n I. Mục tiêu: - Củng cố các bảng nhân đã học ( Nhân 2, 3, 4, 5 ) - Biết nhân nhẩm với số tròn trăm. - Củng cố cách tính giá trị biểu thức, tính chu vi hình tam giác và giải toán. II. Hoạt động dạy học: A. Bài cũ: ? Học sinh đọc lại các bảng nhân đã học - HS đứng tại chỗ đọc nối tiếp các bảng nhân từ 2-5. B. Bài mới: * HĐ1: Củng cố các bảng nhân 2, 3, 4, 5. - Gọi 1 số HS yếu đọc lại các bảng - Đọc cả bảng, đọc 1 số phép tính bất kỳ. - Nhận xét kết quả của các cặp phép tính. VD: 3 x 5 và 5 x 3 2 x 4 và 4 x 2 * HĐ2: Giới thiệu nhân nhẩm với số tròn trăm GV ghi: 200 x 3 = ? HD nhẩm : 2 trăm x 3 = 6 trăm, viết 200 x 3 = 600 ? HS nêu kết quả 1 số phép tính khác * HĐ3: Luyện tập HS mở vở BTT trang 10 - Đọc kỹ yêu cầu các BT Làm các bài tập vào vở - GV theo dõi chung hướng dẫn thêm cho những HS còn chậm. Lưu ý HS bài số 2 ghi qua 2 bước Bài 4: HS đọc y/c ( GV kh«ng yªu cÇu viÕt phÐp tÝnh, chØ yªu cÇu tr¶ lêi ) * HĐ4: Chấm , chữa bài - Bài 3 .Số người trong buổi họp là: 5 x 8 = 40 ( người ) Đáp số: 40 người Bài 5 Gọi 1 số em nêu miệng kết quả. Cả lớp nhận xét bổ sung. III. Tổng kết giờ học - Dặn dò HS. ________________________________ §¹o ®øc KÝnh yªu b¸c hå ( T2) Hoạt động dạy học * HĐ1: Khởi động Cả lớp hát một bài về Bác * HĐ2: Liên hệ HS thảo luận theo cặp các nội dung sau - Em đã thực hiện được những điều nào trong 5 điều Bác Hồ dạy? - Em thực hiện như thế nào? - Còn điều nào em chưa thực hiện tốt? Vì sao? - Em dự định sẽ làm gì trong thời gian tới? Gọi 1 số HS trình bày trước lớp - Cả lớp chú ý theo dõi bổ sung. * HĐ3: Trình bày, giới thiệu những tư liệu, tranh ảnh,...đã chuẩn bị GV chia bảng thành 3 cột- Mỗi tổ lên trưng bày vào 1 cột, sau đó tự giới thiệu qua về các bức tranh, ảnh mà tổ mình đã sưu tầm được. Cả lớp nhận xét, đánh giá. * HĐ4: Trò chơi: Phóng viên GV hướng dẫn hs đóng vai phóng viên và phỏng vấn các bạn trong lớp. VD: - Bạn hãy cho biết quê hương của Bác Hồ ở đâu? - Bác Hồ sinh vào ngày tháng năm nào? - Vì sao thiếu nhi lại yêu quý Bác Hồ? - Bạn hãy đọc 1 câu ca dao nói về Bác Hồ? Hoặc hát 1 bài hát ca ngợi Bác Hồ? GV tổng kết nội dung - Cho HS đọc phần ghi nhớ ở vở BT III. Tổng kết giờ học- Dặn dß ____________ ________________________________ ChÝnh t¶: C« gi¸o tÝ hon I. Mục tiêu: - Rèn kỷ năng viết chính tả - HS nghe - viết chính xác đoạn văn 55 tiếng trong bài Cô giáo tí hon. - Phân biệt s/ x, ăn / ăng. II. Hoạt động dạy học: A. Bài cũ Gọi 2 HS lên bảng viết ( nguệch ngoạc, khúc khuỷu ) Cả lớp viết vào nháp. B. Bài mới * HĐ1: Giới thiệu bài * HĐ2: Hướng dẫn nghe viết a. Chuẩn bị HS mở SGK GV đọc đoạn văn cần viết. Gọi vài em đọc lại, cả lớp đọc thầm theo. ? Đoạn văn có mấy câu. ? Chữ đầu của các câu viết như thế nào. ? Chữ đầu của đoạn viết như thế nào. ? Tìm tên riêng có trong đoạn văn. ? Em cần viết các tên riêng đó như thế nào. GV đọc cho HS viết 1 số từ khó: trâm bầu, nhịp nhịp,ríu rít,... Nhắc nhở các em 1 số quy định về viết chính