Bài giảng Toán Bài: phép trừ dạng 17 - 7

Viết phép tính thích hợp

 

Có : 15 cái kẹo

Đã ăn : 5 cái kẹo

Còn : . cái kẹo?

 

ppt8 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 966 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Bài: phép trừ dạng 17 - 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 7 7 _ 1 0 17 – 7 = 10 17 _ 7 0 7 trừ 7 bằng 0, viết 0 Hạ 1, viết 1 1 Chóng ta cïng h¸t nµo 12 2 13 3 11 1 - - 15 5 19 7 14 4 - - - - 1. TÝnh 10 10 10 10 12 19 9 18 8 17 7 16 6 - - - - 10 10 10 10 10 2. TÝnh nhÈm 15 – 5 = 11 – 1 = 16 – 3 = 14 – 4 = 19 – 9 = 18 – 8 = 12 – 2 = 13 – 2 = 17 – 4 = 10 10 11 13 10 10 13 10 10 3. Viết phép tính thích hợp 15 _ 5 = 10 Có : 15 cái kẹo Đã ăn : 5 cái kẹo Còn : ... cái kẹo? C¶m ¬n c¸c c« gi¸o ®Õn dù giê víi líp 1A

File đính kèm:

  • pptGiao an dien tu(4).ppt
Giáo án liên quan