Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lí Lớp 8 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Quyết Thắng (Có đáp án)

Câu 4( 3 đ ): Một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 100 m hết 25 s , xuống dốc xe lăn tiếp một đoạn đường 50 m hết 20 s. Tính vận tốc trung bình trên mỗi đoạn đường và trên cả quãng đường.

doc2 trang | Chia sẻ: Chiến Thắng | Ngày: 25/04/2023 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lí Lớp 8 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Quyết Thắng (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT T.P LAI CHÂU TRƯỜNG THCS QUYẾT THẮNG ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: VẬT LÍ Lớp: 8 Thời gian: 45’ (không kể thời gian phát đề) ĐỀ BÀI Câu 1( 2 đ ): Viết công thức tính áp suất chất lỏng ? Giải thích các đại lượng có mặt trong công thức ? Câu 2( 2,5 đ ): a. Nêu đặc điểm của 2 lực cân bằng ? b. Kể tên các loại lực ma sát ? Câu 3( 2,5 đ ): a. Nêu các biện pháp làm tăng áp suất ? b. Tại sao lưỡi xẻng người ta lại chế tạo hình vòng cung ? Câu 4( 3 đ ): Một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 100 m hết 25 s , xuống dốc xe lăn tiếp một đoạn đường 50 m hết 20 s. Tính vận tốc trung bình trên mỗi đoạn đường và trên cả quãng đường. ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM Câu Nội dung Điểm 1 P = d.h Trong đó: P là áp suất đáy cột chất lỏng (Pa) d là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/ m3 ) h là chiều cao cột chất lỏng( m) 1 1 2 - Đặc điểm của hai lực cân bằng: + Cùng đặt lên một vật + Cùng phương + Ngược chiều + Cùng độ lớn - Ba loại lực ma sát + Lực ma sát trượt + Lực ma sát lăn + Lực ma sát nghỉ 1 0,5 0,5 0,5 3 Các biện pháp tăng áp suất + Tăng áp lực + Giảm diện tích bị ép + Tăng áp lực và giảm diện tích bị ép b. Khi làm lưỡi xẻng hình vòng cung là giảm diện tích bị ép nhằm tăng áp suất, giúp ta dễ dàng đưa xẻng để xúc đất 0,5 0,5 0,5 1 4 Tóm tắt: s1 = 100m, t1 = 25 s s2 = 50m, t2 = 20 s vTb1 = ?, vTb2 = ? , vTb = ? Giải: Vận tốc trung bình trên đoạn dốc là vTb1 = Vận tốc trung bình trên đoạn đường nằm ngang là vTb2 = Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là vTb = 0,5 0,75 0,75 1

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_mon_vat_li_lop_8_nam_hoc_2016_2017_truong.doc