tả. b. Đọc bài cho HS viết Lưu ý đọc to, rõ, dễ nghe, tốc độ vừa phải. Uốn nắn về tư thế ngồi viết, cách cầm bút, cách trình bày bài... HS viết xong khảo lại bài c. Chấm, chữa bài * HĐ3: Hướng dẫn làm bài tập chính tả HS mở vở BTTV đọc y/ c các BT và tự làm bài. GV theo dõi nhắc nhở thêm. Gọi 1 số em đọ c kết quả, cả lớp nhận xét, bổ sung. III. Tổng kết giờ học - Dặn dò HS: - Tuyên dương những em có bài viết đep, trính bày rõ ràng, sạch sẽ. _______________________________ Buæi chiÒu: Tin häc: GV chuyªn d¹y ________________________________ Anh v¨n GV chuyªn d¹y _____________________________________ LuyÖn To¸n: «n tËp b¶ng nh©n I. Mục tiêu: - Củng cố các bảng nhân đã học ( Nhân 2, 3, 4, 5 ) - Biết nhân nhẩm với số tròn trăm. - Củng cố cách tính giá trị biểu thức, tính chu vi hình tam giác và giải toán. II. Hoạt động dạy học: * H§1: ¤n phÇn lÝ thuyÕt - Củng cố các bảng nhân 2, 3, 4, 5. - Gọi 1 số HS đọc lại các bảng nh©n - Đọc cả bảng, đọc 1 số phép tính bất kỳ. - HS nêu kết quả 1 số phép tính nh©n nhÈm víi sè trßn tr¨m . * HĐ2: HD HS Luyện tập HS mở SGK - Đọc kỹ yêu cầu các BT Làm các bài tập vào vở - GV theo dõi chung hướng dẫn thêm cho những HS còn chậm. .* HĐ3: HD HS ch÷a bµi. Thø n¨m, ngµy 20 th¸ng 9 n¨m 2012 Anh v¨n GV chuyªn d¹y ________________________________ ThÓ dôc «n bµI RLTT vµ KNV§ c¬ b¶n … I. Mục tiêu - HS ôn luyện củng cố về đội hình đội ngũ ( L­u ý gi¶m nhÑ Y/c ®i ®Òu 1- 4 hµng däc thµnh ®i th­êng theo nhÞp 1- 4 hµng däc ) - Luyện về bài tập rèn tư thế cơ bản II. Phương tiện: GV 1cßi. III. Hoạt động dạy học 1. HĐ1 . Phần mở đầu - Tập hợp lớp - Phổ biến nội dung bài học - Khởi động tại chỗ 2. HĐ2. Phần cơ bản a. Ôn về đội hình đội ngũ - GV hướng dẫn HS tập hợp hàng dọc, dóng hàng ngang, điểm số báo cáo, quay trái quay phải ... - Tập thi đua giữa các tổ b. Ôn về bài rèn tư thế cơ bản - Lớp trưởng điều khiển cho cả lớp thực hiện. GV theo dõi chung. IV. Tổng kết giờ học - Dặn dò HS _______________________________ LuyÖn tõ vµ c©u Tõ ng÷ vÒ thiÕu nhi . «n tËp c©u ai lµ g× ? I. Mục tiêu: - Mở rộng vốn từ về trẻ em, tìm được các từ chỉ trẻ em, tính nết của trẻ em, tình cảm hoặc sự chăm sóc của người lớn đối với trẻ em. - Ôn kiểu câu: Ai ( Cái gì, Con gì ) - là gì? II. Hoạt động dạy học. A. Bài củ GV đọc khổ thơ: Sân nhà em sáng quá Nhờ ánh trăng sáng ngời Trăng tròn như cái đĩa Lơ lửng mà không rơi. ? Tìm sự vật được so sánh trong khổ thơ. B. Bài mới * HĐ1: Giới thiệu bài * HĐ2: Hướng dẫn làm BT HS mở vở BT- Đọc kỹ yêu cầu GV hướng dẫn - Bài 1: Tổ chức thi viết tiếp sức Chia bảng thành 3 phần, chia lớp thành 3 nhóm Lần lượt mỗi HS trong từng nhóm lên bảng ghi nhanh 1 từ. Bạn cuối cùng sẽ tự đếm số lượng từ của nhóm mình tìm được, viết vào dưới bài. Gọi đại diện các nhóm đọc các từ vừa tìm, cả lớp nhận xét Đúng/ Sai Tìm ra nhóm thắng cuộc Cả lớp đọc đồng thanh các từ tìm đúng. HS ghi bài vào vở - Bài 2. HS thảo luận nêu lên những bộ phận câu trả