Bài giảng Toán 1 - Tiết 10: Bé hơn. Dấu bé

Bé hơn. Dấu <

một bé hơn hai

hai bé hơn ba

1. Viết dấu < :

2. Viết (theo mẫu):

Trò chơi thi tìm nhanh kết quả đúng?

Giờ học kết thúc

 

ppt9 trang | Chia sẻ: yencn352 | Ngày: 27/09/2021 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán 1 - Tiết 10: Bé hơn. Dấu bé, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn: ToánBài : Bé hơn .Dấu bé 1<2Môn : Toán2 Bé hơn. Dấu <3<một bé hơn haihai bé hơn baToánBé hơn. Dấu <3454< <1<2Toán2 Bé hơn. Dấu <3<một bé hơn haihai bé hơn ba1. Viết dấu < :Bé hơn. Dấu < Toán2. Viết (theo mẫu):1<32<53<41<5Toán :Bé hơn. Dấu <123451234Trò chơi thi tìm nhanh kết quả đúng? CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI.Giờ học kết thúc

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_1_tiet_10_be_hon_dau_be.ppt
Giáo án liên quan