Bài giảng Toán Phép trừ trong phạm vi 6_ Phạm Thị Xuyên

Kiểm tra bài cũ

1.Tính:

 2 + 4 = 5 + 1 + 0 =

 5 + 1 = 4 + 0 + 2 =

 3 + 3 = 1 + 4 + 1 =

 

ppt26 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 948 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Phép trừ trong phạm vi 6_ Phạm Thị Xuyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHàO MừNG CáC thầy cô giáo Về dự chuyên đề toán 1 GV thực hiện: Phạm Thị Xuyên Kiểm tra bài cũ Thứ sáu, ngày 6 tháng 11 năm 2009 Toán 1.Tính: 2 + 4 = 5 + 1 + 0 = 5 + 1 = 4 + 0 + 2 = 3 + 3 = 1 + 4 + 1 = 6 6 6 6 6 6 Thứ sáu, ngày 6 tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ trong phạm vi 6 6 - 1 = 5 6 - 1 = 5 Thứ sáu, ngày 6 tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ trong phạm vi 6 6 – 5 = 1 6 - 1 = 5 Thứ sáu, ngày 6 tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ trong phạm vi 6 6 - 5 = 1 6 - 2 = 4 6 - 1 = 5 Thứ sáu, ngày 6 tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ trong phạm vi 6 6 - 5 = 1 6 – 2 = 4 6 - 4 = 2 6 - 1 = 5 Thứ sáu, ngày 6 tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ trong phạm vi 6 6 - 5 = 1 6 – 2 = 4 6 - 4 = 2 6 – 3 = 3 6 - 1 = 5 Thứ sáu, ngày 6 tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ trong phạm vi 6 6 - 5 = 1 6 – 2 = 4 6 - 4 = 2 6 - 3 = 3 6 - 1 = 5 Thứ sáu, ngày 6 tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ trong phạm vi 6 6 - 5 = 1 6 - 2 = 4 6 - 4 = 2 6 - 3 = 3 Thứ sáu, ngày 6 tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ trong phạm vi 6 6 – 1 = 6 – 2 = 6 – 3 = 6 – 4 = 6 – 5 = Thứ sáu, ngày 6 tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ trong phạm vi 6 6 – = 5 – 2 = 4 6 – 3 = – 4 = 2 6 – = 1 Thứ sáu, ngày 6 tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ trong phạm vi 6 6 – 1 = 6 – 2 = 6 – 3 = 6 – 4 = 6 – 5 = 6 5 - 1 6 4 - 2 6 3 - 3 6 0 - 6 Thứ sáu, ngày 6 tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ trong phạm vi 6 Bài 1: Tính: 4 5 - - 6 6 2 1 Thứ sáu, ngày 6 tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ trong phạm vi 6 Bài 1: Tính: Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 5 + 1 = ... 4 + 2 = ... 3 + 3 = ... 1 + ...= 6 ... + 4 = 6 ...+ 3 = 6 6 - 5 = ... 6 - 2 = ... 6 - 3 = ... 6 - 1 = ... 6 - 4 = ... 6 - ... = 3 6 1 3 5 6 2 2 4 3 3 5 6 Thứ sáu, ngày 6 tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ trong phạm vi 6 Bài 1: Tính: Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Bài 3: Tính: 6 – 5 – 1 = 6- 4 – 2 = 6 - 3 – 3 = 6 – 1 – 5 = 6 – 2 – 4 = 6 – 6 = 0 0 0 0 0 0 Bài 4: Viết phộp tớnh thớch hợp: 6 - 2 = 4 a. 6 - 1 = 5 b. Bài 4: Viết phộp tớnh thớch hợp: 5 - 2 6 - 1 6 - 3 5 2 3 Nối phép tính với số thích hợp 6 - 5 = 1 6 - 2 = 4 6 - 4 = 2 6 - 3 = 3 6 - 1 = 5 Phép trừ trong phạm vi 6 Toán Thứ sáu, ngày 6 tháng 11 năm 2009

File đính kèm:

  • pptphep tru trong pv 6.ppt
Giáo án liên quan