Đề tài Nhìn nhận tôn giáo trên quan điểm duy vật biện chứng của Mác-Lênin

 Chúng ta đang sống những năm đầu tiên của một thiên niên kỉ mới : thiên niên kỉ thứ 3. Xã hội loài người đã có những bước tiến vô cùng to lớn trong tất cả mọi mặt : Kinh tế, chính trị, khoa học kĩ thuật và nghệ thuật. Trong một xã hội như vậy có một bộ phận không thể thiếu được, bởi nó chính là một bộ phận cấu thành nên thượng tầng kiến trúc và hạ tầng cơ sở của một xã hội, đó chính là tôn giáo.

 

doc18 trang | Chia sẻ: quynhsim | Lượt xem: 420 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nhìn nhận tôn giáo trên quan điểm duy vật biện chứng của Mác-Lênin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A - mở đầu : Chúng ta đang sống những năm đầu tiên của một thiên niên kỉ mới : thiên niên kỉ thứ 3. Xã hội loài người đã có những bước tiến vô cùng to lớn trong tất cả mọi mặt : Kinh tế, chính trị, khoa học kĩ thuật và nghệ thuật. Trong một xã hội như vậy có một bộ phận không thể thiếu được, bởi nó chính là một bộ phận cấu thành nên thượng tầng kiến trúc và hạ tầng cơ sở của một xã hội, đó chính là tôn giáo. Tôn giáo một vấn đề tưởng chừng như vô cùng cũ kĩ, nhưng thực chất nú luôn luôn mới mẻ . Cũng bởi vì tôn giáo nằm trong một bộ phận cấu thành nên xã hội này nên cùng với sự thay đổi của loài người mà tôn giáo cũng có những sự biến đổi dù là về nội dung hay chỉ là về hình thức . Tụn giỏo - một hiện tượng xó hội phức tạp , chỉ cú thể giải thớch nú một cỏch khỏch quan khoa học dựa trờn những quan niệm của nền tảng Triết học duy vật về lich sử ,cũng như nhận thức duy vật khoa học. Tôn giáo là một hình thức phản ánh hư ảo , xuyên tạc đời sống hiện thực và đã ra đời cách đây hàng chục nghìn năm nhưng ngày nay trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật trên thế giới , tôn giáo dường như vẫn có sự phát triển đa dạng về hình thức và rộng lớn về quy mô . Vì vậy dường như không thể giải quyết vấn đề tôn giáo một cách đơn thuần về mặt nhận thức xã hội. Mặt khác vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội ngày càng thể hiện rõ nét , tôn giáo tham gia vào rất nhiều lĩnh vực của đời sống tinh thần , các tôn giáo lớn thường không chỉ ảnh hưởng sâu sắc trong phạm vi một quốc gia riêng lẻ mà tầm ảnh hưởng còn mang tính quốc tế. Một số học giả phương Tây còn cho rằng trong thế kỉ tới cuộc đấu tranh trong ý thức hệ không còn nữa mà chuyển sang đấu tranh tôn giáo. Trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta hiện nay, vấn đề tôn giáo hiện nay đã được Đảng và Nhà nước ta xem xét, đánh giá lại trên quan điểm khách quan hơn, không xoá bỏ một cách duy ý chí như trước nữa mà nhìn nhận trên quan điểm phát huy những mặt tích cực, gạt bỏ những mặt tiêu cực trong các tôn giáo. đặc biệt là các chỉ thị về tôn giáo, hay quan điểm của các tôn giáo hiện nay là: sống tốt đời đẹp đạo . Trong bài tiểu luận ngắn của mình tôi chỉ muốn nhìn nhận vấn đề này dưới góc độ triết học, đặc biệt là nhìn nhận tôn giáo trên quan điểm duy vật biện chứng của Mác-Lênin. Vì chỉ là một bài tiểu luận ngắn nên tôi chỉ có thể nói sơ qua về quá trình hình thành và phát triển của tôn giáo nhưng sẽ tập trung vào phân tích bản chất và xu hướng phát triển của nó trong thế kỉ XXI này ( những khoảnh