Bài giảng Toán: Bài: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ)

Bài cũ

Đặt tính và tính

Tổ 1

54 - 22

Tổ 2

32 - 11

Tổ 3

74 - 42

 

ppt18 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 887 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán: Bài: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY Cễ VỀ THAM DỰ HỘI THI GIÁO VIấN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN – NĂM HỌC 2010 - 2011 Bài cũ Thứ hai ngày 28 thỏng 3 năm 2011 Toỏn Tổ 1 Tổ 2 Tổ 3 ** Đặt tớnh và tớnh 54 - 22 32 - 11 74 - 42 b Thứ hai ngày 28 tháng 3 năm 2011 Toán: Bài: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) Toán: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) 6 5 3 0 - 5 3 65 - 30 = 65 30 - 5 3 . 5 trừ 0 bằng 5, viết 5 . 6 trừ 3 bằng 3, viết 3 ? 35 Toán: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) 3 6 4 - 2 3 36 - 4 = 36 4 - 2 3 . 6 trừ 4 bằng 2, viết 2 . Hạ 3, viết 3 ? 32 chục đơn vị Vậy: 65 - 30 = 35 6 5 3 0 3 5 65 30 - 5 3 - chục đơn vị Vậy: 36 - 4 = 32 3 6 4 3 2 36 4 - 2 3 - Toán: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) Bài 1: Tính a. 82 50 75 40 48 20 69 50 98 30 55 55 - - - - - - b. 68 4 37 2 88 7 33 3 79 0 54 4 - - - - - - Toán: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) Bài 1: Tính a. 82 50 75 40 48 20 69 50 98 30 55 55 - - - - - - 32 35 28 19 68 00 Toán: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) Bài 1: Tính b. 68 4 37 2 88 7 33 3 79 0 54 4 - - - - - - 64 35 81 30 79 50 Toán: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) Bài 2: Đúng ghi Đ, Sai ghi S a. 57 5 - - b. 57 57 5 - 50 52 c. 5 07 d. 57 5 - 52 57 5 - Toán: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) Bài 2: Đúng ghi Đ, Sai ghi S 57 5 - 50 07 57 - 52 57 5 - 57 s S Đ 52 - 5 S 5 5 4 3 2 1 Hết giờ Toán: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) Bài 3: Tính nhẩm a. b. 66 - 60 = 78 - 50 = 72 - 70 = 43 - 20 = 58 - 4 = 58 - 8 = 99 - 1 = 99 - 9 = 50 6 28 2 98 23 90 54 Toán: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) 35 - 2 = ....... 22 - 0 = ....... 48 - 20 = .........

File đính kèm:

  • pptTHI GV GIOI.ppt
  • mp3RingRing.mp3
  • wavRingRing-Reng Reng.wav
  • mp3tieng trong truong.mp3
Giáo án liên quan