Giáo án Hình học Lớp 7 - Tiết 24: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c - g - c) - Năm học 2019-2020 - Trường THCS Phúc Than

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Nắm được trường hợp bằng nhau cạnh-góc-cạnh của hai tam giác

- Biết cách vẽ một tam giác biết độ dài 2 cạnh và một góc xen giữa.

2. Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng vẽ hình, quan sát hình vẽ, bước đầu biết trình

bày bài tập chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh - góc- cạnh, từ

đó suy ra các góc tương ứng bằng nhau, các cạnh tương ứng bằng nhau.

3. Thái độ: Tập chung, cẩn thận, chính xác, khoa học, tự giác.

4. Định hướng năng lực

a) Năng lực chung:

Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực

giao tiếp và hợp tác.

b) Năng lực đặc thù:

HS được rèn năng lực tính toán, năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học, năng lực

mô hình hóa toán học, năng lực giải quyết các vấn đề toán học

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Thước thẳng, thước đo góc, compa

2. Học sinh: Yêu cầu cuối tiết 23

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT

1. Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm

2. Kĩ Thuật: Kỹ thuật giao nhiệm vụ, kỹ thuật đặt câu hỏi, kỹ thuật nhóm đôi;

kỹ thuật hỏi và trả lời

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: Nắm bắt sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi HS1 lên bảng vẽ góc xBy có số đo bằng 600

