Bài giảng Toán 1 - Tiết 38: Phép trừ trong phạm vi 4

Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4

* Trò chơi củng cố: “Thỏ ăn cà rốt”

Em hãy chỉ đường để mỗi chú thỏ đều ăn được số củ cà rốt trong dĩa bằng kết quả phép tính thỏ mang trên mình

4 - 1 = 3

4 - 2 = 2

4 - 3 = 1

 

ppt16 trang | Chia sẻ: yencn352 | Ngày: 27/09/2021 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán 1 - Tiết 38: Phép trừ trong phạm vi 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chµo mõng quý thÇy c« vÒ dù giê !to¸n líp 11. Bài cũ:*Tính2 + 1 =3 - 2 =*Đặt phép tính thích hợp:3+1=431Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 44 - 1 = 3a) Hình thành phép trừ trong phạm vi 42. Bài mớiTiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 44 - 2 = 2a) Hình thành phép trừ trong phạm vi 42. Bài mớiTiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 44 - 3 = 12. Bài mớia) Hình thành phép trừ trong phạm vi 44-1=3Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 44-3=14-2=24-1=34-2=24-3=12. Bài mớia) Hình thành phép trừ trong phạm vi 4Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 44-3=14-1=34-2=22. Bài mớia) Hình thành phép trừ trong phạm vi 4Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 42. Bài mới 3 43+1=41+3=44-1=34-3=1 1b) Mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừTiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 42. Bài mới 2 2 42+2=44-2=2b) Mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừTiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 43+1=41+3=44-1=34-3=14-2=22+2=42. Bài mớib) Mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừTiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 43+1=41+3=44-1=34-3=14-2=22+2=42. Bài mớiTiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 43. Bài tập1Tính:4-1=3-1=2-1=3+1=321* Nhẩm* Đưa thẻ số44-3=14-1=31+2=3* Đúng? Sai?Đ3-1=33-2=1SĐ231114132424321312Tính:2Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4Nhóm 1Nhóm 2Nhóm 33. Bài tậpViết phép tính thích hợp:3Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 44-1=33. Bài tập4 - 24 - 34 - 1Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4* Trò chơi củng cố: “Thỏ ăn cà rốt”Em hãy chỉ đường để mỗi chú thỏ đều ăn được số củ cà rốt trong dĩa bằng kết quả phép tính thỏ mang trên mình4 - 1 = 34 - 2 = 24 - 3 = 1XIN CH©n thµnh c¸m ¬n c¸c thÇy, c« vµ c¸c em !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_1_tiet_38_phep_tru_trong_pham_vi_4.ppt
Giáo án liên quan