Bài giảng Học vần : ong - Ông

Kiểm tra bài cũ :

Đọc :

Gà mẹ dẫn đàn con ra bãi cỏ. Gà con vừa chơi vừa chờ mẹ rẽ cỏ, bới giun.

 

ppt17 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 840 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Học vần : ong - Ông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên : Lê Thị Lộc Tháng 11 / 2010 Thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2010 Học vần : Kiểm tra bài cũ : Đọc : cuồn cuộn con vượn thôn bản Thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2010 Học vần : Kiểm tra bài cũ : Đọc : Gà mẹ dẫn đàn con ra bãi cỏ. Gà con vừa chơi vừa chờ mẹ rẽ cỏ, bới giun. Thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2010 Học vần : Kiểm tra bài cũ : Viết : Thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2010 Học vần : ong - ông ong ong v õng ong on o ng n Thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2010 Học vần : ong - ông ong ong v õng cái võng Thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2010 Học vần : ong - ông ong ông ong ông v õng s cái võng dòng sông Thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2010 Học vần : ong - ông ong ông ong ông v õng s cái võng dòng sông ông ong ng ô o Thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2010 Học vần : ong - ông Luyện viết bảng con Thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2010 Học vần : ong - ông ong ông ong ông v õng s cái võng dòng sông con ong công viên vòng tròn cây thông Thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2010 Học vần : ong - ông ong ông ong ông v õng s cái võng dòng sông con ong công viên vòng tròn cây thông Tìm thêm tiếng hoặc từ ngữ có vần ong, ông lòng mẹ, phóng viên, bông sen, cầu vồng Thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2010 Học vần : ong - ông ong ông ong ông v õng s cái võng dòng sông con ong công viên vòng tròn cây thông con ong vòng tròn cây thông công viên

File đính kèm:

  • pptHoc van Bai ong ong.ppt
Giáo án liên quan