Giáo án Giáo dục công dân Lớp 7 - Tiết 26: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (Xã, phường, thị trấn) - Năm học 2019-2020 - Trường PTDTBT THCS Tà Hừa

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức:

* Giúp học sinh hiểu:

- Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) gồm có những cơ quan nào.

- Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan đó.

2. Kĩ năng:

- Học sinh xác định đúng cơ quan nhà nước địa phương có chức năng giải quyết

công việc của cá nhân và gia đình.

- Tôn trọng ý kiến và những việc làm của cán bộ địa phương.

- Giúp đỡ tạo điều kiện cho cán bộ địa phương hoàn thành nhiệm vụ.

3. Thái độ:

- Hình thành ở học sinh ý thức tự giác thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật

của nhà nước, quy định của địa phương.

- Học sinh có ý thức tôn trọng giữ gìn an ninh, trật tự công cộng về an toàn xã hội

ở địa phương.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

Giáo án, sách giáo khoa, chuẩn bị tài liệu liên quan đến nội dung bài học.

2. Học sinh:

Sách giáo khoa, vở ghi, ca dao, tục ngữ về trung thực.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

- Công dân có quyền và nghĩa vụ gì đối với đại biểu do mình bầu ra và đối với cơ

quan nhà nước?

pdf4 trang | Chia sẻ: Chiến Thắng | Ngày: 08/05/2023 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục công dân Lớp 7 - Tiết 26: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (Xã, phường, thị trấn) - Năm học 2019-2020 - Trường PTDTBT THCS Tà Hừa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: 7A. 05/06/2020 7B.01/06/2020 Tiết 26 - Bài 18 BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CẤP CƠ SỞ (XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: * Giúp học sinh hiểu: - Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) gồm có những cơ quan nào. - Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan đó. 2. Kĩ năng: - Học sinh xác định đúng cơ quan nhà nước địa phương có chức năng giải quyết công việc của cá nhân và gia đình. - Tôn trọng ý kiến và những việc làm của cán bộ địa phương. - Giúp đỡ tạo điều kiện cho cán bộ địa phương hoàn thành nhiệm vụ. 3. Thái độ: - Hình thành ở học sinh ý thức tự giác thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương. - Học sinh có ý thức tôn trọng giữ gìn an ninh, trật tự công cộng về an toàn xã hội ở địa phương. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, chuẩn bị tài liệu liên quan đến nội dung bài học. 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi, ca dao, tục ngữ về trung thực. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: - Công dân có quyền và nghĩa vụ gì đối với đại biểu do mình bầu ra và đối với cơ quan nhà nước? 3. Bài mới: (GTB) Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung * HĐ1. Hướng dẫn học sinh tìm hiểu tình huống thông tin trong SGK. - Học sinh đọc tình huống trong SGK ? Khi cần xin cấp giấy khai sinh thì đến cơ quan nào? - Giáo viên đưa thêm tình huống: “Mẹ em sinh em bé. Gia đình em cần xin cấp giấy khai sinh, đồng thời làm một số bản sao thì đến cơ quan nào?” - GV yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng. + Công an xã (phường, thị trấn) + Trường THPT + UBND xã (phường, thị trấn) - GV. Hướng dẫn học sinh tìm hiểu nhiệm I. Tình huống, thông tin:(HS tự đọc). - Gồm 2 cơ quan: HĐND (xã, phường, thị trấn) UBND (xã, phường, thị trấn) - Việc cấp lại giấy khai sinh do UBND xã (phường, thị trấn) nơi đương sự cư vụ và quyền hạn của các cấp cơ sở (13’) - Giáo viên chiếu trên máy điều 119 và điều 10 trong Hiến pháp. - GV HĐND: Là cơ quan quyền lực của nhà nước ở địa phương, do nhân dân bầu ra và được nhân dân địa phương giao nhiệm vụ. + Bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh hiến pháp và pháp luật tại địa phương. + Quyết định về kế hoạch phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục, an ninh ở địa phương ? HĐND xã (phường, thị trấn) do ai bầu ra? ? HĐND có nhiệm vụ quyền hạn gì? - Học sinh trả lời dựa vào SGK. - Giáo viên nhận xét bổ sung. - Giáo viên giới thiệu điều 12 hiến pháp Việt Nam 1992. - UBND là cơ quan chấp hành của HĐND do HĐND bầu ra, là cơ quan hành chính nhà nước địa phương, chịu trách nhiệm chấp hành hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND. - Học sinh trả lời dựa vào SGK - Giáo viên nhận xét bổ sung + UBND xã do ai bầu