Bài giảng Toán 1 - Tiết 17: Số 7

Bài giảng Toán 1 - Tiết 17: Số 7

Kiểm tra bài cũ:

6 gồm mấy và mấy ?

Hãy đếm từ 1 đến 6 và từ 6 về 1:

Nghỉ ngơi thư giãn

Bài 2: Số ?

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống:

 

ppt12 trang | Chia sẻ: yencn352 | Ngày: 27/09/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán 1 - Tiết 17: Số 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN: TOÁNLỚP : 1BÀI : SỐ 7BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ ???KiÓm tra bµi cò:H·y ®Õm tõ 1 ®Õn 6 vµ tõ 6 vÒ 1:6 gåm mÊy vµ mÊy ? 61 7NghØ ng¬i th­ gi·nBài 2: Số ?777Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống:1234567 2135 647Cïng ch¬i!Chän ®óng saiSCïng ch¬i!Chän ®óng sai5<7§Giê häc kÕt thócChóc C¸c em häc sinh!Chăm ngoan häc giái

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_1_tiet_17_so_7.ppt
Giáo án liên quan