khắc mà chúng ta đang sống ) trong đó lấy lịch sử hình thành và phát triển của tôn giáo làm cái nền để nhìn nhận nó như là một mối liên hệ nhân quả tất yếu. B . giải quyết vấn đề : I- Lịch sử hình thành tôn giáo : 1.Bản chất ,nguồn gốc của tụn giỏo : a. Bản chất : Dựa trờn cơ sở của quan niệm duy vật về lịch sử , cũng như những quan niệm của C.Mỏc về tụn giỏo , Ph. Ăng-ghen đó đưa ra một định nghĩa cú tớnh chất kinh điển từ gúc độ triết học về tụn giỏo như sau : “Nhưng tất cả mọi tụn giỏo chẳng qua chỉ là sự phản ỏnh hư ảo – vào đầu úc con người - của những lực lượng bờn ngoài chi phối cuộc sống hàng ngày của họ ; chỉ là sự phản ỏnh trong đú những lực lượng ở trần thế đó mang hỡnh thức những lực lượng siờu trần thế” . Định nghĩa này khụng những đó chỉ ra được bản chất của tụn giỏo mà cũn chỉ ra con đường hỡnh thành ý thức hay niềm tin tụn giỏo. Ở định nghĩa trờn chỳng ta thấy rằng ,Ph. Ănghen đó tiếp tục luận điểm cho rằng con người sỏng tạo ra tụn giỏo (tất nhiờn con người ở đõy là con người của hiện thực lịch sử ).Sự sỏng tạo ra tụn giỏo của con người được thực hiện thụng qua con đường nhận thức . Chủ thể tạo ra tụn giỏo là con người , đối tượng của sự phản ỏnh mà con người sỏng tạo ra tụn giỏo là sức mạnh ở bờn ngoài thống trị cuộc sống hàng ngày của con người ,cũn phương thức nhận thức để tạo ra tụn giỏo là phương thức hư ảo .Với chủ thể , đối tượng và phương thức của nhận thức như trờn thỡ kết quả là con người tạo ra cai siờunhiờn thần thỏnh trong đầu úc của mỡnh thuộc lĩnh vực ý thức ,niềm tin. Địnhnghĩa của PH. Ănghen về tụn giỏo tuy là định nghĩa cú tớnh chất bao quỏtvề hiện tượng tụn giỏo ,là định nghĩa rộng những cũng đó chỉ rừ cỏi đặc trưng , cỏi bản chất của tụn giỏo đú là niềm tin hay thế giới quan hoang đường hư ảo của con người . Sự ra đời hiện tượng tụn giỏo với bản chất như trờn là tất yếu khỏch quan ,vỡ khi con ngưũi bị bất lực trước sức mạnh của thế giới bờn ngoài thỡ con người cần đến tụn giỏo nhằm bự đắp cho sự bất lực ấy . Điều đú cũng cú nghĩa là bản chất của tụn giỏo được thể hiện rừ nhất thụng qua chức năng đền bự hư ảo của nú . b. Nguồn gốc : VI.Lờ-nin đó gọi toàn bộ những nguyờn nhõn và điều kiện tất yếu làm nảy sinh niềm tin tụn giỏo là những nguồn gốc của tụn giỏo .Nguồn gốc đú bao gồm : Nguồn gốc xó hội ,nguồn gốc nhận thức ,nguồn gốc tõm lý . Nguồn gốc xó hội của tụn giỏo là toàn bộ những nguyờn nhõn và điều kiện khach quan của đời sống xó hội tất yếu làm nảy sinh và tỏi hiện những niềm tin tụn giỏo .Trong đú cú một số nguyờn nhõn và điều kiện gắn với mối quan hệ giữa con người với con người .Chỳng ta thấy rằng ,sự thống trị của tự nhiờn đối với con người khụng phải được quyết địnhbởi những thuộc tớnh và quy luật của bản thõn giới tự nhiờn mà được quyết định bởi tớnh chất mối quan hệ của con người với tự nhiờn ,nghĩa là bởi sự phỏt triển kộm của lực lượng sản xuất xó hội mà trước hết là cụng cụ lao động .Như vậy khụng phải bản thõn giới tự nhiờn sinh ra tụn giỏo mà là mối quan hệ đặc thự của con người với tự nhiờn ,do trỡnh độ sản xuất quyết định .Trong tất cả cỏc hỡnh thỏi xó hội trước Cộng sản Chủ Nghĩa ,những mối quan hệ xó hội đó phỏt triển một cỏch tự phỏt . Những quy luật phỏt triển của xó hội biểu hiện như là những lực lượng