ra? + UBND xã có nhiệm vụ quyền hạn gì? Luyện tập (10’) - GV. Yêu cầu học sinh xác định nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây thuộc về HĐND và UBND xã. a) Quyết định chủ trương biện pháp xây dựng và phát triển địa phương. b) Giám sát thực hiện nghị định của HĐND. c) Thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo địa phương d) Quản lý hành chính địa phương e) Tuyên truyền giáo dục pháp luật g) Thực hiện nghĩa vụ quân sự h) Thi hành pháp luật i) Bảo vệ tự do bình đẳng k) Phòng chống tệ nạn xã hội ở địa phương. - GV yêu cầu một số học sinh trả lời cá trú, hoặc đang đăng ký hộ tịch thực hiện. - Người xin cấp lại giấy khai sinh phải làm: + Đơn xin cấp lại giấy khai sinh + Sổ hộ khẩu + Chứng minh thư nhân dân + Các giấy tờ khác để chứng minh việc mất giấy khai sinh là có thật. + Thời gian: 7 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ - Đáp án đúng: UBND xã (phường, thị trấn) - HĐND xã (phường, thị trấn) do nhân dân xã (phường, thị trấn) trực tiếp bầu ra. - UBND xã do HĐND xã bầu ra * Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND: a, b, c, d, h * Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND: e, g, i, k nhân. - Giáo viên nhận xét đưa ra đáp án đúng. - Giáo viên cho học sinh thảo luận. * HĐ 2. Tìm hiểu nội dung bài học: ? HĐND và UBND là cơ quan chính quyền thuộc cấp nào? ? HĐND xã do ai bầu ra và có nhiệm vụ gì? ? UBND xã do ai bầu ra có nhiệm vụ gì? ? Trách nhiệm của công dân đối với bộ máy nhà nước cấp cơ sở xã như thế nào? - Đại diện các nhóm trình bày ý kiến: - Học sinh thảo luận nhanh vì câu hỏi đã chuẩn bị kỹ và đã được học. * HĐ 3. Luyện tập: 1. Bài 1: Những hành vi nào sau đây góp phần xây dựng nơi em ở? a) Chăm chỉ học tập b) Chăm chỉ lao động giúp đỡ gia đình và làm nghề truyền thống c) Giữ gìn môi trường d) Tham gia luật nghĩa vụ quân sự khi đủ tuổi e) Phòng chống tệ nạn xã hội - Học sinh tự do trả lời - Giáo viên nhận xét cho điểm - Yêu cầu học sinh đưa ra đáp án - Giáo viên nhận xét đưa ra đáp án. Bài 2: SGK Em hãy lựa chọn các mục ở cột A sao cho tương ứng với cột B. A. Việc cần giải quyết B. Cơ quan giải quyết Bài 3: Em hãy chọn các ý đúng mà bạn An kể tên các cơ quan nhà nước cấp cơ sở như II. Nội dung bài học: 1. HĐND và UBND: - Là cơ quan chính quyền nhà nước cấp cơ sở. 2. HĐND: - Do nhân dân bầu ra có nhiệm vụ: - Phát triển kinh tế xã hội - Ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. - Củng cố quốc phòng, an ninh. 3. UBND - Là do HĐND bầu ra có nhiệm vụ: - Chấp hành nghị quyết của HĐND 4. Trách nhiệm của công dân: - Tôn trọng và bảo vệ các cơ quan nhà nước. - Làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ đối với nhà nước. - Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật, quy định của chính quyền địa phương. III. Luyện tập: 1. Bài tập 1: - Đáp án đúng: a, b, c, d, e 2. Bài tập 2: - Đáp án đúng: A1 A4 A5 A6 A7 - B2 A2 A3 - B1 A8 - B4 A9 - B3 3. Bài tập 3: - Đáp án đúng: a, b, c, d, e sau: a) HĐND xã b) UBND xã c) Trạm y tế xã d) Công an xã e) Ban văn hoá xã f) Đoàn TNCS HCM xã g) Mặt trận tổ quốc xã h) HTX dệt thảm len i) HTX nông nghiệp k) Hội cựu chiến binh l) Trạm bơm. - Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm theo từng tổ - Đại diện các nhóm lên trình bày - Giáo viên nhận xét bổ sung Bài 4: Giải quyết tình huống Em An 16 tuổi đi xe máy phân khối lớn. Rủ bạn đua xe lạng lách đánh võng bị CSGT huyện bắt giữ. Gia đình em đã xin ông chủ tịch huyện bảo lãnh và để UBND xã xử lý. a) Việc làm của gia đình An đúng hay sai b) Vi phạm của An sẽ xử lý như thế nào? - Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm theo từng tổ. - Đại diện các nhóm lên trình bày. - Giáo viên nhận xét bổ sung. Hoạt động 4. Vận dụng trên lớp/ở nhà: ? Kể những hành vi người dân địa phương em chưa tham gia xây dựng bộ máy Nhà nước? Trước việc làm đó, em sẽ làm gì? Hoạt động 5. Mở rộng, bổ sung, phát triển ý tưởng sáng tạo: - Tìm hiểu thêm về tổ chức bộ máy Nhà nước ta. V. HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BÀI SAU: - Về nhà: Học bài và nắm chắc NDBH - Ôn tập từ tiết 19 -> tiết 26. - Học và nắm chắc nội dung kiến thức tiết học. - Chuẩn bị tiết 27: Ôn tập HK II. .........................................................................

File đính kèm:

  • pdfgiao_an_giao_duc_cong_dan_lop_7_tiet_26_bo_may_nha_nuoc_cap.pdf
Giáo án liên quan