lời cho các câu hỏi Ai ?, Cái gì?, Con gì? , Là gì?. Ai? - Thiếu nhi, chúng em. Con gì? - Chích bông. Là gì? - Là măng non đất nước. - Là học sinh tiểu học - Là bạn của trẻ em. GV chốt lại ý bài 2 - HS làm bài vài vở. - Bài 3. HS đặt câu cho các bộ phận in đậm. Gọi 1 số em nêu câu hỏi - Cả lớp nhận xét bổ sung. GV theo dõi HS làm bài, hướng dẫn thêm cho 1 số HS yếu. Chấm, chữa bài. III. Tổng kết giờ học- Dặn dò HS. _______________________________ To¸n T9: «n tËp c¸c b¶ng chia I. Mục tiêu: - HS ôn tập các bảng chia ( chia cho 2, 3, 4, 5. ) - Biết tính nhẩm thương của các số tròn trăm khi chia cho 2, 3, 4, 5. ( Phép chia hết ) II. Hoạt động dạy học: * HĐ1: Củng cố lý thuyết. ? Đọc các bảng nhân, chia từ 2 - 5 . Gọi 1 số em đọc nối tiếp. ? Từ 1 phép nhân ta được mấy phép chia tương ứng. HS nêu GV ghi 1 ví dụ lên bảng 3 x 4 = 12 12 : 3 = 4 12 : 4 = 3 ? Nêu cách chia nhẩm phép chia sau: 300 : 3 = ? ( 3 trăm : 3 = 1 trăm, viết 300 : 3 = 100 ) * HĐ2: Luyện tập HS mở vở BTT trang đọc y/c và làm các BT. GV theo dõi chung hướng dẫn thêm cho những em còn yếu. * HĐ3: Chấm, chữa bài. - Bài 1. HS nối tiếp nêu miệng kết quả - Bài 2. 1 em lên giải - Bài 3, 4. HS nêu kết quả cả lớp nhận xét, bổ sung. III. Tổng kết giờ học - Dặn dò HS. _______________________________ Buæi chiÒu: Thñ c«ng GÊp tµu thuû hai èng khãi ( T2 ) I. Mục tiêu: - HS học cách gấp tàu thuỷ 2 ống khói - Yêu thích môn học II. Phương tiện: Mô hình tàu thuỷ do GV gấp, tranh quy trình gấp, giấy thủ công. III. Hoạt động dạy học: * HĐ1: Hướng dẫn quan sát và nhận xét - Giới thiệu mẫu tàu thuỷ 2 ống khói - HS quan sát nhận xét ? Hình dáng của tàu thuỷ 2 ống khói như thế nào. ? Tàu thuỷ này được làm từ vật liệu gì. - GV giảng, kết luận thêm về cấu tạo của tàu thuỷ. * HĐ2: Hướng dẫn cách gấp - Bước 1: Gấp cắt tờ giấy hình vuông - Bước 2: Gấp lấy điểm giữa và đường đấu giữa hình vuông. (Gấp tờ giấy hình vuông thành 4 phần bằng nhau, sau đó mở ra). - Bước 3: Gấp tàu thuỷ 2 ống khói GV treo mô hình - HS quan sát GV thao tác gấp từng bước, HS thực hành theo. * HĐ3: Thực hành Trên cơ sở quan sát mô hình và thao tác GV đã hướng dẫn, HS tiến hành gấp tàu thuỷ 2 ống khói. GV theo dõi chung, hướng dẫn thêm cho những em còn lúng túng. * HĐ4: Đánh giá sản phẩm HS trưng bày sản phẩm của mình lên bàn, tự đánh giá lẫn nhau. GV đánh giá chung, tuyên dương những em có sản phẩm đẹp, đúng kỷ thuật. IV. Tổng kªt giờ học - Dặn dò HS. _________________________________ ¢m nh¹c: GV chuyªn d¹y _________________________________ LuyÖn TiÕng ViÖt: Tõ ng÷ vÒ thiÕu nhi . «n tËp c©u ai lµ g× ? I. Mục tiêu: - Mở rộng vốn từ về trẻ em, tìm được các từ chỉ trẻ em, tính nết của trẻ em, tình cảm hoặc sự chăm sóc của người lớn đối với trẻ em. - Ôn kiểu câu: Ai ( Cái gì, Con gì ) - là gì? II. Ho¹t ®éng d¹y häc H­íng dÉn HS thùc hµnh : Bµi 1: T×m c¸c tõ chØ trÎ em . ( trÎ em , trÎ con , thiÕu nhi , trÎ th¬ , …) Bµi 2 : T×m c¸c tõ chØ phÈm chÊt