mự quỏng ,trúi buộc con người và ảnh hưởng quyết định đến số phận của họ .Những lực lượng đú trong ý thức con người được thần thỏnh hoỏ và mang hỡnh thức của những lực lượng siờu nhiờn . Nguồn gốc nhận thức của tụn giỏo cũng như mọi ý thức sai lầm chớnh là sự tuyệt đối hoỏ ,sự cương điệu mặt chủ thểcủa nhận thức con người(hay hỡnh thức chủ quan của nú),biến nú thành cỏi khụng cũn nội dung khỏch quan , khụng cũn cơ sở “thế gian” , nghĩa là thành cỏi siờu nhiờn thần thỏnh . Nguồn gốc tõm lý của tụn giỏo theo Phoi – o- bỏch khụng chỉ bao gồm những tỡnh cảm tiờu cực (sự lệ thuộc sợ hói ,khụng thoả món , đau khổ ,cụ đơn ,..)mà cả những tỡnh cảm tớch cực (niềm vui ,sự thoả món,tỡnh yờu ,sự kớnh trọng )khụng chỉ những tỡnh cảm ,mà cả những điều mong muốn , ước vọng ,nhu cầu khắc phục những tỡnh cảm tỡnh cảm tiờu cực muốn được đền bự hư ảo . 2. Chức năng xó hội của tụn giỏo Chủ nghĩa Mỏc cho rằng tụn giỏo là một hiện tượng xó hội ,nguồn gốc của nú là ở trong những điều kiện tồn tại vật chất của xó hội trong những giai đoạn phỏt triển xó hội nhất định ,nghĩa là ở cỏc mối quan hệ hạn chế của con người trước những sức mạnh tự nhiờn và đối với nhau. Sự bất lực của con người trước những sức mạnh tự nhiờn và xó hội đó nảy sinh ra nyhu cầu đềnbự sự hạn chế của cỏc mối quan hệ hiện thực ,quan hệ “trần gian”-thế giới bờn kia. Vỡ thế cú thể gọi chứcnăng đềnbự hư ảo là chức năng chủ yếu và đặc thự của tụn giỏo . Luận điểm nổi tiếng của C.Mỏc : “Tụn giỏo là thuốc phiện của nhõn dõn” đó làm nổi bật chức năng đền bự hư ảo . Giống như thuốc phiện tụn giỏo đó tạo ra cỏi vẻ bề ngoài của “sự làm nhẹ” tạm thưũi nỗi đau khổ của con người , an ủi cho những mất mỏt ,những thiếu hụt hiện thực của đời sống con người , đồng thời gõy ra những tỏc động cú hại đối với con người khi tạo ra ở họ nhu cầu thường xuyờn tỏch khỏi hiện thực ,tiờm nhiễm cho họ những quan niệm phản khoa học . Trong những điều kiện lịch sử cụ thể ,tụn giỏo thậm chớ cú thể là chỗ dựa tinh thần cho những ước muốn chõn chớnh của quần chỳng bị ỏp bức ,phục vụ cho lợi ớch của họ .Vớ dụ nú đó từng làm vỏ bọc tư tưởng của cỏc phong trào xó hội tiến bộ .Nhưng ở đõy nú vẫn khụng hề mất chức năng đền bự hư ảo ,vỡ hạt nhõn cơ bản của cỏc tụn giỏo -niềm tin vào cỏi siờu nhiờn –luụn luụn gõy tỏc động kỡm hóm đối với tớnh tớch cực của quần chỳng , chuyển hướng niềm tin và sự nỗ lực của họ vào con đường hư ảo . Chớnh vỡ vậy VI.Lờ nin đó nhấn mạnh : “Tụn giỏo là thuốc phiện đối với nhõn dõn – cõu núi đú của C.Mỏc là hũn đỏ tảng của toàn bộ quan điểm của chủ nghĩa Mỏc trong vấn đề tụn giỏo . 3.Thời kì đầu : hình thành và phát triển dưới tư tưởng của chủ nghĩa duy tâm Có thể nói ngay từ khi xuất hiện loài người trên trái đất này thì tôn giáo cũng xuất hiện theo. Như Lênin đã viết : sự sợ hãi đã tạo ra thần linh, con người từ thuở đầu sơ khai vô cùng nhỏ bé và yếu ớt, họ cảm thấy kinh sợ trước sức mạnh của tự nhiên. Trong thế giới quan của họ thiên nhiên được cai quản bởi các vị thần : thần sấm, thần mưa, thần gió... được phác hoạ trong các cuốn Kinh thánh hay các cuốn sách như : Thần thoại Hi lạp, hay các sách kinh của các đạo Hinđu ( đạo của người ấn ).ví dụ như đạo Hinđu là một hệ thống tôn giáo - tín ngưỡng- triết học. Tôn giáo này quan niệm