Bài giảng Toán 1 - Tiết 30: Phép cộng trong phạm vi 5

Bài giảng Toán 1 - Tiết 30: Phép cộng trong phạm vi 5

Bài 1: Tính

4 + 1 =

2 + 3 =

3 + 2 =

1 + 4 =

Bài 2: Tính

Bài 3: Số?

Bài 4: Viết phép tính thích hợp

 

ppt18 trang | Chia sẻ: yencn352 | Ngày: 27/09/2021 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán 1 - Tiết 30: Phép cộng trong phạm vi 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chµo mõng quý thÇy c« vÒ dù giê !to¸n líp 1 2 + 1 + 1 = 1 + 2 + 1 =44Kiểm tra bài cũ4+15=Toán: Phép cộng trong phạm vi 51+=454+15=4+15=1+4=5Toán: Phép cộng trong phạm vi 54+15=1+4=53+2=5Toán: Phép cộng trong phạm vi 54+15=1+4=53+2=52+3=5Toán: Phép cộng trong phạm vi 54+15=1+4=53+2=52+3=5Toán: Phép cộng trong phạm vi 54 + 1 = 53 + 2 = 52 + 3 = 51 + 4 = 5Toán: Phép cộng trong phạm vi 54 + 1 = 51 + 4 = 5 5 4 14 + 1 = 53 + 2 = 52 + 3 = 51 + 4 = 5Toán: Phép cộng trong phạm vi 53 + 2 = 52 + 3 = 5 5 2 34 + 1 = 53 + 2 = 52 + 3 = 51 + 4 = 5Toán: Phép cộng trong phạm vi 555554 + 1 = 3 + 2 = 2 + 3 =1 + 4 = Toán: Phép cộng trong phạm vi 5Bài 1: Tính41+41+55514+23+532+Toán: Phép cộng trong phạm vi 5Bài 2: Tính......55 = 4 + ...5 = 1 + ...5144+1=1+4=Toán: Phép cộng trong phạm vi 5Bài 3: Số?4+1=5Toán: Phép cộng trong phạm vi 5Bài 4: Viết phép tính thích hợp3+2=5Toán: Phép cộng trong phạm vi 5Bài 4: Viết phép tính thích hợp 1 + 1 2 + 3 2 + 2 1+ 23245Trò chơi: Tìm nhà cho các con vậtChóc mõng nhãm nèi nhanh vµ ®óngXIN CH©n thµnh c¸m ¬n c¸c thÇy, c« vµ c¸c em !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_1_tiet_30_phep_cong_trong_pham_vi_5.ppt
Giáo án liên quan