Bài giảng Toán 1 - Tiết 36: Phép trừ trong phạm vi 3

Bài 3 : Viết phép tính thích hợp

Trò chơi : đúng hay sai

Tìm 2 số sao cho khi cộng lại thì bằng 5 và lấy số lớn trừ đi số bé thì kết quả bằng 1

Số đó là: 3 và 2 vì:

3 + 2 = 5 và 3 - 2 = 1

 

ppt23 trang | Chia sẻ: yencn352 | Ngày: 27/09/2021 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Toán 1 - Tiết 36: Phép trừ trong phạm vi 3, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN TOÁNLíp 1A1KÍNH CHÚC Các thầy cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúcChµo mõng ban gi¸m kh¶o vµ c¸c c« gi¸o vÒ dù giờ 2 bớt 1 còn 12-1=13-1=23 bớt 1 còn 23-2=1 3 bớt 2 còn 12131+2=32+1=32133-1=23-2=11+2=32+1=3Thực hành1+2=3-=-=123123Bài 2 : Tính213231---112Bài 3 : Viết phép tính thích hợp3-1=23-2=13-1=23-2=11+2=42+1=1Trò chơi : đúng hay saissĐĐTìm 2 số sao cho khi cộng lại thì bằng 5 và lấy số lớn trừ đi số bé thì kết quả bằng 1Số đó là: 3 và 2 vì: 3 + 2 = 5 và 3 - 2 = 1Kính chúc các thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc!HOÏC GIOÛI

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_1_tiet_36_phep_tru_trong_pham_vi_3.ppt
Giáo án liên quan