Giáo án Lịch sử 9 - Tiết 19, Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925

I/ Mục tiêu bài học: Làm cho học sinh nắm và biết:

1. Kiến thức: Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài (1919 - 1925), ý nghĩa và tác dụng của những hoạt động đối với phong trào giải phóng dân tộc ở nước ta.

2. Tư tưởng: Giáo dục học sinh lòng khâm phục, kính yêu Bác Hồ và các chiến sĩ cách mạng.

3. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, tranh ảnh, lược đồ, phân tích, so sánh, đánh giá sự kiện II/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

- G: Tư liệu lịch sử liên quan, H.28 tr.62, lược đồ hoạt động của Nguyễn Ái Quốc.

- H: Kiến thức bài cũ: Bài 30 lịch sử 8.

III/ Tiến trình dạy và học:

1. Dạy và học bài mới:

Giới thiệu bài: (1 phút) Nhắc lại hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1911 - 1917.

Bài mới:

 

doc2 trang | Chia sẻ: lienvu99 | Ngày: 05/11/2022 | Lượt xem: 94 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lịch sử 9 - Tiết 19, Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 19: Bài 16: HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1925. I/ Mục tiêu bài học: Làm cho học sinh nắm và biết: 1. Kiến thức: Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài (1919 - 1925), ý nghĩa và tác dụng của những hoạt động đối với phong trào giải phóng dân tộc ở nước ta. 2. Tư tưởng: Giáo dục học sinh lòng khâm phục, kính yêu Bác Hồ và các chiến sĩ cách mạng. 3. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, tranh ảnh, lược đồ, phân tích, so sánh, đánh giá sự kiện II/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: - G: Tư liệu lịch sử liên quan, H.28 tr.62, lược đồ hoạt động của Nguyễn Ái Quốc. - H: Kiến thức bài cũ: Bài 30 lịch sử 8. III/ Tiến trình dạy và học: 1. Dạy và học bài mới: Giới thiệu bài: (1 phút) Nhắc lại hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1911 - 1917. Bài mới: Hoạt động 1: I. NGUYỄN ÁI QUỐC Ở PHÁP (1917 - 1923): (14 phút) Hoạt động của thầy và trò: Nội dung ghi bảng: Trình bày được những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1917 - 1923, nhấn mạnh đến việc Người tìm thấy con đường cứu nước cho cách mạng Việt Nam. Hoạt động: Cá nhân / Tập thể: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp từ 1917 - 1920? * GDMT: G Trình bày trên lược đồ. + H.28 tr.62: Giới thiệu. 1921 - 923? G: Mở rộng báo Người cùng khổ và Bản án chế độ thực dân Pháp. * Bài cũ: Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì mới và khác so với lớp người đi trước? Học sinh trình bày – G chốt ý. - 18/6/1919 gởi Bản yêu sách tới Hội nghị Véc-xai ¨ đòi quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng và tự quyết. - 7/1920 đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin " tìm ra con đường cứu nước. - 12/1920 dự Đại hội Tua, tán thành Quốc tế III, sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. " đánh dấu bước ngoặc trong hoạt động cách mạng của Người. - 1921 sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa. - Ra báo Người cùng khổ. - Viết bài cho báo Nhân đạo, Đời sống công nhân và viết Bản án chế độ thực dân Pháp. Hoạt động 2: II. NGUYỄN ÁI QUỐC Ở LIÊN XÔ (1923 - 1924): (7 phút) Trình bày được những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1923 - 1924 ở Liên Xô, để hiểu rõ đó là sự chuẩn bị về tư tưởng cho sự thành lập Đảng. Hoạt động: Cá nhân - Tập thể: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô từ 1923 - 1924? - Lược đồ. Phân tích tác dụng của những tài liệu mà Nguyễn Ái Quốc truyền bá vào Việt Nam. G: Mở rộng sự kiện Lê-nin mất (21/1/1924) - 6/1923 dự Hội nghị Quốc tế nông dân - Làm việc cho Quốc tế Cộng sản, nghiên cứu, học tập, viết bài cho báo Sự thật - 1924 dự Đại hội V của Quốc tế Cộng sản và trình bày tham luận. Hoạt động 3: III. NGUYỄN ÁI QUỐC Ở TRUNG QUỐC (1924 - 1925): (20 phút) Trình bày được những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1924 - 1925 ở Trung Quốc để hiểu rõ đó là sự chuẩn bị về tổ chức cho sự thành lập Đảng. Hoạt động: Cặp / Nhóm: (3 nhóm) Nội dung thảo luận của các nhóm: Nhóm 1: Hoàn cảnh thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Nhóm 2: Hoạt động - Tác dụng. Nhóm 3: Đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Hội. " Các nhóm trình bày, bổ sung G nhận xét, chuẩn kiến thức Gd tư tưởng. (21/6: ngày báo chí Việt Nam) Sơ kết. - 6/1925 thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, nòng cốt là Cộng sản đoàn. - Mở lớp huấn luyện chính trị đào tạo cán bộ cách mạng. - 1925 xuất bản báo Thanh niên. - 1927 in sách Đường cách mệnh. - 1928 thực hiện chủ trương“vô sản hóa”. 2. Củng cố - Dặn dò: (3 phút) - Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng: 1. Từ 1919 - 1925 Nguyễn Ái Quốc đã hoạt động ở các nước a. Pháp b. Liên Xô c. Trung Quốc d. Cả 3 nước trên Đáp án: d 2. Tổ chức do Nguyễn Ái Quốc thành lập tại Quảng Châu - Trung Quốc vào 6/1925 có tên gọi a. Tân Việt Cách mạng Đảng b. Việt Nam Cách mạng Thanh niên c. Việt Nam Quốc dân Đảng d. Tâm Tâm xã. Đáp án: b * GDMT: Lập bảng niên biểu hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1919 - 1925, ý nghĩa của từng hoạt động. - Tìm hiểu: + Bước phát triển của phong trào cách mạng Việt Nam. + Tân Việt Cách mạng Đảng.

File đính kèm:

  • docgiao_an_lich_su_9_tiet_19_bai_16_hoat_dong_cua_nguyen_ai_quo.doc
Giáo án liên quan