Đề kiểm tra 1 tiết môn Hình học Lớp 6 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Quyết Thắng (Có đáp án)

Câu 3(3 điểm)

Vẽ các hình sau:

a) Hai tia đối nhau Ox và Oy.

b) Hai đường thẳng a và b cắt nhau tại O.

c) Đoạn thẳng AB = 3 cm, rồi vẽ trung điểm M của AB.

 

doc3 trang | Chia sẻ: Chiến Thắng | Ngày: 25/04/2023 | Lượt xem: 131 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết môn Hình học Lớp 6 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Quyết Thắng (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT TP LAI CHÂU TRƯỜNG THCS QUYẾT THẮNG KIỂM TRA Môn: Hình học 6 Năm học 2016 - 2017. Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ BÀI Câu 1 (1 điểm ) A m d Khi nào M là trung điểm của đoạn thẳng AB ? Câu 1(2 điểm): Cho hình vẽ bên. Dùng kí hiệu thích hợp điền vào ô trống: a) A d b) A m Câu 3(3 điểm) Vẽ các hình sau: Hai tia đối nhau Ox và Oy. Hai đường thẳng a và b cắt nhau tại O. Đoạn thẳng AB = 3 cm, rồi vẽ trung điểm M của AB. Câu 4 (3 điểm) Trên tia Ox vẽ hai đoạn thẳng OA và OB sao cho: OA= 2 cm, OB= 4 cm. Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? So sánh AO và AB. A có là trung điểm của OB không ? Vì sao ? Câu 5 ( 1 điểm) Vẽ sơ đồ trồng 10 cây thành 5 hàng, mỗi hàng 4 cây ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM Câu Hướng dẫn chấm Điểm 1 Nêu mỗi điều kiện đúng được 0,5 điểm 1 2 Î ( 1 đ ) Ï ( 1 đ ) 1 1 3 O y x 1 a O b 1 A B M 1 4 0,5 Điểm A nằm giữa hai điểm O và B vì OA < OB 0,5 Tính AB Vì A nằm giữa O và B nên: Ta có : OA + AB = OB AB= OB - OA= 4- 2 = 2 cm Vậy OA= AB (= 2 cm) 0,25 0,25 0,25 0,5 A là trung điểm của OB vì: + A nằm giữa O và B( theo a) + A cách đều O và B( theo b) 0,25 0,25 0,25 5 1

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_mon_hinh_hoc_lop_6_nam_hoc_2016_2017_truo.doc
Giáo án liên quan