các vị thần cai quản thế giới này như indra( thần sấm ), Surya ( Thần mặt trời ), Varu ( Thần gió ), Agni ( Thần Lửa , Varuna ( thần không trung )... Con người không hề có sự tác động gì đối với thế giới họ đang sống do đó chỉ có cúng tế kêu cầu thì con người mới được Thần linh phù hộ trong mọi công việc. Chính vì vậy mà trên quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng thì : sự bất lực của con người trước những sức mạnh tự nhiên là nguyên nhân làm nảy sinh và tái hiện tôn giáo. Tôn giáo khi đó là một phần trong đời sống con người bởi nó đã bao gồm những sức mạnh nằm bên ngoài con người và được phản ánh vào trong thế giới quan của con người. 4.Thời kì đã hình thành xã hội loài người có giai cấp : Cho đến khi con người thoát khỏi thời kì sơ khai, và đã có sự hình thành một xã hội loài người rõ rệt thì con người lại trở nên bất lực trước chính những vấn đề của xã hội đó gây ra cho họ. Họ tin vào những con người có sức mạnh toàn năng có thể che chở cho họ và đem lại cho họ cuộc sống hạnh phúc và họ tôn sung những con ngươi đó một cách tuyệt đối : đó có thể là Chúa Giê-su ( đạo Thiên chúa ), Thánh Allah ( đạo Hồi ) hay Đức Phật Thích ca ( đạo Phật ), khi đó tôn giáo bắt đầu được hình thành một cách rõ rệt . Điều đó ta có thể cho là tất nhiên : yếu thì cần phải được che chở, nhưng xét trên quan điểm duy vật biện chứng thì đó lại là một sai lầm : đó là sự tuyệt đối hoá, sự cường điệu một mặt nào đó của năng lực nhận thức, làm cho nhận thức của con người xa rời thế giới hiên thực dẫn đến sự phản ánh sai lầm, hư ảo thế giới đó. Xét về mặt nhận thức và xét trên cặp phạm trù tất nhiên-ngẫu nhiên ta cũng có thể hiểu một phần nào về sự hình thành tôn giáo : đó là do khi xã hội chưa phát triển con người vẫn còn nghèo đói và nhận thức của con người về tự nhiên... vẫn còn hạn hẹp thì sự ra đời của tôn giáo như một điều tất nhiên bởi mỗi tôn giáo đều có những tư tưởng riêng về giới tự nhiên cũng như con người. Con người là một trong “vạn vật ” nhưng đồng thời chớnh nú lại là quý giỏ nhất trong toàn bộ thế giới “vạn vật ” .Con người là một sinh vật cú năm bẩm tớnh tự nhiờn. Đú là : nhõn ,nghĩa, lễ, trớ, tớn . “Nhõn- là lũng nhõn ỏi,khỏc với bất nhõn ở chỗ khụng phải là người cú tõm ỏc” . Điều đú cú nghĩa là biết thương người ,yờu người . Nghĩa – là chớnh nghĩa đồng thời cũn là nghió vụ ,tức là thực hiện bổn phận của mỡnh .Lễ - là lễ độ cỏch cư xử tức là tuõn theo đạo để trưởng thành .Trớ - là sự hiểu biết ,tức là quan sỏt và nhận thức sõu , khụng lầm lẫn , nắm bắt cỏi huyền vi và tỡm tũi tõm lý . Tớn - là lũng chõn thành , là tớnh chõn thực tức là nhất mực trung thành với một ai hoặc một việc gỡ đú mà khụng dao động ,nghiờng ngả. Nếu nói sự ra đời của tôn giáo là một hiện tượng thì bản chất của nó cũng chỉ phản ánh sự yếu ớt của con người trước những vấn đề của tự nhiên và xã hội , bởi hầu hết các tôn giáo đều quan niệm đều coi bản thân con người là thực sự yếu ớt và nhỏ bé và luôn có một sức mạnh siêu nhiên nào đó để họ cầu cứu : Chúa trời, Thánh Alla, Đức Phật...như đã nói ở trên. II - Tôn giáo và những mặt trái của nó: 1. Sai lầm trong nhận thức : Chính do sự sai lầm như đã nói ở trên, mà tôn giáo có ảnh hưởng khá tiêu cực đối với sự phát triển hoàn chỉnh của hình