Bài giảng Toán 1 - Tiết 113: Phép cộng trong phạm vi 100

Thứ ngày tháng năm 20

Toán:

Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)

Cộng từ trái sang phải

5 cộng 4 bằng 9 viết 9

3 cộng 2 bằng 5 viết 5

Vậy 35 cộng 24 bằng 59

 

ppt21 trang | Chia sẻ: yencn352 | Ngày: 27/09/2021 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Toán 1 - Tiết 113: Phép cộng trong phạm vi 100, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chµo mõng quý thÇy c« vÒ dù giê !to¸n líp 1Thứ ngày tháng năm 20Toán:Nhìn tranh nêu phép tínhKiểm tra bài cũ:Toán:Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)35242435+=. . .ChụcĐơn vị+Thứ ngày tháng năm 203524ChụcĐơn vị +59243559+=Toán:Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)Thứ ngày tháng năm 202435+=Chục Đơn vị 3 5 2 43524+59+Toán:Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)Thứ ngày tháng năm 203 5 2 45 cộng 4 bằng 9 viết 93 cộng 2 bằng 5 viết 59Cộng từ trái sang phải5Vậy 35 cộng 24 bằng 592435+=59Toán:Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)+Thứ ngày tháng năm 203520ChụcĐơn vị+552035+=55Toán:Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)Thứ ngày tháng năm 20ChụcĐơn vị 3 5 2 0+552035+=3520+Toán:Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)Thứ ngày tháng năm 2055+50*5 cộng 0 bằng 5 viết 5*3 cộng 2 bằng 5 viết 5Vậy 35 cộng 20 bằng 55322035+=55Toán:Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)Thứ ngày tháng năm 20352ChụcĐơn vị+73235+=Toán:Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)Thứ ngày tháng năm 2035Viết số 35 trước, rồi viết số 2 sau, viết thẳng cột với số 5 xong viết dấu cộng ở giữa, bên trái hai số, kẻ vạch ngang thay cho dấu bằng.+ChụcĐơn vị+235273235+=Toán:Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)Thứ ngày tháng năm 20532+*5 cộng 2 bằng 7 viết 7* hạ 3 viết 373Toán:Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)Thứ ngày tháng năm 201Tính:52 36+82 14+43 15+76 10++63 5+9 1088 96 58 86 68 19 Toán:Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)Thứ ngày tháng năm 20Thư giãn2Đặt tính rồi tính:35 + 1241 + 3860 + 3822 + 406 + 4354 + 2Toán:Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)Thứ ngày tháng năm 202Đặt tính và tính:35 + 1235 12+4741 34+75 41 + 34Toán:Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)Thứ ngày tháng năm 202240+6222 + 4060 38+9860 + 382Đặt tính rồi tính:Toán:Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)Thứ ngày tháng năm 206 + 43 643+492Đặt tính rồi tính:Toán:Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)54 + 2542+5 6Thứ ngày tháng năm 203Lớp 1A trồng được 35 cây, lớp 2A trồng được 50 cây. Hỏi hai lớp trồng được tất cả bao nhiêu cây?Tóm tắt:Lớp 1A: cây.Lớp 2A: cây.Cả hai lớp: ...cây?355035 + 50 = 85 (cây)Đáp số: 85 câyCả hai lớp trồng được tất cả là:Toán:Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)Bài giảiThứ ngày tháng năm 2074Trò chơi542+5654 2+56542+54321Hết giờ5654 2+Toán:Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)Thứ ngày tháng năm 20XIN CH©n thµnh c¸m ¬n c¸c thÇy, c« vµ c¸c em !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_1_tiet_113_phep_cong_trong_pham_vi_100.ppt
Giáo án liên quan