Bài giảng Toán tuần 28 Luyện tập / 151_ Nguyễn Thị Hương

Bài 1 :

Lan gấp được 14 cái thuyền, Lan cho bạn 4 cái thuyền. Hỏi Lan còn baonhiêu cái thuyền ?

 

ppt15 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 816 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán tuần 28 Luyện tập / 151_ Nguyễn Thị Hương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luyện tập / 151 tuần 28 Giáo viên thực hiện : Nguyễn Thị Hương 1B Lan gấp được 14 cái thuyền, Lan cho bạn 4 cái thuyền. Hỏi Lan còn baonhiêu cái thuyền ? Bài 1 : Lan gấp được 14 cái thuyền, Lan cho bạn 4 cái thuyền. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái thuyền ? Bài 1 : 14 4 bao nhiêu cái thuyền còn Có: cái thuyền Cho: cái thuyền Tóm tắt: Bài giải 14 4 Còn lại: .... cái thuyền? Số cái thuyền Lan còn lại là : 14 – 4 = 10 (cái thuyền) Đáp số: 10 cái thuyền Lan còn lại là : Lan còn lại số cái thuyền là : Bài 1 : Nhìn hình ảnh đặt đề bài toán và giải bài toán đó. Số bạn nam tổ em có là : 9 – 5 = 4 (bạn) Đáp số: 4 bạn Bài giải Bài 3: Một sợi dây dài 13 cm, đã cắt đi 2cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăngtimét ? Bài 3 13cm ?cm 2cm Sợi dây còn lại dài là : 13 – 2 = 11 (cm) Đáp số: 11 cm Bài giải Bài 4: Giải bài toán theo tóm tắt sau : Có: hình tròn Tô: hình tròn Tóm tắt: Không tô màu: .... hình tròn? 15 4 Không tô màu là : 15 – 4 = 11 (hình tròn) Đáp số: 11 hình tròn Bài giải Trò chơi : Em hãy đặt 1 đề toán bằng phép cộng hoặc trừ và giải bài toán đó:

File đính kèm:

  • pptLuyen tap(3).ppt
Giáo án liên quan