Bài giảng Tiếng Anh Lớp 6 - Unit 14: Making plans - Lesson 2: Part A4-5 - Lesson 2: A4,5 (P.142-143)

- first (adv):

- after that (adv):

- then (adv):

- next (adv):

- finally (adv):

đầu tiên, thứ nhất

tiếp theo, sau đó

sau đó

kế tiếp

cuối cùng

 

ppt10 trang | Chia sẻ: lienvu99 | Ngày: 04/11/2022 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiếng Anh Lớp 6 - Unit 14: Making plans - Lesson 2: Part A4-5 - Lesson 2: A4,5 (P.142-143), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
WELCOME TO OUR CLASS! Nha Trang 1 Ha Long 2 Hue 5 Da Lat 6 Ho Chi Minh city 3 Ha Noi 4 7 8 9 10 11 12 Tuesday, March 15 th , 2011. UNIT 14: MAKING PLANS LESSON 2: A4,5 (P.142-143) VOCABULARY: - first (adv): đầu tiên , thứ nhất - then (adv): sau đó - next (adv): kế tiếp - after that (adv): tiếp theo , sau đó - finally (adv): cuối cùng ORDERING A. HUE B. HO CHI MINH CITY C. NHA TRANG D. HA LONG BAY 1. First 2. Then 3. Next 4. After that 5. Finally Phuong Mai E. HA NOI ORDERING 1. First 2. Then 3. Next 4. After that 5. Finally D. HA LONG BAY A. HUE C. NHA TRANG B. HO CHI MINH CITY E. HA NOI COMPLETE THE TABLE Places to visit Where to stay? How long? What to do? 1. 2. 3. 4. 5. Ha Long Bay At a friend’s house For two days Ha Noi In a hotel For three days See Ngoc Son temple Hue For two days See the citadel Nha Trang Ho Chi Minh city With uncle & aunt With grandmother & grandfather For three days For a week ASK AND ANSWER Which place are Phuong and Mai going to visit first? They are going to visit Ha Long Bay first. Where are they going to stay? They are going to stay with their aunt and uncle. How long are they going to stay? They are going to stay for two days. What are they going to do? They are going to see Ngoc Son Temple. HOMEWORK - Learn by heart vocabulary. - Prepare the next lesson B1,2 (p.144). GOODBYE. SEE YOU AGAIN!

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_anh_lop_6_unit_14_making_plans_lesson_2_part.ppt