Bài giảng Toán 1 - Tiết 46: Phép cộng trong phạm vi 6

Viết phép tính thích hợp

Hình thành phép cộng trong phạm vi 6

Bảng cộng trong phạm vi 6

Hãy đọc lại Bảng cộng trong phạm vi 6

 

ppt15 trang | Chia sẻ: yencn352 | Ngày: 27/09/2021 | Lượt xem: 158 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán 1 - Tiết 46: Phép cộng trong phạm vi 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chµo mõng quý thÇy c« vỊ dù giê !to¸n líp 145 - ? = 535 - ? = 422 + 3 + 0 = ?51015 - 3 = ?2SỐ?Viết phép tính thích hợp 3+2=5 2 + 3 = 5 Toán PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6Hình thành phép cộng trong phạm vi 65 + 1 = ... 4 + 2 = ... 3 + 3 = ... 3 + 3 = ... 2 + 4 = ... 1 + 5 = ... 6666665 + 1 = 6 1 + 5 = 6 4 + 2 = 6 2 + 4 = 6 3 + 3 = 6????????Hãy đọc lại Bảng cộng trong phạm vi 6Bảng cộng trong phạm vi 6Nghỉ giữa tiết Hướng dẫn thực hành 51...24...33...15...42...06...6666661. Tính Bảng con2. Tính ( Thảo luận nhóm đôi : Tính và nêu nhận xét )4 + 2 =2 + 4 =2 + 2 =3 + 3=5 + 0 =0 + 5 =5 + 1 =1 + 5 =66665546Bằng nhauBằng nhauBằng nhau3. Tính 4 + 1 + 1 =3 + 2 + 1 =4 + 0 + 2 =2 + 2 + 2 =3 + 3 + 0 =Hoặc 4 + 1 + 1 = 4 + 2 = 65+ 1 =66666665 + 1 + 0 =642=64. Viết phép tính thích hợp +2+4=6Viết phép tính thích hợp3+3=65 + 1 = 6 1 + 5 = 6 4 + 2 = 6 2 + 4 = 6 3 + 3 = 6?????Hãy đọc lại Bảng cộng trong phạm vi 6Đọc lại Bảng cộng trong phạm vi 6Trò chơi : TÌM NHÀ CHO CON VẬT 2+32+45-23+14-262435XIN CH©n thµnh c¸m ¬n c¸c thÇy, c« vµ c¸c em !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_1_tiet_46_phep_cong_trong_pham_vi_6.ppt
Giáo án liên quan