thái kinh tế xã hội. Xét về mặt triết học trên quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng thì con người luôn sử dụng nhận thức của mình để cải tạo xã hội ngày càng trở nên tốt đẹp hơn thì trong thế giới quan tôn giáo thì con người lại chẳng có tác dụng gì trong việc cải biến thế giới : đạo Phật quan niệm đời là bể khổ nên chủ trương lánh đời để tự tu thân mong giải thoát khỏi cõi khổ đau để đạt tới cõi Niết bàn là tượng trưng cho sự siêu thoát ,con đường tu thõn nhằm mục đớch vượt ra khỏi dũng tồn tại nhơ bẩn để trở thành giọt nước trong ,khụng vương vấn gỡ đến ngọn súng và dũng đục , đạo thiên Chúa quan niệm Chúa đã tạo nên tất cả và con người phải nghe theo lời Chúa dạy ,tất cả đã được ghi trong Kinh thánh con người của tôn giáo là con người nhỏ bé và họ luôn phải tìm kiếm sức mạnh ở bên ngoài con người họ. 2. Những ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của xã hội Trong đề mục này em chỉ muốn nhấn mạnh vào những ảnh hưởng tiêu cực xuất phát từ những nhận thức sai lầm của thế giới quan tôn giáo. a.Những ảnh hưởng do chớnh bản thõn tụn giỏo gõy ra : Như ở trên đã nói thì con người trong thế giới quan tôn giáo là vô cùng nhỏ bé chính vì vậy con người không hề có tác dụng trong việc cải biến xã hội. Nếu chỉ con người chỉ nhận thức thế giới dưới thế giới quan tôn giáo thì chắc chắn cuộc sống của chúng ta sẽ không bao giờ được như ngày nay mà chúng ta sẽ mãi mãi chỉ là những sinh vật nhỏ bé và chịu ảnh hưởng hoàn toàn của các sức mạnh tự nhiên. ở phương Tây đã có một thời Thiên chúa giáo chi phối hoàn toàn nhận thức của con người. Khi đó những ai đi ngược lại những suy nghĩ của đạo Thiên chúa đều phải nhận lấy những hình phạt nặng nề, như Galile chứng minh được rằng Trái đất quay xung quanh mặt trời nhưng nhà thờ lại quan niệm rằng trái đất là trung tâm và mặt trời phải quay quanh trái đất và kết cục là Galile đã phải lĩnh án hoả thiêu. Chính vì thế giới quan tôn giáo có sự sai lệch như vậy nên sự sai lầm trong nhận thức của những người theo đạo là một điều tất nhiên. Tuy đã bước sang thế kỉ XXI thế kỉ của văn minh, nhưng chỉ mới chỉ trước cái khoảnh khắc mà chúng ta đang sống một thời gian ngắn thôi đã có những quan niệm hết sức sai lầm : tiêu biểu nhất là quan niệm về ngày tận thế (khi con người bước vào thế kỉ mới ) khiến cho rất nhiều người phải chết oan bởi những vụ tự sát tập thể vì một viễn cảnh được cứu rỗi, được đến với Chúa khi bước sang thế giới bên kia. Cũng chính bởi nhận thức sai lệch mà trong một số giáo phái xuất hiện những tư tưởng rất cực đoan : như vụ đầu độc bằng khí độc tại ga tàu điện ngầm của giáo phái Aum mấy năm trước tại Nhật Bản, hoặc những vụ khủng bố của những phần tử Hồi giáo cực đoan như vụ khủng bố 11/9 tại trung tõm thương mại Thế Giới _Mỹ vừa rồi của những phần tử này mà cầm đầu là Bin Laden. b. Những ảnh hưởng xấu do tôn giáo bị lợi dụng bởi các thế lực khác: Cũng chính bởi tôn giáo là một bộ phận cấu thành xã hội nên nó là phương tiện để người ta sử dụng nó cho các mục đích khác. Chúng ta hẳn con nhớ những vụ xây chùa giả rầm rộ ở chùa Hương để nhằm mục đớch bòn rút những đồng tiền thành tâm của các tín đồ. Rồi những trò nhảm nhí như lên đồng, gọi hồn, xem bói, giải hạn ..v...v ..tất cả chỉ là lợi dụng