Bài giảng Tiếng Việt bài 38: eo- Ao

Đọc:

Gió từ tay mẹ

Ru bé ngủ say

Thay cho gió trời

Giữa trưa oi ả.

 

ppt14 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 940 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiếng Việt bài 38: eo- Ao, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TËp thÓ líp 1C ai ©y «i ­¬i u«i ui Kiểm tra bài cũ oi đôi đũa tuổi thơ ay mây bay §äc Thứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2012. Tiếng việt Gió từ tay mẹ Ru bé ngủ say Thay cho gió trời Giữa trưa oi ả. Thứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2012. Tiếng việt m chó mÌo Ìo eo ao s ng«i sao ao Bài 38: eo - ao m chó mÌo Ìo eo Thứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2012. Tiếng việt ao s ng«i sao ao eo Ìo chó mÌo m Bài 38: eo - ao c¸i kÐo leo tr¸i ®µo chµo cê trÌo Thứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2012. Tiếng việt ViÕt b¶ng con Bài 38: eo - ao Thứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2012. Tiếng việt Cái kéo bèo tờ báo Quả táo Thổi sáo

File đính kèm:

  • pptbai38 eo ao 2012.ppt
  • jpegbeo.jpeg
  • jpgCAI KEO.jpg
  • jpegkeo.jpeg
  • jpgquâno.jpg
  • jpegtao.jpeg
  • jpegto bao.jpeg
Giáo án liên quan