tèt cña trÎ em . ( ngoan ngo·n , th«ng minh,…) Bµi 3 : G¹ch 1 g¹ch d­íi bé phËn tr¶ lêi c©u hái Ai ? g¹ch 2 g¹ch d­íi bé phËn tr¶ lêi cho c©u hái lµ g× ? trong mçi c©u sau : Cha mÑ , «ng bµ lµ nh÷ng ng­êi ch¨m sãc trÎ em ë gia ®×nh . ThÇy c« gi¸o lµ nh÷ng ng­êi d¹y dç trÎ em ë tr­êng häc . TrÎ em lµ t­¬ng lai cña ®Êt n­íc vµ nh©n lo¹i . **VÖ sinh c¸ nh©n lµ c«ng viªc ®µu tiªn cña em. Bµi 4 : T×m tõ ®iÒn vµo chç trèng ®Ó c¸c dßng sau thµnh c©u : Con tr©u lµ ………………………. Hoa ph­îng lµ …………………… …………………lµ nh÷ng ®å dïng cña häc sinh lu«n mang ®Õn líp . HS lµm bµi, GV theo dâi h­íng dÉn thªm cho HS yªu . Gäi 4 HS lªn b¶ng ch÷a bµi , c¶ líp theo dâi nhËn xÐt . GV nhËn xÐt , chèt l¹i néi dung giê häc . _________________________________ Thø s¸u, ngµy 21 th¸ng 9 n¨m 2012 TËp lµn v¨n ViÕt ®¬n I. Mục tiêu: - Dựa theo mẫu đơn của bài tập đọc Đơn xin vào đội, mỗi HS viết 1 lá đơn xin vào đội TNTP HCM. - Trình bày rõ ràng, đúng quy định II. Hoạt động dạy học: A. Kiểm tra Một số em đọc lại bài hôm trước Đơn xin cấp thẻ đọc sách. B. Bài mới * HĐ1: Giới thiệu bài * HĐ2: Hướng dẫn làm BT HS mở vở BT - Đọc yêu cầu ? Phần nào trong đơn phải viết theo mẫu. Phần nào không nhất thiết phải viết theo mẫu? Vì sao? ? Khi trình bày lá đơn em có phải trình bày theo mẫu không. ? Trong mẫu đơn có những phần nào. HS nêu - GV chốt lại cách viết đơn. HS tự làm bài - GV theo dõi chung hướng dẫn thêm cho HS. - Phần đầu: Tên đội Địa điểm ngày tháng năm - Phần chính: Tên đơn Tên người hoặc tổ chức nhận đơn Tên người viết đơn Lý do viết đơn - Phần cuối: Lời hứa, chữ ký GV gọi 1 số HS đọc lại bài viết của mình, cả lớp theo dõi nhận xét kết quả. * HĐ3: Tổng kết giờ học - Dặn dò HS ________________________________ To¸n T10: luyÖn tËp I. Mục tiêu: - Củng cố cách tính giá trị biểu thức liên quan đến phép nhân. - Phân biệt số phần bằng nhau của đơn vị, giải toán - Rèn kỷ năng xếp, ghép hình đơn giản. II. Hoạt động dạy học: * HĐ1: Củng cố lý thuyết ? Trong một biểu thức có 2 dấu phép tính, em làm theo mấy bước. ? Thứ tự làm các bước đó như thế nào. ? Nếu trong biểu thức có phép cộng và nhân ( hoặc phép trừ và nhân ) em làm như thế nào. ? Nếu trong biểu thức có phép cộng và trừ ( hoặc nhân và chia ) em làm như thế nào. HS nêu GV kết luận lại 2 HS làm bµI tËp a. 3 x 6 : 2 b. 5 x 9 + 25 * HĐ2: Thực hành HS mở vở bài tập Toán - Đọc kỷ yêu cầu Tự làm bài vào vở . GV theo dõi chung hướng dẫn thêm cho những em còn yếu. * HĐ3: Chấm - chữa bài - Bài 1, 2 : HS nêu miệng kết quả - Bài 3: HS lên bảng giải . C¶ líp theo dâi nhËn xÐt . - Bài 4: HS thực hành xếp ghép hình - Gv theo dõi chung hướng dẫn thêm. III. Tổng kết giờ học - Dặn dò HS _________________________________ Tin häc: GV chuyªn d¹y __________________________________ Sinh ho¹t tËp thÓ SINH HOẠT LỚP 1. Đánh giá tình hình của lớp trong tuần 2 võa qua. - Tuyên dương, khen ngợi những em ngoan, học giỏi, có

File đính kèm:

  • doct2,l3.doc
Giáo án liên quan