tôn giáo để kiếm tiền bất chính. Ở nước ta tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng là quyền của mỗi công dân, nhưng có một số kẻ xấu đã sử dụng chiêu bài tôn giáo để phá hoại nước ta. Như những vụ truyền bá tư tưởng phản động của đao Hồi cực đoan vào các tỉnh miền nam nước ta, hay lợi dụng tôn giáo để cỏc thế lực thự địch xỳi bẩy sự nổi dậy của nhân dân các tỉnh Tây nguyên nhằm các mục tiêu chính trị của những kẻ phản động với sự chuẩn bị ra đời của nhà nước mới. III . Tôn giáo trong thế kỉ XXI : 1.Sự phỏt triển cỏc loại tụn giỏo : Kiểu tụn giỏo hiện đại ra đời nhằm làm cho tụn giỏo phự hợp với sự phỏt triển mới của lịch sử xó hội . đặc trưng của kiểu tụn giỏo này là nú đó cú giỏo lý,giỏo luật,cú hệ thống lễ nghi thờ cỳng chặt chẽ , và đặc biệt là cú tổ chức - nghĩa là nú đó là một tiểu hệ thống kiến trỳc thượng tầng. Tụn giỏo dõn tộc (hay quốc gia) gắn liền với xó hội cú giai cấp đầu tiờn(xó hội chiếm hữu nụ lệ) điển hỡnh là tụn giỏo đa thần của Hy Lạp vị thần đứng đầu trong vạn thần miếu (Pantheon ) là thần Dớt -vị chỳa tể tr ờn trời , rồi đ ến cỏc vị thần như: thần biển (pụ-xờ-i-đụng),thần Tỡnh yờu và sắc đẹp (A-pho-ro-di-ta),thần Mặt trời (A-po-long)v.vv.. Đặc trưng của tụn giỏo dõn tộc là tớnh chất quốc gia , cỏc vị thần được tạo nờn do ảo tưởng tụn giỏo của nhõn dõn đều là những vị thần cú tớnh chất quốc gia , quyền lực của cỏc vị thần đú khụng vượt ra ngoài khu vực . Như C.Mỏc đó nhận xột “tụn giỏo chõn chớnh “của cỏc dõn tộc thời cổ là sự thờ cỳng mang “ tớnh quốc gia ” riờng ,”tớnh nhà nước riờng” . Chớnh vỡ cú mối quan hệ chặt chẽ giữa tụn giỏo dõn tộc với quốc gia dõn tộc mà khi nẩy sinh những vấn đề dõn tộc thường kộo theo vấn đề tụn giỏo. Tụn giỏo thế giới thường gắn với những bước ngoạt quan trọng trong lịch sử đụng chạm tới số phận đa số người .Vớ dụ : đạo Phật xuất hiện vào thế kỷ thứ VI – V trước cụng nguyờn là hệ tư tưởng của cỏc nhà nước chiếm hữu nụ lệ lớn nhằm thay thế đạo Bà la mụn là tụn giỏo cú tớnh chất thị tộc. Đạo Cơ đốc xuất hiện vào thế kỷ thứ I sau cụng nguyờn , ở cuối thời kỳ khủng hoảng kinh tể chớnh trị -xó hội của chế độ La Mó đa dõn tộc ,mở đầu cho sự ra đời chế độ xó hội mới-chế độ phong kiến . Đạo Hồi xuất hiện vào thế kỷ thứ VII sau cụng nguyờn gắn liền với cỏc bộ lạc A-ra-vin lờn chế độ phong kiến . Tụn giỏo thế giới thực hiện sự truyền bỏ đến mọi người (khụng phõn biệt giới , địa vị xó hội , đặc điểm dõn tộc hay chủng tộc),coi mọi người bỡnh đẳng thiờng liờng và cú chung một nhu cầu được giải thoỏt khỏi đau khổ.Cũn sự hưởng lạc ở thế giới bờn kia thỡ theo sự truyền bỏ của tụn giỏo thế giới ,khụng phụ thuộc vào địa vị xó hội của mỗi người như đối với cỏc tụn giỏo dõn tộc ,mà phụ thuộc vào đạo đức của giỏo dõn . 2.Về sự phỏt triển tụn giỏo ở Việt Nam : Vào nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX , ở Miền Nam Việt Nam người ta thống kờ được hơn 30 tụn giỏo Việt Nam ,trong đú cú 2 tụn giỏo cú số lượng tớn đồ đụng ,cú hệ thống giỏo lý tương đối chặt chẽ,cú hệ thống tổ chức,cũn tồn tại phỏt triển cho đến ngày nay , đú là đạo Cao Đài và đạo Hoà Hảo. Đạo Cao Đài hay “Đại đạo Tam kỳ Phổ Độ” là sự thống nhất của 5 ngành đạo :Nhõn đạo (đạo Khổng) ,Thần đạo (đạo thần của Trung Hoa ),Thỏnh đạo (đạo Cụng