Bài giảng môn Hóa học 8 - Bài 22: Tính theo phương trình hóa học

Ví dụ 3: Đốt cháy hoàn toàn 6,5 g bột kẽm Zn trong khí oxi O2, người ta thu được kẽm oxit (ZnO).

a)Lập phương trình phản ứng.

b)Tính khối lượng kẽm oxit thu được.

c)Tính khối lượng khí O2 tham gia phản ứng.

 

ppt17 trang | Chia sẻ: lienvu99 | Ngày: 29/10/2022 | Lượt xem: 189 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Hóa học 8 - Bài 22: Tính theo phương trình hóa học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh vÒ dù tiÕt häc! M«n : Hóa học 8 Gi¸o viªn : NguyÔn ThÞ Minh Th ­ Tr­êng THCS §« ng Lç KIỂM TRA BÀI CŨ Nung đá vôi có thành phần chính là canxi cacbonat CaCO 3 thu được vôi sống CaO và khí cacbonic CO 2 . Lập PTHH, cho biết tỉ lệ số phân tử giữa các chất . Nếu đem nung 1 ptử CaCO 3 thì thu được ptử CaO 1 Nếu đem nung 2 ptử CaCO 3 thì thu được ptử CaO 2 Nếu đem nung 6.10 23 pt ử CaCO 3 thu được ptử CaO 6. 10 23 Vậy nếu đem nung 1 mol phân tử CaCO 3 thì thu được mol phân tử CaO Xét PTHH : CaCO 3 CaO + CO 2 t o 1 Trong PTHH, TØ lÖ sè mol cña c¸c chÊt = tØ lÖ hÖ sè c¸c chÊt TIẾT 32- BÀI 22 TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC Ví dụ 1 : Nung đá vôi CaCO 3 , thu được vôi sống CaO và khí cacbonic CO 2 . Hãy tính kh ối lượng vôi sống thu được khi nung 25g CaCO 3 . VÝ dô 2 : TÝnh khèi l­îng CaCO 3 cÇn dïng ®Ó ® iÒu chÕ ®­ îc 28 g CaO . “Ai nhanh hơn ” Cho ph­¬ng tr×nh ph¶n ứ ng hãa häc ; CuO + CO --------> Cu + CO 2 NÕu ® iÒu chÕ 32 g Cu th × : Khèi l­îng CO cÇn dïng lµ: A. 1,4 g B. 14 g C. 28 g D. 2,8 g 2. Khèi l­îng CuO cÇn dïng lµ: A. 4 g B. 28 g C. 40 g D. 2,8 g 3. Khèi l­îng CO 2 thu ®­ îc lµ: A. 22 g B. 2,2 g C. 44 g D. 4,4 g ( cho : Cu = 64 ; C = 12 ; O = 16 ) TRÒ CHƠI CÁC BƯỚC TÍNH KHỐI LƯỢNG CHẤT THAM GIA VÀ SẢN PHẨM Ví dụ 3: Đốt cháy hoàn toàn 6,5 g bột kẽm Zn trong khí oxi O 2 , người ta thu được kẽm oxit ( ZnO ). b)Tính khối lượng kẽm oxit thu được . c)Tính khối lượng khí O 2 tham gia phản ứng . a)Lập phương trình phản ứng . Bài làm PTHH: 2Zn + O 2 → 2ZnO - Số mol của Zn là : n Zn = m Zn M Zn = 6,5 65 = 0,1 (mol) - Theo PTPƯ: 2Zn + O 2 → 2ZnO 2mol → 1mol → 2mol 0,1mol → 0,05mol → 0,1mol = m ZnO n ZnO .M ZnO = 0,1 . 81 8,1 (g) = b) Khối lượng của ZnO là : c) Khối lượng của oxi là : m O 2 = n O 2 .M O 2 = 0,05 . 32 1,6 (g) = Hướng dẫn học ở nhà Học lại phần 1 bài 22. Ghi nhớ các bước giải bài toán tìm khối lượng chất dựa theo PTHH. Làm các bài tập 1b, 3a,b SGK- 75. Chuẩn bị phần 2, bài 22: Tính theo phương trình hóa học . Giờ học kết thúc Chúc Quý Thầy Cô và các em sức khoẻ, hạnh phúc.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_hoa_hoc_8_bai_22_tinh_theo_phuong_trinh_hoa_ho.ppt