Bài giảng Toán 1 - Tiết 86: Xăng-ti-mét. Đo độ dài

1. Vẽ hai điểm rồi nối hai điểm đó để có 1 đoạn thẳng.

2. Đo độ dài hai đoạn thẳng trên bằng gang tay.

Xăng - ti - mét viết tắt là cm.

một xăng-ti-mét

ba xăng-ti-mét

sáu xăng-ti-mét

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống rồi đọc số đo:

 

ppt9 trang | Chia sẻ: yencn352 | Ngày: 27/09/2021 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán 1 - Tiết 86: Xăng-ti-mét. Đo độ dài, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chµo mõng quý thÇy c« vÒ dù giê !to¸n líp 11. Vẽ hai điểm rồi nối hai điểm đó để có 1 đoạn thẳng. 2. Đo độ dài hai đoạn thẳng trên bằng gang tay.Xăng - ti - mét. Đo độ dàiToánXăng - ti - mét viết tắt là cm.1 cmmột xăng-ti-mét3 cmba xăng-ti-mét6 cmsáu xăng-ti-métDCNMBA* Thực hành:Bài 1: ViếtXăng - ti - mét. Đo độ dàiToánXăng - ti - mét viết tắt là cm.4* Thực hành:Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống rồi đọc số đo:Xăng - ti - mét. Đo độ dàiToánXăng - ti - mét viết tắt là cm.cmcmcm345Xăng - ti - mét viết tắt là cm.* Thực hành:Bài 3: s Đặt thước đúng ghi đ, sai ghi s:đXăng - ti - mét. Đo độ dàiToán s * Thực hành: 10 cmBài 4:Đo độ dài mỗi đoạn thẳng rồi viết các số đo:Xăng - ti - mét viết tắt là cm.* Thực hành:Xăng - ti - mét. Đo độ dàiToán.................................6 cm..................4 cm..................9 cm10 cmXIN CH©n thµnh c¸m ¬n c¸c thÇy, c« vµ c¸c em !Xăng - ti - mét. Đo độ dàiToánXăng - ti - mét viết tắt là cm. đs s đ Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô Trò chơi tiếp sức12 cm14 cm19 cm 9 cm

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_1_tiet_86_xang_ti_met_do_do_dai.ppt
Giáo án liên quan