Bài giảng Toán Bài: các số tròn chục từ 110 đến 200

Kiểm tra bài cũ :

Các số tròn trăm

Từ bé đến lớn : 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

Từ lớn đến bé : 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100

 

ppt8 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 892 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Bài: các số tròn chục từ 110 đến 200, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HOÀ BÌNH 2 GIÁO VIÊN DẠY: HÀ VĂN XUÂN MÔN :TOÁN BÀI: CÁC SỐ TRÒN CHỤC TỪ 110 ĐẾN 200 NĂM HỌC: 2009 - 2010 Thứ năm ngày 18 tháng 3 năm 2010 Caùch ngoân : Taác ñaát taác vaøng Toán : Kiểm tra bài cũ : Từ bé đến lớn : 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 Các số tròn trăm Từ lớn đến bé : 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100 Thứ năm ngày 18 tháng 3 năm 2010 Caùch ngoân : Taác ñaát taác vaøng Toán : Các số tròn chục từ 110 đến 200 1 1 0 1 moät traêm möôøi 1 0 2 1 moät traêm hai möôi 1 3 0 1 moät traêm ba möôi 1 0 2 0 3 0 1 1 1 2 0 0 moät traêm möôøi moät traêm hai möôi 1 3 0 moät traêm ba möôi 110 120 130 1 4 0 140 moät traêm boán möôi 1 5 0 150 moät traêm naêm möôi 1 6 0 160 moät traêm saùu möôi 1 7 0 170 moät traêm baûy möôi 1 8 0 180 moät traêm taùm möôi 1 9 0 190 moät traêm chín möôi 2 0 0 200 hai traêm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thứ năm ngày 18 tháng 3 năm 2010 Caùch ngoân : Taác ñaát taác vaøng Toán : Các số tròn chục từ 110 đến 200 Baøi 1: Vieát (theo maãu): 130 moät traêm ba möôi 120 150 170 140 180 110 160 190 200 ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. moät traêm hai möôi moät traêm naêm möôi moät traêm baûy möôi moät traêm boán möôi moät traêm taùm möôi moät traêm möôøi moät traêm saùu möôi moät traêm chín möôi hai traêm Thứ năm ngày 18 tháng 3 năm 2010 Caùch ngoân : Taác ñaát taác vaøng Toán : Các số tròn chục từ 110 đến 200 Baøi 2: > 110 … 120 150 … 130 > 130 … 150 150 … 130 Thứ năm ngày 18 tháng 3 năm 2010 Caùch ngoân : Taác ñaát taác vaøng Toán : Các số tròn chục từ 110 đến 200 Baøi 3: > < Thứ năm ngày 18 tháng 3 năm 2010 Caùch ngoân : Taác ñaát taác vaøng Toán : Các số tròn chục từ 110 đến 200 Củng cố dặn dò

File đính kèm:

  • pptcac so tron chuc tu 110 den 200.ppt
Giáo án liên quan