Giáo án Lịch sử 9 - Tiết 29, Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân 1945 - 1946

I/ Mục tiêu bài học: Giúp học sinh nắm và biết:

1. Kiến thức: Nhận rõ tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám, những biện pháp giải quyết khó khăn trước mắt và phần nào chuẩn bị cho lâu dài.

2. Tư tưởng: Giáo dục lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, tin và tự hào về Đảng.

3. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng phân tích, đánh giá.

II/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

- G: Kênh hình H.41 tr.97, H.42 tr.98, H.43 tr.99.

- H: Tài liệu tham khảo.

III/ Tiến trình dạy và học:

* Kiểm tra bài cũ: (4 phút)

- Cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn quốc diễn ra như thế nào?

- Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945?

1. Dạy và học bài mới:

Giới thiệu bài: (1 phút) SGV.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lienvu99 | Ngày: 05/11/2022 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lịch sử 9 - Tiết 29, Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân 1945 - 1946, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương IV: VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG TÁM TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN. Tiết 29: Bài 24: CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN 1945 - 1946. I/ Mục tiêu bài học: Giúp học sinh nắm và biết: 1. Kiến thức: Nhận rõ tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám, những biện pháp giải quyết khó khăn trước mắt và phần nào chuẩn bị cho lâu dài. 2. Tư tưởng: Giáo dục lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, tin và tự hào về Đảng. 3. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng phân tích, đánh giá. II/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: - G: Kênh hình H.41 tr.97, H.42 tr.98, H.43 tr.99. - H: Tài liệu tham khảo. III/ Tiến trình dạy và học: * Kiểm tra bài cũ: (4 phút) - Cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn quốc diễn ra như thế nào? - Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945? 1. Dạy và học bài mới: Giới thiệu bài: (1 phút) SGV. Bài mới: Hoạt động 1: I. TÌNH HÌNH NƯỚC TA SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM: Hoạt động của thầy và trò: Nội dung ghi bảng: Biết được những khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám như trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Hoạt động: Cá nhân / Tập thể: Những khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám 1945? * GDMT: Lược đồ: Xác định vĩ tuyến 16 + âm mưu của thù trong giặc ngoài là đánh phá cách mạng nước ta Học sinh thảo luận: * GDMT: Tại sao nói “Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc””? Đại diện trả lời. G chốt ý. Những thuận lợi? - Trong nước. - Thế giới. - Đối phó với giặc ngoại xâm, nội phản: + Giặc ngoại xâm: . Từ vĩ tuyến 16 ra Bắc: 20 vạn quân Tưởng. . Từ vĩ tuyến 16 vào Nam: Anh dọn đường cho Pháp quay lại xâm lược. . Cả nước: 6 vạn quân Nhật, + Nội phản: làm tay sai, chống phá cách mạng. - Kinh tế: lạc hậu, bị tàn phá nặng nề + Nạn đói đe dọa nghiêm trọng. + Ngân sách nhà nước trống rỗng. - Hơn 90% dân số mù chữ. - Tệ nạn xã hội tràn lan. " “Ngàn cân treo sợi tóc”. Hoạt động 2: II. BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ MỚI: (12 phút) Trình bày được những biện pháp của Đảng và Chính phủ để củng cố và kiện toàn chính quyền cách mạng. Hoạt động: Cá nhân / Tập thể: Đảng và Chính phủ đã tiến hành những biện pháp gì để củng cố và kiện toàn chính quyền cách mạng? Quan sát H.41 tr.97 để biết được không khí trong cuộc bầu cử. Ý nghĩa của Tổng tuyển cử? 6/1/1946 Tổng tuyển cử cả nước, 90% cử tri tham gia. Hoạt động 3: III. DIỆT GIẶC ĐÓI, GIẶC DỐT VÀ GIẢI QUYẾT KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH: (10 phút) Trình bày được những biện pháp giải quyết khó khăn trước mắt và phần nào chuẩn bị lâu dài. Hoạt động: Cặp/ Nhóm: (4 nhóm) Nội dung thảo luận các nhóm: Nhóm 1: Biện pháp giải quyết nạn đói. Kết quả. Nhóm 2: Nạn dốt. Nhóm 3: Tài chính. Nhóm 4: Ý nghĩa. " Nhóm trình bày, bổ sung G nhận xét, hoàn chỉnh kiến thức. Sử dụng tư liệu minh họa (Bác Hồ) (H.42 tr.98, H.43 tr.99). Sơ kết (Bác Hồ đã lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi “thác ghềnh”, ) * Diệt giặc đói: - Lập “Hũ gạo cứu đói”. - Tổ chức “Ngày đồng tâm”. - Tăng gia sản xuất. - Chia ruộng công, giảm tô thuế. * Diệt giặc dốt: - Lập cơ quan Bình dân học vụ. - Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục. * Tài chính: - Xây dựng “Quỹ độc lập”. - Phát động “Tuần lễ vàng”. - 23/11/1946 lưu hành tiền Việt trong cả nước. 2. Củng cố - Dặn dò: (5 phút) - Điền từ, cụm từ thích hợp vào ( ) a. Tình thế nước ta sau Cách mạng tháng Tám 1945 là ngàn cân treo sợi tóc b. 6/1/1946 tổ chức Tổng tuyển cử trong cả nước c. Tiền Việt được lưu hành trong cả nước vào thời gian 23/11/1946 - Tìm hiểu: + Nội dung Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 và Tạm ước 14/9/1946. + Tư liệu về Lê Văn Tám và bài hát “Nam Bộ kháng chiến”.

File đính kèm:

  • docgiao_an_lich_su_9_tiet_29_bai_24_cuoc_dau_tranh_bao_ve_va_xa.doc
Giáo án liên quan