Bài giảng Toán: phép cộng trong phạm vi 9_ Lê Thị Thu Nhân

Kiểm tra bài cũ:

Kiểm tra miệng (4HS)

3+ 3 + 2=

5 + 1 + 2=

8 – 2 – 4 =

 

ppt11 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 822 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán: phép cộng trong phạm vi 9_ Lê Thị Thu Nhân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 9 Toán: GV: Lê Thị Thu Nhân TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN BỔNG Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2009 8 2 3+ 3 + 2= 8 – 2 – 4 = 5 + 1 + 2= Toán: Kiểm tra bài cũ: 8 Bài 1/75. Kiểm tra miệng (4HS) Tính: Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2009 Toán: Phép cộng trong phạm vi 9 Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2009 Toán: Phép cộng trong phạm vi 9 8 + 1 = 9 1 + 8 = 9 Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2009 Toán: Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2009 Toán: Phép cộng trong phạm vi 9 7 + 2 = 9 8 + 1 = 9 1 + 8 = 9 2 + 7 = 9 Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2009 Toán: Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2009 Toán: Phép cộng trong phạm vi 9 8 + 1 = 9 1 + 8 = 9 7 + 2 = 9 2 + 7 = 9 6 + 3 = 9 3 + 6 = 9 5 + 4 = 9 4 + 5 = 9 Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2009 Toán: Phép cộng trong phạm vi 9 8 + 1 = …+ 8 = 7 +… = 2 + 7 = 6 +… = 3 + 6 = 5 + …= 4 + 5 = 9 9 9 9 9 9 9 9 1 2 3 4 Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2009 Toán: Phép cộng trong phạm vi 9 9 8 9 9 9 7 Bài 1/76: Tính: Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2009 Toán: Phép cộng trong phạm vi 9 Bài 2/76: Tính: 2 + 7 = 0 + 9 = 8 – 5 = 9 9 3 4 + 5 = 4 + 4 = 7 - 4 = 8 + 1 = 5 + 2 = 6 – 1 = 8 9 3 9 7 5 Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2009 Toán: Phép cộng trong phạm vi 9 Bài 3/77: Tính: 4 + 5 = 4 + 1 + 4 = 4 + 2 + 3 = 9 9 9 6 + 3 = 6 + 1 + 2 = 6 + 3 + 0 = 1 + 8 = 1 + 2 + 6 = 1 + 5+ 3 = 9 9 9 9 9 9 Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2009 Toán: Phép cộng trong phạm vi 9 Bài 4/77: Viết phép tính thích hợp: 9 8 + 1 1 + 8 7 + 2 2 + 7 6 + 3 5 + 4 4 + 5 3 + 6

File đính kèm:

  • pptTuan 14 Phep cong trong pham vi 9.ppt
Giáo án liên quan