Bài giảng Toán Bài : Phép trừ

a - b = c

số bị trừ

số trừ

Hiệu

a - a =

a - ( b + c ) =

a - b - c

a - c - b

 

ppt10 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 870 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Bài : Phép trừ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày 4 tháng 4 năm 2005 Môn : toán Bài : Phép trừ * Những kiến thức cần ghi nhớ: a - b = c số bị trừ số trừ Hiệu a - a = 0 a - ( b + c ) = a - b - c = a - c - b Thứ hai ngày 4 tháng 4 năm 2005 Môn : toán Bài : Phép trừ * Bài 1 : tính rồi thử lại a) 4635 - 2783 Thử lại 1852 4635 b) Thử lại - Thứ hai ngày 4 tháng 4 năm 2005 Môn : toán Bài : Phép trừ * Bài 1 : tính rồi thử lại c) 8,243 3,659 - 4,584 Thử lại 8,243 Thứ hai ngày 4 tháng 4 năm 2005 Môn : toán Bài : Phép trừ Bài 2 ( tr 188 ) : Tìm x a) X + 6,72 = 9,14 X = 9,14 - 6,72 X = 2,42 2 9 + X = 1 X = X = TL: 2,42 + 6,72 = 9,14 TL: Thứ hai ngày 4 tháng 4 năm 2005 Môn : toán Bài : Phép trừ Bài số 3 ( tr 188 ) Tính bằng các cách khác nhau: = 4000 C1) C2) 6899 - 2800 - 99 = = 4099 - 99 = 4000 C3) = 6899 - 99 - 2800 = 6800 - 2800 = 4000 = * 45,75 - ( 24,7 + 1,05 ) Cách làm tương tự. Thứ hai ngày 4 tháng 4 năm 2005 Môn : toán Bài : Phép trừ Bài số 4 ( tr 188 ) : Tóm tắt Sơ đồ : Diện tích trồng lúa Diện tích trồng cây ăn quả ? Đáp số : 581,6 ha Thứ hai ngày 4 tháng 4 năm 2005 Môn : toán Bài : Phép cộng Thứ hai ngày 4 tháng 4 năm 2005 Môn : toán Bài : Phép cộng Thứ hai ngày 4 tháng 4 năm 2005 Môn : toán Bài : Phép cộng

File đính kèm:

  • pptPhep tru 54.ppt
Giáo án liên quan