giỏo ),Tiờn đạo (đạo Lóo)và Phật đạo (đạo Phật).Thực chất đõy là sự vay mượn của cỏc tụn giỏo đó cú mặt ở Việt Nam để thu hỳt tớn đồ với tư cỏch là những cư dõn phức tạp ở vựng Nam Bộ . “Phổ độ” là cứu vớt (theo cỏch núi của Phật giỏo hay cứu vớt theo cỏch núi của Cụng giỏo ,Cũn “Tam Kỳ” được giải thớch là 3 thời kỳ lịch sử gắn với 3 lần cứu vớt chỳng sinh của Ngọc Hoàng thượng đế .Vỡ vậy vị thần cao nhất mà đạo Cao Đài tụn thờ là Ngọc Hoàng thượng đế (danh xưng Cao Đài ). Đạo Hoà Hảo ra đời năm 1939 ở làng Hoà Hảo ,quận Tõn Chõu ,tỉnh Chõu Đốc (An Giang ngày nay ). Đạo Hoà Hảo cũn gọi là Phật giỏo Hoà Hảo vỡ sự ra đời của nú xột về mặt tớn ngưỡng tụn giỏo ,thỡ nú là sự phỏt triển nối tiếp của Phật giỏo Việt Nam núi chung và của một số phỏi Phật giỏo ở Nam Bộ núi riờng . Đạo Hoà Hảo là sự truyền bỏ khộo lộo kết hợp giữa tư tưởng tụn giỏo với tinh thần chống thực dõn chống đế quốc ;kết hợp giữa truyền giỏo và chữa bệnh ,nờn cú sự thu hỳt lớn đối với quần chỳng nhõn dõn . Ngoài 2 đạo núi trờn Tụn giỏo Việt Nam khụng thể khụng kể đến sự phỏt triển của Phật giỏo ,Ki Tụ giỏo (đạo Thiờn Chỳa ), đạo tin lành (ở vựng dõn tộc thiểu số ), thờ cỳng tổ tiờn ( phổ biến nhất ) . Sau những thăng trầm của lịch sử ,năm 1981 Phật giỏo Việt Nam đó tiến hành đại Hội lần I thành lập một tổ chức thống nhất : Giỏo Hội Phật Giỏo Việt Nam với phương trõm hoạt động là : “Đạo Phỏp – Dõn tộc và Chủ Nghĩa Xó Hội ” . Hiện nay Phật giỏo cú khoảng 7 triệu tớn đồ và hơn 20 nghỡn nhà tu hành . Tớn đồ phật giao cú mặt ở 60/61 tỉnh thành. Vào những năm đầu của năm 1975 đất nước được thống nhất ,năm 1980 Hộ đồng Giỏm mục Việt Nam được thành lập và đó ra một bức thư chung xỏc định đường hướng hoật động của Giỏo Hội là: “Sống Phỳc õm trong lũng dõn tộc cựng đồng bào cả nước xõy dựng và bảo vệ Tổ quốc” .Hiện nay đạo Thiờn Chỳa cú khoảng 5 triệu tớn đồ cú mặt ở khắp mọi nơi ,tớn đồ đạo giỏo cú nhiều đúng gúp vào cụng cuộc xõy dựng và phỏt triển đất nước ,thực hiện phương chõm chống “ Tốt Đời - Đẹp Đạo ”. Thờ cỳng tổ tiờn : là loại hỡnh tớn ngưỡng tiờu biểu . Nếu xem xột thờ cỳng Tổ tiờn ở gúc độ truyền thống thỡ đú làtruyền thống nhớ ơn những người đó khuất thuộc về huyết tộc của mỡnh . Cũn xem xột thờ cỳng Tổ tiờn ở gúc độ tớn ngưỡng tụn giỏo thỡ thờ cỳng tổ tiờn liờn quan đến quan niệm về linh hồn ,về thế giới bờn kia,về cuộc sống sau khi chết . Ở gúc độ này thờ cỳng tổ tiờn là sự thờ cỳng vong linh của những người đó khuất để cầu mong sự che chở , sự giỳp đỡ ,sự phự hộ của những người đó khuất đối với những người đương sống. Biểu hiện của thờ cỳng Tổ tiờn qua ma chay , giỗ tết , trong những cụng việc trọng đại của gia đỡnh hay của một thành viờn trong gia đỡnh . 3.Sự phát triển mang tính hình thức : Ngày nay do sự phát triển của công nghệ thông tin và thế giới truyền thông tôn giáo cũng được coi như một thứ hàng hoá cũng có những chiến lược tiếp thị , những nhà thờ của không gian điện tử (mạng Internet ), những tôn giáo có thể truy cập trên mạng như : Buddha Net (đạo phật ), Islam City ( đạo Hồi ), Thewall.org. Nhiều giáo phái mới ra đời. 4.Sự suy thoái thực sự về nội dung : Như một kết quả tất yếu của một loạt những sai lầm của thế giới quan tôn giáo mà tôn giáo đã đi dần đến chỗ suy thoái. Con người