Bài giảng Toán 1 - Bài: Phép trừ trong phạm vi 9

Bài giảng Toán 1 - Bài: Phép trừ trong phạm vi 9

 Bài 2: Tính

8 + 1 =

9 – 1 =

9 – 8 =

Bài 3: Số

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

ppt23 trang | Chia sẻ: yencn352 | Ngày: 27/09/2021 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Toán 1 - Bài: Phép trừ trong phạm vi 9, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phép trừ trong phạm vi 9Kiểm tra bài cũĐọc bảng cộng trong phạm vi 9 8 + 1 = 7 + 2 = 6 + 3 = 5 + 4 = 1 + 8 = 2 + 7 = 3 + 6 = 4 + 5 =Thứngàythángnăm 20 Toán Phép trừ trong phạm vi 99 – 1 = 8 Phép trừ trong phạm vi 99 – 1 = 9 – 8 = 1 8 Thứngàythángnăm 20 Toán Phép trừ trong phạm vi 99 – 1 = 8 9 – 8 = 19 – 2 = 7Thứngàythángnăm 20 Toán Phép trừ trong phạm vi 99 – 1 = 8 9 – 8 = 19 – 2 = 79 – 7 = 2Thứngàythángnăm 20 Toán Phép trừ trong phạm vi 99 – 1 = 8 9 – 8 = 19 – 2 = 79 – 7 = 29 – 3 = 6Thứngàythángnăm 20 Toán Phép trừ trong phạm vi 99 – 1 = 8 9 – 8 = 19 – 2 = 79 – 7 = 29 – 3 = 69 – 6 = 3Thứngàythángnăm 20 Toán Phép trừ trong phạm vi 99 – 4 = 59 – 1 = 89 – 3 = 6 9 – 2 = 7 9 – 8 = 1 9 – 7 = 2 9 – 6 = 3 Thứngàythángnăm 20 Toán Phép trừ trong phạm vi 99 – 4 = 59 – 1 = 89 – 3 = 6 9 – 2 = 7 9 – 8 = 1 9 – 7 = 2 9 – 6 = 3 9 – 5 = 4Thứngàythángnăm 20 Toán Phép trừ trong phạm vi 99 – 1 = 8 9 – 8 = 1 9 – 2 = 7 9 – 7 = 2 9 – 3 = 6 9 – 6 = 3 9 – 4 = 5 9 – 5 = 4 Thứngàythángnăm 20 Toán Phép trừ trong phạm vi 9 – 1 = 9 – 8 = 9 – = 7 – 7 = – 3 = – 6 = – 4 = 5 9 – = 4 8 2 9 9 1 2 339 6 9 9 Thứngàythángnăm 20 Toán91 9 29 39 49 5 Phép trừ trong phạm vi 9 Bài 1: Tính 8Thứngàythángnăm 20 Toán918- 927- Thứngàythángnăm 20 Toán 321 99 6 9 79 89 99 00 876 491 9 29 39 49 55 Bài 1: Tính Bài 2: Tính8 + 1 = 6 + 3 =9 – 1 = 9 – 3 =9 – 8 =9 – 6 = 7 + 2 =9 – 2 =9 – 7 =9819729635 + 4 =9 – 4 =9 – 5 = 963 Bài 3: Số9325147468553 Phép trừ trong phạm vi 9 Bài 3: Số9876545476- 4+ 25476Thứngàythángnăm 20 Toán Bài 4: Viết phép tính thích hợp:9- 4= 59- 4= 59- 5= 47564328 9 – 1 = 9 – 7 =8219 – = 7 – 8 = 19 9 – = 36 – 3 = 6 29Trị chơi hái quả – 5 = 4 99 – = 54Kính chúc quý thầy cơ sức khoẻ.Chúc các em chăm ngoan học giỏi

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_1_bai_phep_tru_trong_pham_vi_9.ppt
Giáo án liên quan