- HS2: Phát biểu định nghĩa hai tam giác bằng nhau, tính chất hai tam giác

bằng nhau theo trường hợp cạnh- cạnh - cạnh

pdf4 trang | Chia sẻ: Chiến Thắng | Ngày: 05/05/2023 | Lượt xem: 96 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học Lớp 7 - Tiết 24: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c - g - c) - Năm học 2019-2020 - Trường THCS Phúc Than, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày giảng: 05/11/2019 - 7A3. Tiết 24: TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC CẠNH- GÓC - CẠNH (C - G - C) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Nắm được trường hợp bằng nhau cạnh-góc-cạnh của hai tam giác - Biết cách vẽ một tam giác biết độ dài 2 cạnh và một góc xen giữa. 2. Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng vẽ hình, quan sát hình vẽ, bước đầu biết trình bày bài tập chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh - góc- cạnh, từ đó suy ra các góc tương ứng bằng nhau, các cạnh tương ứng bằng nhau. 3. Thái độ: Tập chung, cẩn thận, chính xác, khoa học, tự giác. 4. Định hướng năng lực a) Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác. b) Năng lực đặc thù: HS được rèn năng lực tính toán, năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học, năng lực mô hình hóa toán học, năng lực giải quyết các vấn đề toán học II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Thước thẳng, thước đo góc, compa 2. Học sinh: Yêu cầu cuối tiết 23 III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT 1. Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm 2. Kĩ Thuật: Kỹ thuật giao nhiệm vụ, kỹ thuật đặt câu hỏi, kỹ thuật nhóm đôi; kỹ thuật hỏi và trả lời IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định lớp: Nắm bắt sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ: - Gọi HS1 lên bảng vẽ góc xBy có số đo bằng 060 - HS2: Phát biểu định nghĩa hai tam giác bằng nhau, tính chất hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh- cạnh - cạnh 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động: Các em đã biết hai tam giác có 3 cặp cạnh tương ứng bằng nhau thì hai tam giác đó bằng nhau theo trường hợp cạnh- cạnh - cạnh,nhưng bây giờ chỉ cần xét hai cạnh và góc xen giữa cũng nhận biết được hai tam giác bằng nhau. HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức mới Nội dung Hoạt động của GV và HS 1. Vẽ tam giác biết 2 cạnh và góc xen giữa. Bài toán 1: Vẽ ABC . Biết 070ˆ),(3),(2 === BcmBCcmAB Giải: Cách vẽ : SGK - 117 GV nêu bài toán 1: Vẽ ABC Biết: 070ˆ),(3),(2 === BcmBCcmAB ? Nêu cách vẽ của bài toán - GV sử dụng hình vẽ phần kiểm tra bài cũ yêu cầu học sinh vẽ tiếp - GV HD học sinh vẽ hình 70 2 3 y x C A B Góc B là góc xen giữa 2 cạnh AB và BC 2. Trường hợp bằng nhau c.g.c ?1: Bài toán 2: Vẽ ''' CBA sao cho BCCBABBABB === '','',ˆ'ˆ 70 2 3 y x C' A' B' *Tính chất: SGK-117 ABC và ''' CBA có: ' 'AB A B= '' 'ˆˆ CBBC BB = = )..(''' cgcCBAABC = ?2: (SGK- 118) ABC và ADC Có: )(ˆˆ )( gtACDACB gtDCBC = = AC chung )..( cgcADCABC = D C B A 3. Hệ quả ABC và ''' CBA có: - GV thực hành vẽ trên bảng, yêu cầu học sinh vẽ vào vở - GV giới thiệu góc B là góc xen giữa 2 cạnh AB và BC ? Y/C HS tìm góc xen giữa 2 cạnh AB và AC - GV y/C HS đọc ?1 và nêu Y/C của bài toán - HS hoạt động cá nhân vẽ hình vào vở ? So sánh độ dài AC và A’C’, số đo góc của  và Â’, Cˆ và 'Cˆ ? AC và A’C’ có độ dài bằng bao nhiêu ? Em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa 2 tam giác ABC và A’B’C’ - GV giới thiệu TH bằng nhau c.g.c của hai tam giác -Y/C HS quan sát hình nhận biết góc xen giữa ? ''' CBAABC = theo TH c.g.c khi nào ? ? Nếu ABC và ''' CBA có  = Â’ thì cần thêm 2 cặp cạnh bằng nhau nào để ABC = ''' CBA (c.g.c) ? - Cho HS HĐ nhóm bàn làm ?2 - HS HĐ nhóm bàn làm ?2 ? Hai tam giác ABC và ACD có những yếu tố nào bằng nhau ? Hai tam giác này có bằng nhau không? Vì sao? - GV vẽ hai tam giác vuông lên bảng ? Để 2 tam giác vuông bằng nhau theo trường hợp c.g.c cần thêm hai cặp cạnh nào bằng nhau ? ? Quan sát hình vẽ hãy cho biết tại sao tam giác vuông ABC bằng tam giác vuông A’B’C’ A B C A’ B’ C’ '' ˆ ˆ ' 1 ' ' AB A B A A v AC A C = = = = )..(''' cgcCBAABC = *Hệ quả: SGK-118 - Gọi 1 học sinh đọc và trả lời ?3 - GV giới thiệu nội dung hệ quả - Gọi HS đọc hệ quả ? Phát biểu nội dung hệ quả HOẠT ĐỘNG 3: Luyện tập - GV tổ chức cho học sinh hoạt động cá nhân làm bài tập sau: Bài 1: Trên mỗi hình a, b có tam giác vuông nào bằng nhau Hình a K FE D Hình b Đáp án: Hình a: ACB = ACH (c-g-c) HOẠT ĐỘNG 4: Vận dụng - GV chốt lại các kiến thức cơ bản cần ghi nhớ - Chú ý lại lần nữa cho HS cách viết kí hiệu hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh – góc– cạnh. - Cho HS hoạt động nhóm làm bài tập 25 Kết quả bài 25 (SGK-118) H.82: )..( cgcAEDABD = . Vì )(ˆˆ )( 21 gtAA gtAEAB = = AD chung H.83: )..( cgcIKGHGK = Vì ( ) ( ) HG IK gt HGK IKG gt = = GK chung H.84: Không có hai tam giác nào bằng nhau, vì cặp góc bằng nhau không xen giữa hai cặp cạnh bằng nhau. HOẠT ĐỘNG 5: Mở rộng, bổ sung, phát triển ý tưởng sáng tạo. Bài 1: Cho đoạn thẳng AB, điểm M nằm trên đường trung trực của AB, So sánh độ dài các đoạn thẳng MA và MB. - GV hướng dẫn yêu cầu học sinh về nhà hoàn thiện V. HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BÀI TIẾT HỌC SAU - Bài 24, 26, 27, 28 (SGK-118, 119, 120) - HD Bài 26: Sắp xếp chứng minh AB//CE theo thứ tự: 5- 1- 2- 4- 3 Tiết sau luyện tập 1 tiết. - Chuẩn bị bài mới: + Học thuộc tính chất của hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh - góc- cạnh. + Viết kí hiệu hai tam giác bằng nhau phải chính xác. + Xem lại các bài tập đã chữa. Vẽ tam giác biết 2 cạnh 1 góc xen giữa H C B A

File đính kèm:

  • pdfgiao_an_hinh_hoc_lop_7_tiet_24_truong_hop_bang_nhau_thu_hai.pdf