Bài giảng Toán tuần 27: Luyện tập chung

Kiểm tra bài cũ:

1. Đọc thuộc bảng cộng trong phạm vi 10.

2. Đọc thuộc bảng trừ trong phạm vi 10.

 

ppt15 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 1083 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán tuần 27: Luyện tập chung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO VIÊN: LÊ THỊ HÀ Thứ bảy ngày 18 tháng 12 năm 2013 1. Đọc thuộc bảng cộng trong phạm vi 10. 2. Đọc thuộc bảng trừ trong phạm vi 10. Toán : 3. Viết phép tính thích hợp : Có : 7 bông hoa Bớt :2 bông hoa Còn :….bông hoa ? 7 - 2 = 5 Thứ bảy ngày 18 tháng 12 năm 2013 Toán : Luyện tập chung Thứ bảy ngày 18 tháng 12 năm 2013 Toán : SGK/92 1. TÝnh : 4 6 9 2 5 3 2 7 8 7 10 8 + + - + a ) 4 + 4 – 6 = 10 – 9 + 7 = 2 + 6 + 1 = 8 – 5 – 2 = 9 – 5 + 4 = 6 -3 + 2 = 10 + 0 – 5 = 7 - 4 + 4 = b) - - Luyện tập chung Thứ bảy ngày 18 tháng 12 năm 2013 Toán : Luyện tập chung 1. TÝnh : 4 6 9 2 5 3 2 7 8 7 10 8 + + - + Thứ bảy ngày 18 tháng 12 năm 2013 Toán : a ) Luyện tập chung 1. TÝnh : 4 6 9 2 5 3 2 7 8 7 10 8 9 1 2 10 7 8 + + - + Thứ bảy ngày 18 tháng 12 năm 2013 Toán : a ) Bảng con 10 – 9 + 7 = 2 + 6 + 1 = 9 – 5 + 4 = 6 -3 + 2 = 4 + 4 – 6 = 8 – 5 – 2 = 7 - 4 + 4 = 1 2 8 9 5 8 5 7 10 + 0 – 5 = 1 b) Thứ bảy ngày 18 tháng 12 năm 2013 Toán : Luyện tập chung Làm vào vở số 2 8 = … + 5 10 = 4 +… 9 = 10 -…. 6 = … + 5 7 = … + 7 2 = 2 -…. 3 1 2) Số ? Toán : Luyện tập chung Thứ bảy ngày 18 tháng 12 năm 2013 Làm vào SGK 0 6 1 0 3) Trong các số 6, 8, 4, 2, 10 : a-Số nào lớn nhất ? b- Số nào bé nhất ? 10 2 Thứ bảy ngày 18 tháng 12 năm 2013 Toán : Luyện tập chung NHÓM ĐÔI Thứ bảy ngày 18 tháng 12 năm 2013 Toán : 4) Viết phép tính thích hợp: Có : 5 con cá Thêm : 2 con cá Có tất cả :..con cá ? Luyện tập chung Đồ dùng 5)Trong hình bên: Có bao nhiêu hình tam giác? Thứ bảy ngày 18 tháng 12 năm 2013 Toán : Luyện tập chung H Đ cả lớp Có 8 hình tam giác Toán : Luyện tập chung Ong tìm hoa

File đính kèm:

  • pptLuyen tap chung tuan 17.ppt
Giáo án liên quan