ngày nay nhờ những nhận thức đúng đắn của mình đã xây dựng nên một xã hội phát triển họ không còn bất lực trước các sức mạnh cũng như của xã hội nữa mà họ dần khẳngđịnh khả năng làm chủ của mình,ví dụ như theo điều tra gần đây nhất thì tỉ lệ người dân phương Tây không chọn tôn giáo mình đang theo cho đứa con mình, điều đó chứng tỏ người dân càng ngày càng đánh mất lòng tin ở tôn giáo. Như vậy trong thế kỉ XXI này cùng với sự biến đổi của các vấn đề xã hội khác chúng ta có thể thấy tôn giáo mất dần đi chỗ đứng trong đời sống con người. C - kết luận : Hầu hết cỏc tụn giỏo vẫn mang rất nhiều giỏ trị quan trọng thu hỳt một bộ phận đụng đảo quần chỳng tham gia . Đõy là tỡnh hỡnh chung khụng chỉ ở Việt Nam mà trờn toàn thế giới .Cỏc tụn giỏo chỉ cũn mang giỏ trị văn hoỏ chứ khụng tham gia vào chớnh trị . Một số tụn giỏo cú sự biến đổi liờn tục nhanh chúng phự hợp với sự phự hợp về kinh tế xó hội .Tuy nhiờn một số tụn giỏo ở vựng dõn tộc đang bị cỏc thế lực phản động sử dụng , đõy là địa bàn khú kiểm soỏt vỡ dõn trớ khụng cao và cỏc thế lực thự địch cú thể tuyờn truyền sai lệch cỏc quan điểm của Đảng gõy kớch thớch sự chia rẽ đoàn kết dõn tộc , điển hinh là vụ ỏn ở Tõy Nguyờn đó núi ở trờn .Chớnh vỡ vậy việc tuyờn truyền chớnh sỏch mới của Đảng hiện nay rất quan trọng .Cỏc luận điểm chủ yếu của chớnh sỏch tụn giỏo mới gồm : Mọi tụn giỏo đều bỡnh đẳng trước phỏp luật Tụn giỏo chỉ cú ý nghĩa trong sinh hoạt văn hoỏ tinh thần khụng cũn tham gia vào cỏc hoạt động chớnh trị Tụn trọng quyền tự do tớn ngưỡng và khụng tớn ngưỡng của mọi người Phỏt huy mặt tớch cực của tụn giỏo và hạn chế cỏc mặt tiờu cực cú hại cho đời sống xó hội .. Ăng-ghen đã nói mọi sự phát triển không có định hướng đúng đều để lại phía sau một bãi hoang mạc. Tôn giáo là một bộ phận trong xã hội loài người nó có một số mặt tốt như đạo Phật quan niệm ở hiền gặp lành, ác giả ác báo..., Thiên Chúa giáo răn dậy các tín đồ của mình phải sống lương thiện đó là những ưu điểm mà con người cần phát huy. Tuy nhiên như đã phân tích ở trên thì tôn giáo dường như sẽ mất dần đi chỗ đứng của mình, điều đó là tất nhiên bởi theo qui luật của sự phát triển thì cái cũ sẽ bị thay thế bởi cái mới phát triển hơn. Con người càng ngày càng phát triển và dưới sức mạnh của Khoa học Công nghệ thì con người ngày nay đã có những nhận thức đầy đủ về thế giới và họ có thể cải biến tự nhiên cũng như xã hội bằng khả năng và theo ý muốn của mình. Phụ lục Tài liệu tham khảo : Cao Xuân Huy - Tư tưởng Phương Đông gợi những điểm nhìn tham chiếu.( NXB Văn hoá thông tin 1998 ) Triết học Mác Lênin Thực hành triết học Tạp chí Triết học (tháng 9 năm 96 ) Almanach những nền văn minh thế giới (NXB Văn hoá thôngtin1999 ) Triết học Mác Lê-Nin ( NXB thống kê 1992 ). Chủ nghĩa duy vật lịch sử Lý luận và vận dụng ( NXB sách giáo khoa Mác Lê-Nin ) Mục lục Trang A - mở đầu: B - giải quyết vấn đề: I - Lịch sử hỡnh thành Tụn Giỏo Thời kì đầu Thời kì đã hình thành xã hội loài người có giai cấp II – Tụn giỏo và những mặt trỏi của nú 1.Sai lầm trong nhân thức 2.Những ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển xã hội Những ảnh hưởng do bản thân tôn giáo gây ra Những ảnh hưởng xấu do tôn giáo bị lợi

File đính kèm:

  • docTôn giáo 3.doc
Giáo án liên quan